Main Index: Hungarian Bible

1 Kiralyok 15

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]   

15:1 Jeroboam kiralynak, a Nebat fianak tizennyolczadik esztendejeben Abija lett a kiraly Judaban.

15:2 És harom esztendeig uralkodott Jeruzsalemben. Az ő anyjanak neve Maaka, az Abisalom leanya.

15:3 És jart az ő atyjanak minden bűneiben, a melyeket ő előtte cselekedett, es nem volt az ő szive [olyan] tökeletes az ő Urahoz Istenehez, mint Davidnak, az ő atyjanak szive.

15:4 De mindazaltal Davidert adott neki az Úr az ő Istene szövetneket Jeruzsalemben: felmagasztalvan az ő fiat ő utana es Jeruzsalemet megerősitven;

15:5 Mert David azt cselekedte, a mi kedves volt az Úr szemei előtt, es el nem tavozott azoktol, a melyeket parancsolt neki az ő eletenek minden idejeben, kiveve a Hitteus Urias dolgat.

15:6 És hadakozas volt Roboam es Jeroboam között mind eltig.

15:7 Abija egyeb dolgai es minden cselekedetei pedig vajjon nincsenek-e megirva a Juda kiralyainak kronika-könyveben? És hadakozas volt Abija es Jeroboam között.

15:8 És elaluvek Abija az ő atyaival, es eltemetek őt a David varosaban; es uralkodek helyette Asa, az ő fia.

15:9 Jeroboamnak az Izrael kiralyanak a huszadik esztendejeben Asa lett a kiraly Judaban,

15:10 És uralkodek negyvenegy esztendeig Jeruzsalemben; es az ő anyjanak Maaka vala neve, az Abisalom leanya.

15:11 És Asa azt cselekede, a mi kedves volt az Úr szemei előtt, mint David, az ő atyja.

15:12 Mert kiveszte a ferfiu paraznakat az orszagbol; es leronta mind a balvanyokat, a melyeket csinaltak volt az ő atyai.

15:13 És Maakat az ő anyjat is megfoszta a kiralynesagtol, mivelhogy egy iszonyu balvanyt csinaltatott a berekben; es elronta Asa az ő balvanyat, es megegete azt a Kidron pataknal.

15:14 De ha a magaslatokat nem rontottak is le, megis Asanak szive tökeletes volt az Úrhoz eletenek minden napjaiban.

15:15 És bevitte az Úrnak hazaba az ezüstöt es az aranyat, es az edenyeket, a melyeket az ő atyja es ő maga arra szenteltek volt.

15:16 És hadakozas volt Asa es Baasa, az Izrael kiralya között mind eltig.

15:17 Mert feljöve Baasa, az Izrael kiralya Juda ellen, es megepite Ramat, hogy [senkit] ki es be ne bocsasson Asahoz a Juda kiralyahoz.

15:18 És veven Asa mind az ezüstöt es aranyat, a mely megmaradott volt mind az Úr, mind a kiraly hazanak kincseiből; ada azt az ő szolgainak kezebe, es elkülde azt Asa kiraly Benhadadnak, Tabrimmon fianak, a ki Heczion fia volt, Siria kiralyanak, a ki Damaskusban lakott, ezt izenven [neki:]

15:19 Szövetseg van köztem es te közötted, az en atyam es a te atyad között. Íme ajandekot küldök neked, ezüstöt es aranyat, bontsd fel a te szövetsegedet Baasaval, az Izrael kiralyaval, hogy tavozzek el tőlem.

15:20 És Benhadad engedelmeskedett Asa kiralynak es elkülde az ő seregeinek vezereit az Izrael varosai ellen; es beveve Hijont es Dant, es Abel Beth-Maakat, es az egesz Kinnerothot a Nafthali egesz földevel.

15:21 Mikor pedig Baasa ezt meghallotta, abbahagyta Rama epiteset, es lakek Thirsaban.

15:22 Akkor Asa kiraly egybegyűjte az egesz Judat, senkit ki nem hagyvan, es elhordak Ramanak mind köveit, mind fajat, a melyekkel Baasa epitett volt, es epite azokbol Asa kiraly Gebat, a Benjamin nemzetsegeben es Mispat.

15:23 Asanak minden egyeb dolgai pedig es egesz uralkodasa es valamit cselekedett, es a varosok, a melyeket epitett, vajjon nincsenek-e megirva a Juda kiralyainak kronika-könyveben? kiveve azt, hogy vensegeben megbetegedett a labaira.

15:24 És elaluvek Asa az ő atyaival, es eltemettetek az ő atyaival Davidnak, az ő atyjanak varosaban. És Josafat, az ő fia, uralkodek helyette.

15:25 Izraelben pedig Nadab, a Jeroboam fia lett a kiraly, Asanak, a Judabeli kiralynak masodik esztendejeben; es ket esztendeig uralkodek Izraelen;

15:26 És gonoszul cselekedek az Úrnak szemei előtt es jara az ő atyjanak utjan es annak vetkeben, a melylyel bűnbe ejtette volt az Izraelt.

15:27 De Baasa, az Ahija fia, az Issakhar nemzetsegeből, partot ütött ellene, es megvere őt Baasa Gibbethonnal a Filiszteusok [varosa]nal; mert Nadab es az egesz Izrael Gibbethonnal taboroztak.

15:28 És megöle őt Baasa, Asanak, a judabeli kiralynak harmadik esztendejeben, es uralkodek helyette.

15:29 És lőn, mikor uralkodni kezdett, levaga Jeroboamnak egesz haznepet; egy lelket sem hagyott Jeroboam haznepeből, mignem mind elveszte őket az Úrnak beszede szerint, a melyet megmondott volt az ő szolgaja, a Silobeli Ahija altal,

15:30 A Jeroboam vetkeiert, a melyekkel vetkezek es az Izraelt is vetekbe ejte; es a bosszantasert, a melylyel felbosszantotta az Urat, Izrael Istenet.

15:31 Nadab egyeb dolgai pedig es minden cselekedetei, vajjon nincsenek-e megirva az Izrael kiralyainak kronika-könyveben?

15:32 És hadakozas volt Asa es Baasa, az Izrael kiralya között mind eltig.

15:33 Asanak, a Judabeli kiralynak harmadik esztendejeben lett Baasa, az Ahija fia kiralylya az egesz Izraelen Thirsaban, huszonnegy esztendeig.

15:34 És gonoszul cselekedek az Úrnak szemei előtt, es jara a Jeroboam utjan, es az ő vetkeben, a melylyel bűnbe ejtette az Izraelt.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase