Main Index: Hungarian Bible

1 Kiralyok 13

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]   

13:1 És ime Isten embere jöve Judabol Bethelbe, az Úrnak intesere, es Jeroboam ott allott az oltar mellett, hogy tömjent gyujtson.

13:2 És kialta az oltar ellen az Úr intese szerint, es monda: Oltar, oltar! ezt mondja az Úr: Íme egy fiu születik a David hazabol, a kinek neve Jozsias leszen, a ki megaldozza rajtad a magaslatok papjait, a kik most te rajtad tömjeneznek, es emberek csontjait egetik meg rajtad,

13:3 És ugyanazon napon csudat tőn, mondvan: E leszen jegye, hogy az Úr mondotta legyen [ezt]: Íme az oltar meghasad, es kiomol a hamu, mely rajta van.

13:4 És a mikor meghallotta a kiraly az Isten emberenek beszedet, a melyet kialtott vala az oltar ellen Bethelben, kinyujta Jeroboam az ő kezet az oltartol, mondvan: Fogjatok meg őt. És megszarada az ő keze, a melyet kinyujtott volt ellene, es nem tudta azt magahoz visszavonni.

13:5 És meghasadt az oltar, es kiomlott a hamu az oltarrol a jel szerint, a melyet tett vala az Isten embere az Úrnak beszede altal.

13:6 És szola a kiraly, es monda az Isten emberenek: Könyörögj az Úrnak a te Istenednek, es imadkozz erettem, hogy ismet hozzam hajoljon az en kezem. És mikor könyörgött az Isten embere az Úrnak, visszahajla a kiraly keze, es olyan lőn, mint azelőtt.

13:7 És monda a kiraly az Isten emberenek: Jere haza velem es egyel ebedet, meg akarlak ajandekozni.

13:8 És monda az Isten embere a kiralynak: Ha a te hazadnak felet nekem adnad is, nem mennek el veled, es nem ennem kenyeret, sem vizet nem innam e helyen;

13:9 Mert azt parancsolta az Úr nekem az ő beszede altal, mondvan: Ne egyel [ott] kenyeret, vizet se igyal; vissza se terj az uton, a melyen elmenendesz.

13:10 És elmene mas uton, es nem tere meg azon az uton, a melyen Bethelbe ment.

13:11 És lakozek Bethelben egy ven profeta, a kihez eljöven az ő fia, elbeszele az ő atyjanak mindazt a dolgot, a melyet aznap az Isten embere cselekedett volt Bethelben, es a beszedeket, a melyeket szolott vala a kiralynak; es elbeszelek azokat az ő atyjoknak.

13:12 Akkor monda nekik az ő atyjok: Mely uton ment el? És megmutatak az ő fiai az utat, a melyen elment volt az Isten embere, a ki Judabol jött.

13:13 És monda az ő fiainak: Nyergeljetek meg nekem a szamarat; es mikor megnyergelek neki a szamarat, felüle rea,

13:14 És elmene az Isten embere utan, es megtalala őt egy cserfa alatt ülve, es monda neki: Te vagy-e amaz Isten embere, a ki Judabol jöttel? És monda: Én vagyok.

13:15 Akkor monda neki: Jere haza velem es egyel kenyeret.

13:16 De az felele: Nem mehetek vissza veled, be sem mehetek veled; nem eszem kenyeret, vizet sem iszom veled e helyen;

13:17 Mert meg van nekem az Úrnak beszedevel parancsolva: Ne egyel kenyeret, vizet se igyal ott, es ne terj azon az uton vissza, a melyen oda menendesz.

13:18 És felele az neki: Én is olyan profeta [vagyok,] mint te, es nekem angyal szolott az Úrnak beszedevel, mondvan: Hozd vissza őt veled a te hazadba, hogy kenyeret egyek es vizet igyek. És e kepen hazuda neki.

13:19 Megtere azert vele, es kenyeret evek az ő hazaban, es vizet ivek.

13:20 Mikor pedig az asztalnal ülenek: lőn az Úr beszede a profetahoz, a ki őt visszahozta vala,

13:21 És kialta az Isten emberenek, a ki Judabol jött vala, ezt mondvan: Ezt mondja az Úr: Mivelhogy engedetlen voltal az Úr szajanak, es meg nem tartottad a parancsolatot, a melyet neked az Úr, a te Istened parancsolt volt;

13:22 Hanem visszatertel, es kenyeret ettel es vizet ittal azon a helyen, a mely felől azt mondotta vala neked: Ne egyel [ott] kenyeret, vizet se igyal: Nem temettetik a te tested a te atyaid sirjaba.

13:23 És miutan evett kenyeret es ivott, megnyergelek a szamarat a profetanak, a kit visszahozott vala.

13:24 És mikor elment, egy oroszlan talala őt az uton, a mely megöle őt; es az ő teste az uton fekszik vala, es mind a szamar, mind az oroszlan a holttest mellett allanak vala.

13:25 És ime az arra menő emberek latak az uton heverő testet, es az oroszlant a holttest mellett allani; es elmenven, elbeszelek a varosban, a melyben a ven profeta lakott.

13:26 A mit mikor meghallott a profeta, a ki visszahozta vala őt az utrol, monda: Az Isten embere az, a ki engedetlen volt az Úr szajanak; ezert adta az Úr őt az oroszlannak, es az törte össze es ölte meg őt, az Úrnak beszede szerint, a melyet szolott volt neki.

13:27 És szola az ő fiainak, mondvan: Nyergeljetek meg nekem a szamarat. És felnyergeltek.

13:28 És ő elment es megtalala a holttestet az utfelre vetve, es a szamarat es az oroszlant a holttest mellett allva. Az oroszlan nem evett a holtbol, es a szamarat sem tepte szet.

13:29 És felveve a profeta az Isten emberenek holttestet, es felteve azt a szamarra, es visszahoza azt, es bemene a varosba a ven profeta, hogy [ott] sirassa es eltemesse őt.

13:30 És eltemete a holtat a maga sirboltjaba, es siratak őt: Ah szerelmes atyamfia!

13:31 És miutan eltemette őt, szola az ő fiainak, mondvan: Ha meghalok, ebbe a sirba temessetek engem is, a melybe az Isten embere temettetett, tetemimet tegyetek az ő tetemei melle;

13:32 Mert beteljesedik az, a mit kialtott az Úrnak beszedevel az oltar ellen, a mely Bethelben van, es a magas helyeken valo hazak ellen, a melyek Samaria varosaiban vannak.

13:33 De meg e törtenet utan sem tert meg Jeroboam az ő gonosz utjarol, hanem ismet papokat rendele a nep aljabol a magaslatokra, es a ki akarja vala, azt szentele fel, hogy legyen a magaslatok papja.

13:34 És ez a dolog lett az [oka] a Jeroboam haza vetkenek, es a föld szineről valo kiirtatasanak es megsemmisittetesenek.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase