Main Index: Hungarian Bible

2 Kiralyok 17

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]   

17:1 Akhaznak, a Juda kiralyanak tizenkettedik esztendejeben kezdett uralkodni Hoseas, az Ela fia, Samariaban Izraelen, kilencz esztendeig.

17:2 És gonoszul cselekedek az Úr szemei előtt; de nem annyira, mint Izrael ama kiralyai, a kik előtte eltek.

17:3 Ez ellen jött fel Salmanassar, Assiria kiralya, es szolgajava lett Hoseas, es adot fizetett neki.

17:4 De mikor Assiria kiralya megtudta, hogy Hoseas partot ütött ellene es követeket küldött Suahoz, Égyiptom kiralyahoz, az evenkenti adot pedig nem küldötte meg Assiria kiralyanak: elfogatta őt Assiria kiralya es börtönbe vetette.

17:5 És felmene az assiriai kiraly az egesz orszag ellen, es feljöven Samaria ellen, azt harom esztendeig ostromolta.

17:6 És Hoseasnak kilenczedik esztendejeben bevette Assiria kiralya Samariat, es elhurczolta az Izraelt Assiriaba; es Halaban es Haborban a Gozan folyo mellett, es a Medek varosaiban telepitette le őket.

17:7 Ez pedig azert törtent, mert az Izrael fiai vetkeztek az Úr ellen, az ő Istenök ellen, a ki őket kihozta Égyiptom földeből, a Faraonak, az egyiptomi kiralynak kezeből, es idegen isteneket tiszteltek.

17:8 És jartak a poganyok szerzesekben, a kiket az Úr kiűzött volt az Izrael fiai elől, es ugy cselekedtek, mint az Izrael kiralyai.

17:9 És alattomban oly dolgokat cselekedtek az Izrael fiai, a melyek ellenere voltak az Úrnak, az ő Istenöknek, es epitettek magoknak magaslatokat minden varosaikban, az őrtornyoktol a keritett varosokig.

17:10 És emeltek magoknak faragott kepeket es Aserakat minden magas halmokon es minden zöld fa alatt.

17:11 És ott tömjeneztek minden magaslaton, mint a poganyok, a kiket az Úr kiűzött volt előlök, es gonosz dolgokat cselekedtek, a melyekkel az Urat haragra inditottak.

17:12 És a balvanyoknak szolgaltak, a kik felől az Úr azt parancsolta volt nekik: Ezt ne cselekedjetek.

17:13 És mikor bizonysagot tett az Úr Izraelben es Judaban minden profetaja es minden latnoka altal, ezt mondvan: Terjetek meg a ti gonosz utaitokrol, es őrizzetek meg az en parancsolataimat es rendeleseimet, az egesz törveny szerint, a melyet parancsoltam a ti atyaitoknak; es a melyet ti hozzatok küldöttem az en szolgaim, a profetak altal:

17:14 Akkor nem engedelmeskedtek, hanem megkemenyitettek az ő nyakokat atyaik makacssaga szerint, a kik nem hittek az Úrban, az ő Istenökben.

17:15 Sőt megvetettek az ő rendeleseit es szövetseget, a melyet atyaikkal kötött, es az ő bizonysagteteleit, a melyekkel megintette őket, es hiabavalosagot követven, magok is hiabavalokka lettek, es a körültök valo poganyok utan [indultak, ]a kik felől pedig azt parancsolta nekik az Úr, hogy azokat ne utanozzak.

17:16 És elhagytak az Úrnak, az ő Istenöknek minden parancsolatjat, es öntött kepeket csinaltak magoknak, ket borjut es keszitettek Aserat, es meghajlottak az eg minden seregei előtt, es a Baalt tiszteltek.

17:17 És atvittek fiaikat es leanyaikat a tűzön, jövendőket mondtak es varazslast űztek, es magokat teljesen eladtak a bűnnek az Úr bosszantasara.

17:18 Azert igen megharaguvek az Úr Izraelre, es elvete őt szine elől; es semmi nem maradt meg, hanem csak a Juda nemzetsege egyedül.

17:19 Sőt meg a Juda sem őrizte meg az Úrnak, az ő Istenenek parancsolatait, hanem az Izrael szerzesiben jartak, ugy cselekedven, mint azok.

17:20 Elidegenült azert az Úr az egesz Izrael magvatol, es megsanyargatta őket, es a koborlok kezebe adta őket, mignem mind elvetette az ő szemei elől;

17:21 Mert elszakasztotta Izraelt a David hazatol, es kiralylya tevek Jeroboamot, a Nebat fiat. És Jeroboam elcsalta az Izraelt az Úrtol, es igen nagy vetekbe ejtette őket.

17:22 És az Izrael fiai követtek Jeroboam minden bűnet, a melyeket elkövetett, es nem tavoztak el azoktol;

17:23 Miglen elvete az Úr az ő szine elől az Izraelt, a mint megmondotta minden ő szolgai, a profetak altal. Így hurczoltatott el fogsagra az Izrael az ő földeből Assiriaba mind e mai napig.

17:24 És [mas] [nepet] telepitett be Assiria kiralya Babiloniabol, Kutabol, Avabol, Hamatbol es Sefarvaimbol, es beszallita őket Samaria varosaiba az Izrael fiai helyett, a kik birtokba vettek Samariat, es annak varosaiban laktak.

17:25 És törtent ott lakasuk kezdeten, hogy nem az Urat feltek, es az Úr oroszlanokat bocsatott reajok, a melyek [többet] megöltek közülök.

17:26 Mondanak azert Assiria kiralyanak: A poganyok, a kiket [ide] hoztal es Samaria varosaiba telepitettel, nem tudjak e föld Istene tiszteletenek modjat, azert oroszlanokat bocsatott az rajok, a melyek megölik őket, mert nem tudjak e föld Istene tiszteletenek modjat.

17:27 Parancsola azert Assiria kiralya, mondvan: Vigyetek oda egyet a papok közül, a kiket onnet elhoztatok, a ki menjen el es lakjek ott, es tanitsa meg őket ama föld Istene tiszteletenek modjara.

17:28 És elmene egy a papok közül, a kiket Samariabol elvittek volt, es lakek Bethelben, es megtanitotta őket, hogy mikep tiszteljek az Urat.

17:29 De azert mindenik nep külön isteneket csinalt maganak, es behelyeztek azokat a magaslatok hazaiba, a melyeket a Samaritanusok epitettek, mindenik nemzetseg a maga varosaban, a melyben lakott.

17:30 A Babilonbol valo ferfiak csinaltak a Sukkot-Benotot, a Kutbol valo ferfiak csinaltak a Nergelt, es a Hamatbol valo ferfiak az Asimat csinaltak;

17:31 A Haveusok pedig a Nibehazt es a Tartakot csinaltak, mig a Sefarvaimbeliek tűzzel egettek meg az ő magzatjaikat az Adrameleknek es Anameleknek, a Sefarvaimbeliek isteneinek.

17:32 De miutan az Urat is tiszteltek, a magaslatokra papokat allitottak a maguk tömegeből, a kik ő erettök aldoztak a magaslatok hazaiban.

17:33 Így tiszteltek az Urat es szolgaltak az ő isteneiket is, ama nepek szokasa szerint, a kik közül elhoztak volt őket.

17:34 És mind e mai napig az ő regi szokasuk szerint cselekesznek; nem tisztelik [igazan] az Urat, es nem cselekesznek az ő rendeleseik es szokasuk szerint, sem pedig ama törveny es parancsolat szerint, a melyet az Úr parancsolt a Jakob fiainak, a kiknek az Izrael nevet adta.

17:35 És a kikkel az Úr szövetseget kötött, es megparancsolta nekik, mondvan: Ne tiszteljetek idegen isteneket, es ne imadjatok őket, es ne szolgaljatok es ne aldozzatok nekik;

17:36 Hanem csak az Urat tiszteljetek, őt imadjatok es neki aldozzatok, a ki titeket kihozott az Égyiptom földeből nagy erővel es kinyujtott karral.

17:37 És őrizzetek meg az ő rendeleseit, iteleteit, törvenyet es parancsolatjat, a melyeket megirt nektek, azokat cselekedven minden időben, es idegen isteneket ne tiszteljetek;

17:38 És el ne felejtkezzetek a kötesről, a melyet veletek tettem, es ne tiszteljetek idegen isteneket;

17:39 Hanem az Urat tiszteljetek, a ti Isteneteket, es ő megszabadit titeket minden ellensegetek kezeből.

17:40 De ezek nem engedelmeskedtek, hanem előbbi szokasaik szerint cselekedtek.

17:41 Így tiszteltek ezek a poganyok az Urat es szolgaltak az ő balvanyaikat, es igy cselekedtek az ő fiaik es unokaik is, a mint az ő eleik cselekedtek, mind e mai napig.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase