Main Index: Hungarian Bible

1 Kiralyok 6

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]   

6:1 És megepittetek az Úrnak haza az Izrael fiainak Égyiptom földeből valo kijövetele utan a negyszaznyolczvanadik esztendőben, Salamon Izrael felett valo uralkodasanak negyedik esztendejeben, a Zif honapban, mely a masodik honap.

6:2 És a haz, a melyet Salamon kiraly az Úrnak epite, hatvan sing hosszu, husz sing szeles es harmincz sing magas volt.

6:3 És egy tornacz vala a haz temploma előtt, a melynek a hossza husz sing volt, a haznak szelessege szerint; a szelessege pedig tiz sing volt a haz hosszaban.

6:4 És epite a hazon ablakokat is lezart rostelyzattal.

6:5 És epite a haz falaira emeleteket köröskörül, a haz falai körül a szent helyen es a szentek szentjen, es keszite mellek helyisegeket körül.

6:6 Az also emelet [belső] szelessege öt sing, a közepső szelessege hat sing es a harmadik szelessege het sing volt, es bemelyedeseket epite a haz körül kivülről, hogy az [emeletek gerendai] ne nyuljanak be a haz falaiba.

6:7 Mikor pedig a haz epittetek, a kőbanyanak egeszen kifaragott köveiből epittetett, ugy hogy sem kalapacsnak, sem fejszenek, sem valami egyeb vasszerszamnak pengese nem hallattatott a haznak felepitesenel.

6:8 [Az also emelet] közepső mellekhelyisegehez egy ajto vezetett a haz jobb oldalan, es egy csiga-gradics vitt fel a [közepső] emeletbe, es a közepsőből a harmadikba.

6:9 Megepite ekkent azt a hazat es elvegeze, es befede a hazat gerendakkal es czedrusfadeszkakkal.

6:10 És megepite az emeleteket az egesz haz körül, a melyeknek magassagok öt- [öt] sing volt, es a hazhoz czedrusfagerendakkal ragasztattak.

6:11 És lőn az Úrnak beszede Salamonhoz, ezt mondvan:

6:12 Ez ama haz, a melyet te epitesz: Ha az en rendelesimben jarsz, es az en iteletim szerint cselekszel, es megtartod minden en parancsolatimat, azokban jarvan: [Én is] bizonyara megerősitem veled az en beszedemet, a melyet szolottam Davidnak, a te atyadnak;

6:13 És az Izrael fiai között lakozom, es nem hagyom el az en nepemet, az Izraelt.

6:14 Megepite azert Salamon azt a hazat, es elvegeze azt.

6:15 És megbellele a haz falait belől czedrusfaval, a haz padlozatatol egeszen a padlasig beborita belől faval; a haz padlozatat pedig beborita fenyődeszkakkal.

6:16 És epite a haz hatuljan egy husz sing hosszu czedrusfa falat a padlozattol egesz a padlasig, es epite azt [a haz] hatulso reszenek: szentek-szentjenek.

6:17 Az előtte valo szenthely hossza negyven sing volt.

6:18 Belülről az egesz haz merő czedrus volt, kivesett sartökökkel es kinyilt viragbimbokkal, ugy hogy semmi kő ki nem latszott.

6:19 És a szentek-szentjet epite a haz belső reszeben, hogy abba helyheztesse az Úr szövetsegenek ladajat.

6:20 A szentek-szentje belső reszenek a hossza vala husz sing, a szelessege is husz sing, a magassaga is husz sing, es beborita azt finom aranynyal; az oltart is beborita czedrusdeszkakkal.

6:21 És Salamon beboritotta a hazat belől finom aranynyal, es arany lanczot vont a belső resz előtt, a melyet szinten bevont aranynyal.

6:22 Úgy, hogy az egesz haz be volt vonva merő aranynyal, sőt az oltart is, a mely a szentek-szentje előtt volt, egeszen beborita aranynyal.

6:23 És csinalt a szentek-szentjebe ket tiz sing magas Kerubot olajfabol.

6:24 És öt sing volt az egyik Kerub szarnya, es öt sing a masik Kerub szarnya is, ugy, hogy az egyik szarnya vegetől, a [masik] szarnya vegeig tiz sing vala.

6:25 A masik Kerub is tiz sing volt; es mind a ket Kerubnak mind a merteke, mind a faragasa egy vala;

6:26 Úgy, hogy az egyik Kerub magassaga tiz sing, es ugyanannyi a masik Kerube is.

6:27 És helyeztete a Kerubokat a haz belsejebe, es a mint a Kerubok kiterjesztek szarnyukat, az egyiknek szarnya a [haz] egyik falat, a masik Kerub szarnya pedig a masik falat erte; de a haz közepen összeert egyik szarny a masikkal.

6:28 És beborita a Kerubokat aranynyal.

6:29 És a haz összes falain köröskörül kivül es belől Kerubokat, palmafakat es kinyilt viragokat metszetett ki.

6:30 És beborita meg a haz padlojat is aranynyal kivül es belől.

6:31 És a szentek-szentjenek bemenetelen csinala ajtot olajfabol, az ajtofelfak kiszögellese egy ötödresz volt;

6:32 És ket ajtoszarnyat olajfabol, es metszete reajok Kerubokat, palmafakat es kinyilt viragokat, es beborita azokat aranynyal; a Kerubokat is es a palmafakat is megaranyoztata.

6:33 E kepen csinalt a templom szenthelyenel is negyszegletű ajtofelfakat olajfabol.

6:34 És csinalt ket ajtot cziprusfabol, es az egyik ajton is ket forgo ajtoszarny volt, a masik ajton is ket forgo ajtoszarny.

6:35 És metszete [azokra] Kerubokat es palmafakat es kinyilt viragokat, es beborita aranynyal, ra alkalmaztatva azt a metszesre.

6:36 Azutan felepite a belső pitvart harom rend faragott kőből es egy rend czedrusgerendabol.

6:37 Az ő uralkodasanak negyedik esztendejeben fundaltatek az Úrnak haza Zif honapban.

6:38 És a tizenegyedik esztendőben, Bul havaban, (mely a nyolczadik honap) vegeztetek el a haz, minden dolga es rendje szerint. És igy epite azt het esztendeig.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase