Main Index: Hungarian Bible

2 Kiralyok 1

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]   

1:1 És elszakadt Moab, Akhab halala utan, az Izraeltől.

1:2 És mikor Akhazia kibukott az ő felhazanak korlatjan Samariaban, es megbetegedek, követeket külde el, a kiknek azt parancsola: Menjetek el, kerdjetek tanacsot a Baalzebubtol, az Ekron istenetől, hogy meggyogyulok-e e betegsegből?

1:3 Az Úrnak angyala pedig szola Thesbites Illesnek: Kelj fel, menj el eleibe a Samariabeli kiraly követeinek, es szolj nekik: Nincs-e Isten Izraelben, hogy Baalzebubhoz, az Ekron istenehez mentek tanacsot kerdeni?

1:4 Azert azt mondja az Úr: Az agybol, a melyben fekszel, fel nem kelsz, hanem ketseg nelkül meghalsz. És elmene Illes.

1:5 És mikor a követek visszajöttek ő hozza, monda nekik: Miert jöttetek vissza?

1:6 És felelenek neki: Egy ferfiu jöve előnkbe, es monda nekünk: Menjetek el, terjetek vissza a kiralyhoz, a ki titeket elküldött, es mondjatok meg neki: Ezt mondja az Úr: Nincs-e Izraelben Isten, hogy te Baalzebubhoz, Ekron istenehez küldesz tanacsot kerdeni? Azert az agybol, a melyben fekszel, fel nem kelsz, hanem ketseg nelkül meghalsz.

1:7 És monda nekik: Milyen volt az a ferfiu, a ki előtökbe jött volt, es ezeket a beszedeket szola nektek?

1:8 És felelenek neki: Egy szőr-[ruhas] ember, derekan bőr övvel felövezve. Akkor monda: Thesbites Illes volt.

1:9 És hozza külde egy ötven ember előtt jaro főembert, az alatta valo ötven emberrel. És mikor ez hozza felment, ott ült fenn a hegy tetejen, es monda neki: Isten embere, a kiraly azt parancsolja: Jőjj le!

1:10 Felelven Illes, monda az ötven ember előtt jaro főembernek: Ha en Isten embere vagyok, szalljon tűz ala az egből, es emeszszen meg teged es az alattad valo ötven embert. És tűz szalla ala az egből, es megemeszte őt es az [ő] ötven emberet.

1:11 És ismet külde ő hozza [a kiraly] mas ötven ember előtt valo főembert, mind az ötven ferfival egybe, a ki szola es monda neki: Isten embere, a kiraly azt parancsolja, hogy hamar jőjj ala!

1:12 És felele Illes, es monda nekik: Ha Isten embere vagyok, szalljon tűz az egből ala, es emeszszen meg teged es a te ötven emberedet. És Istennek tüze szalla ala az egből, es megemeszte őt es az ő ötven emberet.

1:13 És ujra elküldött egy harmadik ötven ember előtt jaro főembert is, az ő ötven emberevel együtt, es felmenven ez az ötven ember előtt jaro főember, elmene es terdre borult Illes előtt, es könyörögven neki, monda: Óh Isten embere, kerlek, legyen becsülete a te szemeid előtt az en lelkemnek, es ezeknek a te szolgaidnak, ez ötven ember lelkenek!

1:14 Íme tűz szallott le az egből es megemeszte az ötven ember előtt valo elebbi ket főembert, az ő ötven emberevel egybe: Most azert legyen becsülete az en lelkemnek a te szemeid előtt!

1:15 Ekkor szola az Úr angyala Illesnek: Menj ala vele, ne felj semmit tőle. És ő felkelven alamene vele a kiralyhoz.

1:16 És szola neki: Ezt mondja az Úr: A miert követeket küldöttel tanacsot kerdeni Baalzebubhoz, Ekron istenehez, mintha nem volna Izraelben Isten, a kinek a beszedeből tanacsot kerdhetnel: azert fel nem kelsz ez agybol, a melyben fekszel, hanem ketseg nelkül meghalsz.

1:17 És meghalt az Úrnak beszede szerint, a melyet szolott Illes, es uralkodek Joram ő helyette, Joramnak, a Josafat fianak, a Judabeli kiralynak masodik esztendejeben; mert [Akhazianak] nem volt fia.

1:18 Akhazianak egyeb dolgai pedig, a melyeket cselekedett, vajjon nincsenek- e megirva az Izrael kiralyainak kronika-könyveben?

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase