Main Index: Hungarian Bible

1 Kronika 1

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]   

1:1 Ádam, Seth, Énos.

1:2 Kenan, Mahalalel, Jared.

1:3 Énokh, Methuselah, Lamekh.

1:4 Noe, Sem, Kham es Jafet.

1:5 Jafetnek fiai: Gomer, Magog, Madai, Javan, Thubal, Mesekh es Thirasz.

1:6 A Gomer fiai pedig: Askhenaz, Rifath es Togarmah.

1:7 Javannak pedig fiai: Elisah, Tharsis, Kitthim es Dodanim.

1:8 Khamnak fiai: Khus, Miczraim, Put es Kanaan.

1:9 Khusnak fiai: Szeba, Havilah, Szabthah, Rahmah es Szabthekah; Rahmahnak pedig fiai: Seba es Dedan.

1:10 Khus nemze Nimrodot is; ez kezde hatalmassa lenni a földön.

1:11 Miczraim pedig nemze Ludimot, Anamimot, Lehabimot es Naftukhimot.

1:12 Pathruszimot es Kaszlukhimot, a kiktől a Filiszteusok szarmaztak, es Kafthorimot.

1:13 Kanaan pedig nemze Czidont, az ő elsőszülöttet es Khetet,

1:14 És Jebuzeust, Emorreust es Girgazeust.

1:15 Khivveust, Harkeust es Szineust.

1:16 Arvadeust, Czemareust es Hamatheust.

1:17 Semnek fiai: Élam es Assur, Arpaksad, Lud, Aram, Úcz, Hul, Gether es Mesek.

1:18 Arpaksad pedig nemze Selaht es Selah nemze Hebert.

1:19 Hebernek is lett ket fia, az egyiknek neve Peleg, mivelhogy az ő idejeben osztatott el a föld; testverenek neve pedig Joktan.

1:20 Joktan pedig nemze Almodadot es Selefet, Haczarmavethet es Jerakhot,

1:21 Hadoramot, Úzalt es Diklat,

1:22 És Ebalt, Abimaelt es Sebat,

1:23 Ofirt, Havilat es Jobabot. Ezek mind Joktan fiai.

1:24 Sem, Arpaksad, Selah.

1:25 Heber, Peleg, Reu.

1:26 Serug, Nakhor, Thare.

1:27 Abram, ez az Ábraham.

1:28 Ábraham fiai: Izsak es Ismael.

1:29 Ezeknek nemzetsegei pedig ezek: Ismael elsőszülötte Nebajot es Kedar, Adbeel es Mibszam.

1:30 Misma es Dumah, Massza, Hadad es Thema.

1:31 Jetur, Nafis es Kedmah; ezek az Ismael fiai.

1:32 Keturanak pedig, az Ábraham agyasanak fiai, kiket szüle, ezek: Zimran, Joksan, Medan, Midian, Isbak es Suakh. És a Joksan fiai: Seba es Dedan.

1:33 És a Midian fiai: Éfah, Hefer, Hanok, Abida es Eldah. Mindezek a Keturah fiai.

1:34 Ábraham pedig nemze Izsakot; Izsak fiai pedig ezek: Ézsau es Izrael.

1:35 Ézsaunak fiai: Elifaz, Rehuel, Jehus, Jahlam es Korakh.

1:36 Elifaz fiai: Theman, Omar, Czefi, Gahtam, Kenaz es Timna es Amalek.

1:37 Rehuel fiai: Nakhath, Zerakh, Samma es Mizza.

1:38 Szeir fiai: Lotan es Sobal, Czibhon, Hana, Dison, Eczer es Disan.

1:39 Lotan fiai pedig: Hori es Homam: Lotannak huga pedig Timna.

1:40 Sobal fiai: Aljan es Manakhath, Hebal, Sefi es Onam; Czibhon fiai pedig: Aja es Hana.

1:41 Hana fia: Dison, Dison fiai pedig: Hamran es Esban, Ithran es Kheran.

1:42 Eczer fiai: Bilhan es Zahavan, Jakan. Disan fiai: Hucz es Aran.

1:43 Ezek pedig a kiralyok, a kik uralkodanak Edom földen, mielőtt az Izrael fiai között kiraly uralkodott volna: Bela, Behor fia, az ő varosanak neve Dinhaba vala.

1:44 [Bela] meghalvan, uralkodek helyette Jobab, a Boczrabol valo Zerakh fia.

1:45 És hogy Jobab meghala, uralkodek helyette a Teman földeből valo Khusam.

1:46 Meghala Khusam is, es uralkodek helyette Hadad, a Bedad fia, ki megvere a Midianitakat a Moab mezejen; es az ő varosanak neve Havit vala.

1:47 Hadad is, hogy meghala, uralkodek helyette a Masrekabol valo Szamla.

1:48 Szamla holta utan uralkodek helyette Saul, a folyoviz mellett valo Rekhobothbol.

1:49 Saul is meghala, es uralkodek helyette Bahal-Khanan, az Akhbor fia.

1:50 Bahal-Khanan holta utan uralkodek helyette Hadad; es az ő varosanak neve Pahi, felesegenek pedig neve Mehetabeel, ki Mezahab leanyanak Matrednak volt a leanya.

1:51 Hadad halala utan Edom fejedelmei valanak: Timna fejedelem, Halva fejedelem, Jeteth fejedelem,

1:52 Oholibama fejedelem, Éla fejedelem es Pinon fejedelem,

1:53 Kenaz fejedelem, Teman fejedelem es Mibczar fejedelem,

1:54 Magdiel fejedelem es Hiram fejedelem. Ezek voltak Edom fejedelmei.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase