Main Index: Hungarian Bible

1 Kiralyok 20

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]   

20:1 És Benhadad, Siria kiralya összegyűjte egesz sereget, es harminczket kiraly volt ő vele es [nagyon sok] lo es szeker, es felmene es megszalla Samariat, es ostromolni [kezdte] azt.

20:2 És követeket küldött Akhabhoz, az Izrael kiralyahoz a varosba;

20:3 És azt izene neki: Azt mondja Benhadad: A te ezüstöd es aranyad az enyem, a te felesegeid is es a te szep fiaid is az enyemek.

20:4 És felele az Izrael kiralya, es monda: A mint megmondottad uram, kiraly, tied vagyok mindenekkel, a melyeket birok.

20:5 Megterven pedig a követek, mondanak: Azt mondja Benhadad: Miutan hozzad küldöttem, es azt izentem, hogy a te ezüstödet es aranyadat es a te felesegeidet es fiaidat add nekem;

20:6 Azert holnap ilyenkor elküldöm az en szolgaimat hozzad, es felkutatjak a te hazadat, es a te szolgaid hazait; es kezekhez veszik, a mi csak kedves előtted, es elhozzak.

20:7 Akkor egybehiva az Izrael kiralya mind az orszag veneit, es monda: Vegyetek eszetekbe, es lassatok meg, minemű gonosz szandekkal van ez; mert hozzam küldött az en felesegeimert es gyermekeimert, ezüstömert es aranyomert, es meg nem tagadtam tőle.

20:8 És mondanak neki a venek mindnyajan, es az egesz nep: Ne engedj neki, es az ő akaratjat be ne teljesitsd.

20:9 És ő monda a Benhadad követeinek: Mondjatok meg az en uramnak, a kiralynak: Mindazokat, a melyek felől először izentel a te szolgadnak, megcselekszem, de ezt a dolgot nem tehetem meg. Így elmenven a követek, megmondak neki a valaszt.

20:10 Akkor hozza külde Benhadad, es monda: Úgy cselekedjenek velem az istenek es ugy segeljenek, hogy Samarianak minden pora sem eleg, hogy a velem valo nep közül mindeniknek csak egy-egy marokkal is jusson!

20:11 És felele az Izrael kiralya, mondvan: Mondjatok meg [neki]: Ne kerkedjek ugy, a ki fegyverbe öltözik, mint a ki mar leveti a fegyvert!

20:12 Meghallvan pedig ezt a valaszt, mikor ő ivott a kiralyokkal a satorokban, monda az ő szolgainak: Vegyetek körül a varost! És azok körülvevek azt.

20:13 És ime egy profeta mene Akhabhoz, az Izrael kiralyahoz, a ki ezt monda: Azt mondja az Úr: Avagy nem lattad-e mindezt a nagy sokasagot: ime e mai napon kezedbe adom azt, hogy megtudjad, hogy en vagyok az Úr!

20:14 Monda pedig Akhab: Ki altal? És felele: Azt mondja az Úr: A tartomanyok fejedelmeinek ifjai altal. Akkor monda [Akhab:] Ki kezdje meg a harczot? És felele: Te!

20:15 Megszamlala azert a tartomanyok fejedelmeinek ifjait, a kik ketszazharminczketten voltak; ezekutan megszamlala mind az Izrael fiainak is minden nepet, hetezer embert.

20:16 És elindulanak delben. Benhadad pedig ott ivott a kiralyokkal a satorokban, es lereszegedett ő es a harminczket kiraly, a ki segitsegere jött vele.

20:17 És a tartomanyok fejedelmeinek ifjai vonultak ki legelőször. Benhadad pedig elkülde, es megmondottak neki, ezt mondvan: Valami ferfiak jöttek ki Samariabol!

20:18 És monda: Akar bekessegert jöttek ki, fogjatok meg őket elevenen; akar viadalert jöttek ki, fogjatok el őket elevenen.

20:19 De mikor kivonultak a varosbol a tartomanyok fejedelmeinek ifjai es a sereg, a mely őket követte:

20:20 Mindenik vagni kezdte azt, a ki eleje került, es elfutottak a Siriabeliek, az Izrael pedig kergette őket, es megfutott maga Benhadad, Siria kiralya [is] lovon a lovagokkal együtt.

20:21 És azutan kivonult az Izrael kiralya, es megvere mind a lovagokat, mind a szekereket, es megvere a Siriabelieket nagy csapassal.

20:22 És mene az Izrael kiralyahoz [egy] profeta, es ezt monda neki: Menj el, erősitsd meg magad, es vedd eszedbe es lasd meg, mit kelljen cselekedned, mert esztendő mulva [ismet] feljő Siria kiralya ellened.

20:23 A siriabeli kiraly szolgai pedig mondanak neki: A hegyeknek istenei az ő isteneik, azert győztek le bennünket; de vivjunk csak meg velök a sikon, es meglatod, ha le nem győzzük-e őket?

20:24 És tedd ezt: Küldd el a kiralyokat, mindeniket a maga helyeről; es allits hadnagyokat helyettök,

20:25 És szervezz magadnak olyan sereget, mint az volt, a melyet elvesztettel, es olyan lovakat es szekereket, mint amazok voltak; es vivjunk meg velök a sikon, es meglatod, ha le nem győzzük-e őket? És engede az ő szavoknak, es akkepen cselekedek.

20:26 Mikor azert az esztendő elmult, rendbeszedte Benhadad a Siriabelieket, es feljöve Afekbe, hogy hadakozzek az Izrael ellen.

20:27 De az Izrael fiai összeszamlaltattak es ellattattak elelemmel, es eleikbe menenek azoknak. Taborba szallvan pedig az Izrael fiai, amazokhoz kepest olyanok [voltak,] mint ket kicsiny kecskenyajacska; mig a Siriabeliek elleptek a földet.

20:28 Jött vala pedig egy Isten embere, es szola az Izrael kiralyanak, mondvan: Azt mondja az Úr: Azert mert a Siriabeliek azt mondottak, hogy csak a hegyeknek Istene az Úr, es nem a völgyeknek Istene is: mindezt a nagy sokasagot a te kezedbe adom, hogy megismerjetek, hogy en vagyok az Úr.

20:29 És ott taboroztak egeszen velök szemben hetednapig. A hetedik napon azutan megütköztek, es az Izrael fiai levagtak a Siriabeliek közül egy nap szazezer gyalogost.

20:30 És a többiek elmenekültek Afek varosaba; de a falak raszakadtak a megmaradott huszonketezer emberre, es Benhadad is elfutott es ott bolyongott a varosban kamararol-kamarara.

20:31 És mondanak neki az ő szolgai: Íme hallottuk, hogy az Izrael hazanak kiralyai kegyelmes kiralyok, azert hadd öltözzünk zsakokba, es vessünk köteleket a mi nyakunkba, es menjünk ki az Izrael kiralyahoz, talan eletben hagyja a te lelkedet.

20:32 És zsakokba öltözenek, es köteleket vetenek nyakokba, es elmenenek az Izrael kiralyahoz, es mondanak: A te szolgad, Benhadad, ezt mondja: Hagyd eletben kerlek, az en lelkemet! És monda: Él-e meg? en atyamfia ő!

20:33 És a ferfiak jo jelnek vettek azt, es gyorsan megragadtak a szot, es mondanak: A te atyadfia Benhadad [el]. És monda: Menjetek, es hozzatok ide őt. Kijöve azert ő hozza Benhadad, es felültete őt az ő szekerebe,

20:34 És monda neki: A varosokat, a melyeket elvett volt az en atyam a te atyadtol, azokat visszaadom, es csinalj magadnak utczakat Damaskusban, mint az en atyam csinalt volt Samariaban; en ezzel a kötessel bocsatlak el teged. És szövetseget kötött vele, es elbocsata őt.

20:35 Egy ferfiu pedig a profetak fiai közül monda az ő felebaratjanak az Úr beszede szerint: Verj meg engem kerlek; de ez nem akara őt megverni.

20:36 Akkor monda neki: Azert, mert nem engedtel az Úr szavanak: ime mihelyt en tőlem elmegy, megöl teged az oroszlan. És a mikor elment ő tőle, talala őt egy oroszlan, es megöle.

20:37 Talala azutan mas ferfiat, a kinek monda: Kerlek, verj meg engem. És megvere az annyira, hogy megsebesitette.

20:38 És elmene a profeta, es az utfelen a kiraly ele alla es elvaltoztata magat szemeit bekötözven.

20:39 Mikor pedig arra ment el a kiraly, kialta a kiralyhoz, es monda: A te szolgad kiment volt a hadba, es ime egy ferfiu eljöven, hoza en hozzam egy ferfiut, es monda: Őrizd meg ezt a ferfiut; ha elszaladand, meg kell halnod erette, vagy egy talentom ezüstöt fizetsz.

20:40 És mialatt a te szolgadnak itt es amott dolga volt, az [az ember] mar nem volt. És monda neki az Izrael kiralya: Az a te iteleted; magad akartad.

20:41 És mindjart elveve a kötest az ő szemeről, es megismere őt az Izrael kiralya, hogy a profetak közül valo.

20:42 És monda neki: Ezt mondja az Úr: Mert elbocsatottad kezedből a ferfiut, a kit en halalra szantam, azert lelked leszen lelkeert, es neped nepeert.

20:43 És hazahoz mene az Izrael kiralya szomoru es megbusult szivvel, es mene Samariaba.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase