Main Index: Hungarian Bible

2 Kiralyok 19

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]   

19:1 Mikor pedig ezeket hallotta Ezekias kiraly, megszaggatta az ő ruhait, es zsakba öltözek, es bement az Úr hazaba.

19:2 És elküldte Eliakimot, a [kiraly] hazanak gondviselőjet, es Sebnat, az irodeakot, es a papoknak veneit, a kik zsakba öltöztek, Ésaias profetahoz, az Ámos fiahoz;

19:3 És mondanak neki: Ezt mondja Ezekias: E nap nyomorusagnak, szidalmazasnak es karomlasnak napja; mert a fiak a szülesre jutottak, de nincs erő szüleshez.

19:4 Netalan az Úr, a te Istened meghallotta Rabsakenak minden beszedit, a kit elküldött az ő ura, Assiria kiralya, hogy szidalommal illesse az elő Istent es karomlo beszedekkel, a melyeket az Úr, a te Istened meghallott: könyörögj azert azokert, a kik meg megmaradtak.

19:5 És elmenenek az Ezekias kiraly szolgai Ésaiashoz.

19:6 És monda nekik Ésaias: Ezt mondjatok a ti uratoknak: Ezt mondja az Úr: Ne felj a beszedektől, a melyeket hallottal, a melyekkel szidalmaztak engem Assiria kiralyanak szolgai.

19:7 Íme en oly lelket adok bele, hogy hirt hallvan, visszater az ő földjere es fegyverrel vagatom le őt az ő földjeben.

19:8 És mikor visszatert Rabsake, Assiria kiralyat Libna ellen harczolva talalta, mert meghallotta volt, hogy Lakisbol elment.

19:9 És hallvan Tirhaka felől, a szerecsen kiraly felől, ezt mondvan: Íme kijött, hogy hadakozzek te ellened; visszafordult es követeket küldött Ezekiashoz, ezt izenven:

19:10 Így szoljatok Ezekiasnak, a Juda kiralyanak, mondvan: Meg ne csaljon teged a te Istened, a kiben bizol, ezt mondvan: Nem adatik Assiria kiralyanak kezebe Jeruzsalem.

19:11 Íme hallottad, mit cselekedtek Assiria kiralyai minden orszagokkal, elvesztven azokat; es te megszabadulhatsz-e?

19:12 Vajjon megszabaditottak-e a poganyok istenei azokat, a kiket elvesztettek az en atyaim: Gozant, Arant, Resefet es az Eden fiait, a kik Thelasarban [voltak?]

19:13 Hol van Hamat kiralya, Arphad kiralya es Sefarvaim varos kiralya? Hena es Hivva?

19:14 És elveve Ezekias a levelet a követek kezeből, es elolvasa azt, es felment az Úr hazaba, es kiterjeszte azt Ezekias az Úr előtt;

19:15 És imadkozek Ezekias az Úr előtt, es monda: Uram, Izrael Istene! a ki a Kerubok között lakol, te vagy egyedül e föld minden orszagainak Istene, te teremtetted a mennyet es a földet;

19:16 Hajtsd hozzam, Uram, a te füledet es halld meg; nyisd fel Uram, a te szemeidet es lasd meg: es halld meg a Senakherib beszedet, a ki ide küldött, hogy szidalommal illesse az elő Istent.

19:17 Igaz, Uram, Assiria kiralyai elpusztitottak a poganyokat es azok orszagait.

19:18 És az ő isteneiket a tűzbe hanytak; de azok nem voltak istenek, hanem csak emberi kez alkotasai, fa es kő, azert vesztettek el őket.

19:19 Most azonban, mi Urunk, Istenünk, szabadits meg, kerlek, minket az ő kezeből, hogy megismerje e föld minden orszaga, hogy te, az Úr, vagy az egyetlen Isten!

19:20 Akkor elküldött Ésaias, az Ámos fia, Ezekiashoz, ezt mondvan: Azt mondja az Úr, Izrael Istene: A te könyörgesedet, Assiria kiralya, Senakherib felől, meghallgattam.

19:21 Ez az, a mit az Úr ő felőle mondott: Megutal teged es megcsufol teged Sionnak szűz leanya, utanad fejet hajtogatja Jeruzsalem leanya.

19:22 Kit szidalmaztal es kit gyalaztal? És ki ellen emelted fel a te szodat, vagy [ki ellen] emelted fel a te szemeidet a magassagba? Az Izrael szentje ellen!

19:23 Követeid altal gunyoltad az Urat, es mondad: Szekereim sokasagaval meghagom a hegyek magassagait, a Libanon oldalait, es levagom magas czedrusait, legfelsegesebb cziprusfait, es bemegyek csucsanak lakohelyebe, kertes erdejebe.

19:24 Ástam es ittam idegen vizeket, es kiszaritom labaim talpaval Égyiptom minden folyovizet.

19:25 Avagy nem hallottad? Regen megcsinaltam, ős időktől elvegeztem ezt! Most [csak] veghezvittem, hogy puszta kőhalmokka döntsd össze az erős varosokat;

19:26 És hogy a benne lakok erejökben megfogyatkozzanak, megrontassanak es megszegyenüljenek, es olyanok legyenek mint a mező füve, fiatal parej, a haztető füve es mint a kalaszhajtas előtt elszaradt gabona.

19:27 És ismerem a te ülesedet, es jarasodat kelesedet, es ellenem valo tombolasodat;

19:28 A te ellenem valo tombolasodert es a te elbizakodasodert, a mely felhatott füleimbe, az en karikamat orrodba vetem, es zabolamat szadba, es visszaviszlek azon az uton, a melyen eljöttel.

19:29 Te neked pedig, [Ezekias], legyen ez jeled: Ez esztendőben taplal a hulladek termese, a masodik esztendőben, a mi magatol terem; de a harmadik esztendőben [mar] vettek es arattok, szőlőket plantaltok es azok gyümölcset eszitek.

19:30 És a Juda hazabol a kiszabadult es a megmaradt gyökeret ver alol, es gyümölcsöt terem felül.

19:31 Mert Jeruzsalemből fog szarmazni a maradek, es a megszabadult a Sion hegyeről; a Seregek Uranak buzgo szerelme cselekszi ezt!

19:32 Azert azt mondja az Úr Assiria kiralya felől: Be nem jő e varosba, es nyilat sem lő bele, sem paizs nem ostromolja azt, sem sanczot nem as mellette.

19:33 Azon az uton, a melyen jött, ter vissza, de e varosba be nem jő, azt mondja az Úr.

19:34 És megoltalmazom e varost, hogy megtartsam azt, en erettem es Davidert, az en szolgamert.

19:35 És azon az ejszakan kijött az Úr angyala, es levagott az Assiriabeli taborban szaznyolczvanötezeret, es mikor jo reggel felkeltek, ime mindenütt holttestek [hevertek.]

19:36 És elindult, es elment, es visszafordult Senakherib, Assiria kiralya, es Niniveben maradt.

19:37 És lőn, mikor ő a Nisroknak, az ő Istenenek templomaban imadkozek, Adramelek es Sarezer, az ő fiai, levagtak őt fegyverrel: magok pedig elszaladtak az Ararat földebe, es az ő fia, Esarhaddon uralkodek helyette.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase