Main Index: Hungarian Bible

1 Kiralyok 11

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]   

11:1 Salamon kiraly pedig megszerete sok idegen asszonyt, meg pedig a Farao leanyan kivül a Moabitak, Ammonitak, Edomitak, Sidonbeliek es Hitteusok leanyait,

11:2 Olyan nepek közül, a kik felől azt mondotta volt az Úr az Izrael fiainak: Ne menjetek hozzajok, es őket se engedjetek magatokhoz jőni, bizonyara az ő isteneik utan hajtjak a ti sziveteket. Ezekhez ragaszkodek Salamon szeretettel.

11:3 És valanak neki felesegei, hetszaz kiralyneasszony es haromszaz agyas; es az ő felesegei elhajtak az ő szivet.

11:4 És mikor megvenült Salamon, az ő felesegei elhajtak az ő szivet az idegen istenek utan, ugy hogy nem volt mar az ő szive tökeletes az Úrhoz, az ő Istenehez, a mint az ő atyjanak, Davidnak szive.

11:5 Mert Salamon követi vala Astoretet, a Sidonbeliek istenet, es Milkomot, az Ammonitak utalatos balvanyat.

11:6 És gonosz dolgot cselekedek Salamon az Úr szemei előtt, es nem követe olyan tökeletesseggel az Urat, mint David, az ő atyja.

11:7 Akkor epite Salamon templomot Kamosnak, a Moabitak utalatos balvanyanak a hegyen, a mely Jeruzsalem atelleneben van, es Moloknak, az Ammon fiai utalatos balvanyanak.

11:8 És ekkepen cselekedek [Salamon] mind az ő idegen felesegeivel, a kik az ő isteneiknek tömjeneztek es aldoztak.

11:9 Megharaguvek azert az Úr Salamonra, hogy elhajlott az ő szive az Úrtol, Izrael Istenetől, a ki megjelent volt neki ketszer is,

11:10 És azt parancsolta volt neki, hogy ne kövessen idegen isteneket, es megsem őrizte meg az Úr parancsolatjat.

11:11 Monda azert az Úr Salamonnak: Miutan ez törtent veled, es nem őrizted meg az en szövetsegemet es az en rendelesimet, a melyeket parancsoltam neked: elszakasztvan elszakasztom tőled az orszagot, es adom a te szolgadnak.

11:12 Mindazaltal mig elsz, nem cselekeszem ezt Davidert, a te atyadert; hanem a te fiadnak kezetől szakasztom el azt.

11:13 De nem szakasztom el az egesz birodalmat; hanem egy nemzetseget adok a te fiadnak Davidert, az en szolgamert es Jeruzsalemert, a melyet magamnak valasztottam.

11:14 És ellenseget tamaszta az Úr Salamonra, az Edombeli Hadadot, a ki az Edombeli kiralyi nemből valo vala.

11:15 Mert mikor David az Edomitak ellen ment volt, es Joab, a sereg fővezere elment volt a megöletteknek temetesere, es levagott minden ferfiu nemet Edomban, -

11:16 Mert hat honapig volt ott Joab az egesz Izraellel, mig minden ferfiui nemet ki nem vesztett Edomban, -

11:17 Akkor szaladott vala el Hadad es vele együtt valami Edomitak az ő atyjanak szolgai közül ő vele, bemenven Égyiptomba. Hadad pedig [akkor meg] kis gyermek volt.

11:18 Kik felkelven Midianbol, menenek Paranba, es mellejök veven a Paranbeli ferfiak közül, bemenenek Égyiptomba a Faraohoz, az Égyiptombeli kiralyhoz, a ki hazat ada neki, es etelt, [italt] szolgaltata neki, es joszagot is ada neki.

11:19 Igen kedveben lőn azert Hadad a Faraonak, ugyannyira, hogy felesegül ada neki az ő felesegenek hugat, Tafnes kiralyasszonynak hugat.

11:20 És a Tafnes huga szüle neki Genubatot, az ő fiat, es elvalaszta azt Tafnes a Farao hazaban, es Genubat ott volt a Farao hazaban, a Farao fiai között.

11:21 Mikor pedig Hadad meghallotta Égyiptomban, hogy David elaludt az ő atyaival, es hogy Joab is, a seregnek fővezere, meghalt, monda Hadad a Faraonak: Bocsass el engem, hadd menjek el az en földembe.

11:22 És felele neki a Farao: Mi nelkül szűkölködöl en nalam, hogy a te földedbe igyekezel menni? Felele az: Semmi nelkül [nem szűkölködöm,] de [kerlek] bocsass el engem.

11:23 És tamaszta az Isten neki [mas] ellenseget [is,] Rezont, az Eljada fiat, a ki elfutott vala Hadadezertől, a Sobabeli kiralytol, az ő uratol.

11:24 És [hadakozo] ferfiakat gyűjtött maga melle, es ő vala a sereg hadnagya, mikor megöle őket David; azutan Damaskusba menven ott lakanak, es uralkodanak Damaskusban.

11:25 És ellensege volt Izraelnek Salamonnak egesz eleteben, a nyomorusagon kivül, a melyet Hadad szerze, es gyűlölte Izraelt, es uralkodott Siriaban.

11:26 Azutan Jeroboam, a Nebat fia, Seredabol valo Efrateus, - a kinek anyja Serua, egy özvegy asszony volt - a Salamon szolgaja emelte fel kezet a kiraly ellen.

11:27 Annak pedig, a miert felemelte kezet a kiraly ellen, ez volt az oka: Mikor Salamon megepitette Millot, es berakatta az ő atyjanak, a David varosanak romlasat;

11:28 Jeroboam erős ferfiu vala; es latvan Salamon, hogy az ő szolgaja az ő dolgaban szorgalmatos, rea biza a Jozsef haza gondviselesenek egesz terhet.

11:29 És törtent ebben az időben, hogy mikor kiment [egysze]r Jeroboam Jeruzsalemből, talalkozek az uton Ahijaval, a Silobeli profetaval, es rajta uj köpönyeg volt, es csak ketten valanak a mezőn együtt.

11:30 És megragadvan Ahija az uj ruhat, a mely azon volt, hasita azt tizenket reszre.

11:31 És monda Jeroboamnak: Vedd el magadnak a tiz reszt; mert ezt mondja az Úr, Izrael Istene: Íme elszakasztom ez orszagot Salamon kezetől, es neked adom a tiz nemzetseget;

11:32 Egy nemzetseget hagyok pedig ő nala az en szolgamert, Davidert, es Jeruzsalem varosaert, a melyet magamnak valasztottam az Izrael minden nemzetsegei közül,

11:33 Meg pedig azert, mert elhagytak engem, es imadtak Astoretet, a Sidonbeliek istenet, es Kamost, a Moabitak istenet, es Milkomot, az Ammon fiainak istenet, es nem jartak az en utaimban, hogy azt cselekedtek volna, a mi tetszett volna az en szemeimnek: az en rendelesimet es vegzeseimet, a mint David, az ő atyja.

11:34 De nem veszem el az egesz birodalmat az ő kezetől, hanem akarom, hogy fejedelem legyen eletenek minden idejeben, Davidert az en szolgamert, a kit valasztottam; mivelhogy megőrizte az en parancsolatimat es rendeleseimet;

11:35 Hanem az ő fianak kezetől [mar] elveszem a kiralysagot, es neked adom azt, tudniillik a tiz nemzetseget.

11:36 Az ő fianak pedig egy nemzetseget adok, hogy Davidnak, az en szolgamnak legyen előttem szövetneke mindenkor Jeruzsalemben, a varosban, a melyet magamnak valasztottam, hogy ott helyheztessem az en nevemet.

11:37 Teged pedig felveszlek, es uralkodol mindenekben a te lelkednek kivansaga szerint, es kiraly lesz az Izraelen.

11:38 És ha te minden parancsolatimnak engedendesz, es jarandasz az en utaimban, es azt cselekedended, a mi tetszik nekem, megőrizven az en rendelesimet es parancsolatimat, a mint David, az en szolgam cselekedett: en veled leszek, es epitek neked allando hazat, a mint Davidnak epitettem, es neked adom az Izraelt.

11:39 És megsanyargatom ezert a David magvat: de meg sem örökre.

11:40 Igyekezik vala pedig Salamon megölni Jeroboamot; ezert felkelven Jeroboam, futa Égyiptomba, Sesakhoz, az Égyiptombeli kiralyhoz, es [ott] volt Égyiptomban, Salamon halalaig.

11:41 Salamonnak egyeb dolgai pedig es minden cselekedetei, a melyeket cselekedett, es bölcsesege avagy nem irattattak-e meg a Salamon cselekedeteiről irott könyvben?

11:42 Az az idő pedig, a melyben uralkodott Salamon Jeruzsalemben az egesz Izraelen: negyven esztendő.

11:43 És elaluvek Salamon az ő atyaival, es eltemettetek az ő atyjanak, Davidnak varosaban. És Roboam, az ő fia uralkodek helyette.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase