Main Index: Hungarian Bible

1 Kiralyok 4

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]   

4:1 És lőn Salamon kiraly az egesz Izrael felett kiralylya.

4:2 Ezek [valanak] pedig az ő főemberei: Azaria, Sadok papnak fia.

4:3 Elihoref es Ahija, Sisanak fiai irodeakok, Josafat, az Ahilud fia, emlekiro vala.

4:4 És Benaja, a Jojada fia, a sereg hadnagya; Sadok pedig es Abjatar papok.

4:5 És Azarias, a Natan fia, a tiszttartok előljaroja; es Zabud, a Natan fia, főtanacsos es a kiraly baratja.

4:6 És Ahisar udvarbiro; Adoniram pedig, az Abda fia, kincstarto.

4:7 Vala pedig Salamonnak tizenket tiszttartoja az egesz Izraelen, a kik ellattak a kiralyt es az ő haznepet: esztendőnkent mindeniknek egy honapig kellett az ellatasrol gondot viselnie.

4:8 És ezek azoknak neveik: Hurnak fia az Efraim hegyen.

4:9 Dekernek fia Makasban, Sahalbimban, Beth-Semesben es Elonban es Beth- Hananban.

4:10 Hesednek fia Arubotban, ő hozza tartozott Szoko es Hefer egesz földe.

4:11 Abinadab fiaie volt Dor egesz hatara. A Salamon leanya, Tafat, vala neki felesege.

4:12 Bahana, az Ahilud fia, [birja vala] Taanakot es Megiddot es egesz Beth- Seant, mely Sartana mellett vala Jezreel alatt, Beth-Seantol fogva mind Abela Meholaig es mind Jokmeamon tul.

4:13 Gebernek fia, Ramoth Gileadban: öve valanak Jairnak, a Manasse fianak falui, melyek Gileadban [valanak;] az öve volt az Argob tartomanya, mely Basanban vala, hatvan nagy varos kőfallal es erczzarakkal [megerősitve.

4:14 Ahinadab, Iddo fia Mahanaimban.

4:15 Ahimaas Naftaliban; a Salamon leanyat, Bosmatat veve maganak felesegül ő is.

4:16 Bahana, Khusai fia, Áserben es Alothban.

4:17 Josafat, Paruakh fia, Issakharban.

4:18 Simei, Éla fia, Benjaminban.

4:19 Geber, Uri fia, a Gilead földeben, Sihonnak, az Emoreus kiralyanak földeben, es Ógnak, a Basanbeli kiralynak [földeben;] es [ez] egy tiszttarto [birja vala] azt a földet.

4:20 És Juda es Izrael megsokasodott, olyan sok volt, mint a tenger mellett valo föveny, es ettek, ittak es vigadtak.

4:21 Salamon pedig uralkodek minden orszagokon a folyoviztől fogva egesz a Filiszteusok földeig es Égyiptomnak hataraig, es ajandekokat hoznak vala, es szolgalnak vala Salamonnak, eletenek minden idejeben.

4:22 És Salamon eledele naponkent [ez] vala: harmincz veka zsemlyeliszt es hatvan veka közönseges liszt;

4:23 Tiz hizlalt ökör, husz füvön jart ökör es szaz juh; a szarvasokon, őzeken, bivalokon es hizlalt madarakon kivül.

4:24 Mert ő uralkodek minden helyeken a folyovizen tul Thifsatol fogva egesz Gazaig; minden kiralyokon, a kik a folyovizen tul valanak; es bekessege volt neki minden alattvaloitol köröskörül.

4:25 És lakozek Juda es Izrael batorsaggal, kiki mind az ő szőlőtője es fügefaja alatt. Dantol fogva Bersebaig; Salamonnak minden idejeben.

4:26 És Salamonnak volt negyvenezer szekerbe valo lova az istallokban, es tizenketezer lovagja.

4:27 És ezek a tiszttartok ellattak Salamon kiralyt es mindazokat, a kik a Salamon kiraly asztalanal valanak, kiki az ő honapjan, minden fogyatkozas nelkül.

4:28 Azutan arpat es szalmat is hoztak a lovaknak es a paripaknak arra a helyre, a hol a [kiraly] volt, kiki az ő rendelete szerint.

4:29 És az Isten adott bölcseseget Salamonnak es igen nagy ertelmet es mely szivet, mint a föveny, mely a tenger partjan van.

4:30 Úgy hogy a Salamon bölcsesege nagyobb volt, mint a napkelet minden fiainak bölcsesege es Égyiptomnak egesz bölcsesege.

4:31 Sőt bölcsebb volt minden embereknel, [meg] az Ezrahita Ethannal is es Hemannal, Kalkolnal es Dardanal, a Mahol fiainal; es hire neve vala minden nemzetsegek között köröskörül.

4:32 És szerze haromezer peldabeszedet, es az ő enekeinek [szama] ezer es öt volt.

4:33 Szolott a fakrol is, a Libanon czedrusfajatol az izsopig, a mely a falbol nevekedik ki; es szolott a barmokrol, a madarakrol, a csuszo- maszo allatokrol es a halakrol is.

4:34 És jőnek vala minden nepek közül, hogy hallgassak a Salamon bölcseseget; a földnek minden kiralyaitol, a kik hallottak vala az ő bölcseseget.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase