Main Index: Hungarian Bible

1 Kiralyok 10

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]   

10:1 A Seba kiralyneasszonya pedig hallvan Salamonnak hiret es az Úr nevet, eljöve, hogy megkisertgesse őt nehez kerdesekkel.

10:2 És bejöve Jeruzsalembe igen nagy sereggel es tevekkel, a melyek hoznak vala fűszerszamokat, igen sok aranyat es dragaköveket, es Salamonhoz mene, es szola vele mindenekről, a melyek sziven voltak.

10:3 És Salamon megfelelt neki mindenre, semmi sem volt a kiraly előtt elrejtve, a mire ne tudott volna neki felelni.

10:4 És a mikor latta Seba kiralyneasszonya Salamonnak minden bölcseseget, es a hazat, a melyet epitett vala;

10:5 És az ő asztalanak etkeit, es szolgainak lakasait, es szolgai udvarlasanak modjat, es azok öltözeteit, es poharszekeit, es az ő aldozatjat, a melylyel az Úrnak hazaban aldozott: a lelekzete is elallott;

10:6 És monda a kiralynak: Mind igaz, a mit az en földemben hallottam volt a te dolgaid felől es a te bölcsesegedről,

10:7 De en hinni sem akartam azokat a beszedeket, mig en magam el nem jöttem, es szemeimmel nem lattam. És ime nekem a felet sem beszeltek el: te meghaladtad bölcseseggel es josaggal a hirt, a melyet hallottam felőled.

10:8 Boldogok a te embereid, boldogok ezek a te szolgaid, a kik udvarlanak neked mindenkor, es hallhatjak a te bölcsesegedet:

10:9 Legyen az Úr, a te Istened aldott, a ki kedvelt teged, hogy az Izrael kiralyi szekibe ültetett, mert szerette az Úr az Izraelt mindörökke, es kiralylya tett teged, hogy iteletet es igazsagot szolgaltass.

10:10 És ada a kiralynak szaz es husz talentom aranyat, es igen sok fűszerszamot es dragakövet. Nem hoztak azutan ilyen es ennyi sokasagu fűszerszamot, a mennyit Seba kiralyneasszonya ada Salamon kiralynak.

10:11 És a Hiram hajoja is, mely aranyat hozott Ofirbol, ebenfat is hozott Ofirbol nagy bőseggel es dragaköveket.

10:12 És csinala a kiraly az ebenfabol oszlopokat az Úr hazaba es a kiraly hazaba, es az eneklőknek hegedűket es lantokat; nem hoztak soha többe olyan ebenfakat, es nem is lattak olyanokat mind e mai napig.

10:13 És Salamon kiraly ada a Seba kiralyneasszonyanak mindent, a mit csak kivant es kert tőle, azokon kivül, a melyeket gazdagsagahoz kepest ada Salamon kiraly neki. Annakutana megtere, es mene az ő földebe szolgaival egyetemben.

10:14 Vala pedig merteke az aranynak, a mely kezehez jő vala Salamonnak minden esztendőben, hatszaz es hatvanhat talentom arany.

10:15 Azonkivül, [a mi jő vala] az arus emberektől es a fűszerszamokkal kereskedő kalmaroktol, es mind az Arabiabeli kiralyoktol, es annak a földnek tiszttartoitol.

10:16 És csinaltata Salamon kiraly ketszaz paizst tiszta vert aranybol; mindenik paizsra hatszaz aranyat adott.

10:17 És haromszaz kerek paizst vert aranybol, harom font aranyat ada mindenik paizsra: es azokat a kiraly helyheztete a Libanon erdő hazaba.

10:18 És keszite a kiraly elefantcsontbol egy nagy kiralyi szeket es beborita azt finom aranynyal.

10:19 Hat gradicsa volt e kiralyi szeknek es e szek teteje kerekded vala hatul, es karjai valanak mindketfelől az üles mellett, es ket oroszlan alla ott a karoknal.

10:20 És tizenket oroszlan alla ott ketfelől a gradics hat lepesen. Senki soha olyant nem csinalt egyetlen orszagban sem.

10:21 És Salamon kiralynak összes ivoedenyei is aranybol voltak, es a Libanon erdő hazanak összes edenyei tiszta aranybol; nem volt azok között semmi ezüst, mert [annak] semmi becse nem vala Salamon idejeben.

10:22 Mert a kiraly Tarsis hajoja, a mely a tengeren Hiram hajojaval jart, minden harom esztendőben egyszer fordult meg, s hozott a Tarsis hajo aranyat, ezüstöt, elefantcsontokat, majmokat es pavakat.

10:23 És feljebb magasztaltatek Salamon kiraly gazdagsaggal es bölcseseggel a földön valo minden kiralyoknal.

10:24 És mind az egesz föld kivanja vala latni Salamont, hogy hallhatnak az ő bölcseseget, melyet Isten az ő szivebe adott volt.

10:25 És azok neki ajandekot hoznak vala, ezüst es arany edenyeket, öltözeteket, hadi szerszamokat, fűszerszamokat, lovakat, öszvereket, esztendőnkent.

10:26 És gyűjte Salamon szekereket es lovagokat, ugy hogy ezer es negyszaz szekere, es tizenketezer lovagja volt neki, a kiket helyheztete a szekerek varosaiba, es a kiraly melle Jeruzsalemben.

10:27 És felhalmoza a kiraly Jeruzsalemben az ezüstöt mint a követ, es a czedrust, mint a vad fügefakat, a melyek nagy tömegben vannak a mezőn.

10:28 És Salamonnak Égyiptombol hozanak lovakat, es a kiraly kereskedői sereggel vettek volt a [lovakat] megszabott aron.

10:29 És egy-egy szeker hatszaz ezüst siklusert es egy-egy lo szazötven siklusert ment fel es jött ki Égyiptombol, es ugyancsak ők szallitottak [ezeket] a Hitteusok kiralyainak es Siria kiralyainak.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase