Main Index: Hungarian Bible

2 Kiralyok 9

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]   

9:1 Elizeus profeta pedig szolita egyet a profetak fiai közül, es monda neki: Övezd fel derekadat, es vedd kezedbe e korsocska olajat, es menj el Ramoth Gileadba.

9:2 És menj be oda, es nezd meg, hol van Jehu, Josafatnak, a Nimsi fianak fia. Mikor pedig oda ersz, költsd fel őt az ő atyjafiai közül, es vidd be a belső kamaraba,

9:3 És vedd elő e korsocska olajat, es töltsd az ő fejere, ezt mondvan: Azt mondja az Úr: Teged kentelek kiralylya Izraelen! És az ajtot kinyitvan, fuss el, es semmit ott ne időzz.

9:4 És elment az ifju, a profeta tanitvanya, Ramoth Gileadba.

9:5 És mikor bement, ime a seregek fejedelmei ott ültek együtt, es ő monda: Beszedem volna veled, fejedelem! És monda Jehu: Kivel [volna beszeded] ennyiőnk közül? És monda: Te veled, fejedelem!

9:6 Felkele azert, es bement a hazba, es fejere tölte az olajat, es monda neki: Azt mondja az Úr, Izrael Istene: Kiralylya kentelek teged az Úrnak nepen, az Izraelen,

9:7 Hogy elveszitsed Akhabnak, a te uradnak haznepet; mert bosszut allok az en szolgaimnak, a profetaknak vereert, es mind az Úr szolgainak vereert Jezabelen.

9:8 És kivesz egeszen az Akhab haza, es kigyomlalom mind az Akhabhoz tartozokat, meg az ebet is, mind a berekesztettet, mind az elhagyottat Izraelben;

9:9 És olyanna teszem az Akhab hazat, mint Jeroboamnak, a Nebat fianak hazat, es mint Baasanak, az Ahija fianak hazat.

9:10 Jezabelt pedig az ebek eszik meg Jezreel mezejen, es nem lesz, a ki eltemesse őt. És kinyitvan az ajtot, elfutott.

9:11 És mikor Jehu kiment az ő uranak szolgaihoz, mondanak neki: Bekesseges-e a dolog? Miert jött e bolond hozzad? És felele nekik: Hiszen ismeritek ez embert es az ő beszedet!

9:12 És mondanak: Hazugsag! Mondd meg [az igazat.] És monda: Így s igy szola nekem, mondvan: Azt mondja az Úr: Kiralylya kentelek teged Izraelen.

9:13 Akkor nagy sietseggel kiki mind veve az ő ruhajat, es alaja teritettek a gradics felső reszere es megfuvatak a harsonakat, es kikialtak: Jehu uralkodik!

9:14 Így ütött partot Jehu, Josafatnak, a Nimsi fianak fia, Joram ellen. Joram pedig ott taborozott volt Ramoth Gilead alatt az egesz Izraellel, Hazael, Siria kiralya ellen.

9:15 De visszatert volt Joram kiraly, hogy magat Jezreelben gyogyittassa a sebekből, a melyeket a Siriabeliek ütöttek rajta, mikor Hazael, Siria kiralya ellen harczolt. És monda Jehu: Ha nektek [is ugy] tetszik, ne engedjetek senkit kimenni a varosbol, a ki elmenjen es hirül vigye ezt Jezreelbe.

9:16 És befogatott Jehu, es elment Jezreelbe, a hol Joram feküdt, es a hova Akhazia is, a Juda kiralya lement volt, hogy meglatogassa Joramot.

9:17 Mikor pedig az őrallo, a ki Jezreelben a tornyon allott, meglatta Jehu sereget, hogy jő, monda: Valami sereget latok. Akkor monda Joram: Valaszsz egy lovast es küldj elejök, es mondja ezt: Bekesseges-e a dolog?

9:18 És oda lovagolt a lovas elejük, es monda: Azt kerdi a kiraly: Bekesseges-e a dolog? Felele Jehu: Mi gondod van a bekesseggel? Kerülj a hatam möge. Megjelente pedig ezt az őrallo, mondvan: Hozzajok ment ugyan a követ; de nem tert vissza.

9:19 Akkor elküldött egy masik lovast, a ki hozzajok ment, es monda: Azt kerdi a kiraly: Bekesseges-e a dolog? Felele Jehu: Mi gondod van a bekesseggel? Kerülj a hatam möge.

9:20 Hirül ada [ezt] [is] az őrallo, mondvan: Hozzajok ment ugyan; de nem jött vissza. De a hajtas olyan, mint Jehunak, a Nimsi fianak hajtasa; mert mint egy őrült, ugy hajt.

9:21 Akkor monda Joram: Fogjatok be! És befogvan az ő szekeret, kimene Joram, az Izrael kiralya, es Akhazia, a Juda kiralya, mindenik a maga szekeren, Jehu eleibe, es a Jezreelbeli Nabot mezejen talalkoztak vele.

9:22 És mikor meglatta Joram Jehut, monda: Bekesseges-e a dolog, Jehu? Felele ő: Mit bekesseg?! Mikor Jezabelnek, a te anyadnak paraznasaga es varazslasa mindig nagyobb lesz!

9:23 Akkor megfordita Joram az ő kezet es futni kezde, es monda Akhazianak: Árulas ez, Akhazia?

9:24 Jehu pedig meghuzvan az ivet, Joramot hatba löve a lapoczkak között ugy, hogy a sziven ment at a nyil, es lerogyott a szekerben.

9:25 És monda Bidkarnak, az ő hadnagyanak: Fogd meg es vesd a Jezreelbeli Nabot mezejere; mert emlekezz csak vissza, mikor mi, en es te, ketten az ő atyja, Akhab utan lovagoltunk, es az Úr ő felőle ezt a fenyegetest mondotta:

9:26 Bizonyara [megkeresem] a Nabot veret es az ő fiainak veret, a melyet tegnap lattam, azt mondja az Úr: Azert megfizetek neked ezen a szantoföldön, azt mondja az Úr: Most azert fogjad őt, es vesd a szantoföldre, az Úr beszede szerint.

9:27 Akhazia pedig, a Juda kiralya, mikor latta ezt, futni kezde a kert hazanak utjan; de Jehu utana menven, monda: Ezt is vagjatok le a szekerben [es megsebesitek őt] a Gur hagojanal, a mely Jibleam mellett van; es ő Megiddoba menekülven, ott meghalt.

9:28 És az ő szolgai elvittek őt szekeren Jeruzsalembe, es eltemettek az ő sirboltjaba az ő atyaival a David varosaban.

9:29 Akhazia pedig uralkodni kezdett Judaban Joramnak, az Akhab fianak tizenegyedik esztendejeben.

9:30 És mikor Jehu Jezreelbe ment es Jezabel ezt meghallotta, arczat megekesite kenettel, felekesitette fejet, es kitamaszkodott az ablakon.

9:31 És mikor Jehu bevonult a kapun, monda: Bekesseg van-e, oh Zimri! uradnak gyilkosa?

9:32 Ő pedig feltekintve az ablakra, monda: Ki van ott velem? Ki? És alatekintett ket [vagy] harom főember.

9:33 És monda azoknak: Vessetek ala őt. És alavetek, es az ő vere szetfrecskendezett a falra es a lovakra, es eltapodtata őt.

9:34 Bemenven pedig oda, evett es ivott, es monda: Nezzetek utana annak az atkozottnak es temessetek el; hiszen [megis] [csak] kiraly leanya.

9:35 De mikor kimentek, hogy eltemetnek őt, mar semmit sem talaltak belőle, csak a koponyajat, a labait es a keze fejeit.

9:36 És visszamenven, megmondak neki, es ő monda: Ez az Úr beszede, a melyet szolott az ő szolgaja, Thesbites Illes altal, mondvan: Az ebek eszik meg Jezabel testet a Jezreel földen,

9:37 És olyan lesz Jezreel földjen a Jezabel teste, mint a mezőn a ganej, ugy, hogy senki meg nem mondhatja: Ez Jezabel!

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase