Main Index: Hungarian Bible

2 Samuel 24

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]   

24:1 Ismet felgerjede az Úrnak haragja Izrael ellen, es felingerle Davidot ő ellenek, ezt mondvan: Eredj el, szamlald meg Izraelt es Judat.

24:2 Monda azert David Joabnak, az ő serege fővezerenek: Menj el, jard be Izraelnek minden nemzetsegeit, Dantol fogva Beersebaig, es szamlaljatok meg a nepet, hogy tudjam a nepnek szamat.

24:3 És monda Joab a kiralynak: Sokasitsa meg az Úr, a te Istened a nepet, s adjon meg szazannyit, mint a mennyi most van, es lassak [azt] az en uramnak, a kiralynak szemei: de miert akarja ezt az en uram, a kiraly?

24:4 Azonban hatalmasabb volt a kiralynak szava a Joabenal es a többi főemberekenel. Kimene azert Joab es a többi vezerek a kiraly elől, hogy megszamlaljak a nepet, az Izraelt.

24:5 És altalkelenek a Jordanon es tabort jaranak Aroer varos mellett jobbkez felől, Gad völgyeben, es Jaser mellett.

24:6 Azutan menenek Gileadba, es a Hodsi alföldere. Innet menenek a Dan Jaan melle, es Sidon környekere.

24:7 Ezutan menenek a Tirus erős varosahoz, es a Hivveusoknak es Kananeusoknak minden varosaiba. Innet menenek a Judanak del felől valo reszere, Beersebaba.

24:8 És mikor bejartak az egesz orszagot, hazamenenek Jeruzsalembe, kilencz honap es husz nap mulva.

24:9 És beada Joab a megszamlalt nepnek szamat a kiralynak; es Izraelben nyolczszazezer erős fegyverfoghato ferfi, es Juda nemzetsegeben ötszazezer ferfiu vala.

24:10 Minekutana pedig David a nepet megszamlalta, megsebhedek az ő szive, es monda David az Úrnak: Igen vetkeztem abban, a mit cselekedtem. Azert most, oh Uram, vedd el, kerlek, a te szolgadnak alnoksagat; mert felette esztelenül cselekedtem!

24:11 És mikor felkelt reggel David, szola az Úr Gad profetanak, a ki Davidnak latnoka vala, ezt mondvan:

24:12 Menj el, es szolj Davidnak: Ezt mondja az Úr: Harom dolgot adok elődbe, valaszd egyiket magadnak ezek közül, hogy a szerint cselekedjem veled.

24:13 Elmene azert Gad Davidhoz, es tudtara ada neki, es monda neki: [Akarod- e,] hogy het esztendeig valo ehseg szalljon földedre? Vagy hogy harom honapig ellensegeid előtt bujdossal es [ellenseged] kergessen teged? Vagy hogy harom napig döghalal legyen orszagodban? Most gondold meg es lasd meg, micsoda valaszt vigyek annak, a ki engem elküldött.

24:14 És monda David Gadnak: Felette igen szorongattatom; de megis, hadd essünk inkabb az Úr kezebe, mert nagy az ő irgalmassaga, es ne essem ember kezebe.

24:15 Bocsata annakokaert az Úr döghalalt Izraelre, reggeltől fogva az elrendelt ideig, es meghalanak a nep közül Dantol fogva Beersebaig, hetvenezer ferfiak.

24:16 És mikor felemelte kezet az angyal Jeruzsalem ellen [is], hogy azt is elpusztitsa, megelegele az Úr a veszedelmet, es monda az angyalnak, a ki a nepet öli vala: Eleg immar, hagyd el. Az Úrnak angyala pedig vala a Jebuzeus Arauna szerűje mellett.

24:17 És szola David az Úrnak, mikor latta az angyalt, a ki a nepet vagja vala, es monda: Íme en vetkeztem es en cselekedtem hamissagot, de ezek a juhok ugyan mit cselekedtek? Kerlek, inkabb forduljon a te kezed ellenem es az en atyamnak haznepe ellen.

24:18 Mene azert Gad Davidhoz azon a napon, es monda neki: Eredj, menj el, [es] rakass oltart az Úrnak a Jebuzeus Araunanak szerűjen.

24:19 És elmene David Gadnak beszede szerint, a mint az Úr megparancsolta vala.

24:20 És feltekintven Arauna, lata, hogy a kiraly az ő szolgaival ő hozza megy; es Arauna kimenven, meghajta magat a kiraly előtt, arczczal a föld fele.

24:21 És monda Arauna: Mi az oka, hogy az en uram, a kiraly az ő szolgajahoz jő? Felele David: Azert, hogy megvegyem tőled e szerűt, es oltart epitsek ezen az Úrnak, hogy megszünjek a csapas a nep között.

24:22 Monda Arauna Davidnak: Vegye el hat az en uram, a kiraly, es aldozza fel, a mi neki tetszik. Ímhol vannak az ökrök az aldozathoz; a boronak es az ökrök szerszamai pedig fa helyett;

24:23 Arauna mindezt, oh kiraly, a kiralynak adja. És monda Arauna a kiralynak: A te Urad Istened engeszteltessek meg altalad.

24:24 Monda pedig a kiraly Araunanak: Nem, hanem penzen veszem meg tőled, mert nem akarok az Úrnak, az en Istenemnek ingyen valo aldozatot aldozni. Megveve azert David azt a szerűt es az ökröket ötven ezüst sikluson.

24:25 És oltart epite ott David az Úrnak, es aldozek egeszen egő es halaaldozattal; es megkegyelmeze az Úr a földnek, es megszünek a csapas Izraelben.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase