Main Index: Hungarian Bible

2 Samuel 23

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]   

23:1 Ezek Davidnak utolso beszedei. Davidnak, Isai fianak szozata, [annak] a ferfiunak szozata, a ki igen felmagasztaltatek, Jakob Istenenek felkentje es Izrael dalainak kedvencze.

23:2 Az Úrnak lelke szolott en bennem, es az ő beszede az en nyelvem altal.

23:3 Izraelnek Istene szolott, Izraelnek kősziklaja monda nekem: A ki igazsagosan uralkodik az emberek felett, a ki Isten felelmevel uralkodik:

23:4 Olyan az, mint a reggeli vilagossag, mikor a nap feljő, mint a felhőtlen reggel; napsugartol, esőtől [sarjadzik] a fű a földből.

23:5 Avagy nem ilyen-e az en hazam Isten előtt? Mert örökkevalo szövetseget kötött velem, mindennel ellatva es allandot. Mert az en teljes idvessegemet es minden kivansagomat nem sarjadoztatja-e?

23:6 De az istentelenek mindnyajan olyanok, mint a kitepett tövis, melyhez kezzel nem nyulnak;

23:7 Hanem a ki hozza akar nyulni is, fejszet es rudat vesz hozza, hogy ugyanazon helyen tűzzel egettessek meg.

23:8 Ezek pedig a David erős [vitezeinek] nevei: Joseb-Bassebet, a Tahkemonita, a ki a testőrök vezere; ő dardajat forgatvan, egy izben nyolczszazat sebesitett meg.

23:9 Ő utana volt Eleazar, Dodonak fia, ki Ahohi fia vala; ő egyike a harom hősnek, a kik Daviddal valanak, mikor a Filiszteusok altal kigunyoltatanak, összegyülekezven ott a harczra, es az Izraelitak megfutamodtak volt.

23:10 Ő megallvan, vagta a Filiszteusokat mindaddig, mig a keze elfaradt, es a keze a fegyverhez ragadt. És nagy szabadulast szerze az Úr azon a napon, a nep pedig visszatere ő utana, [de] csak a fosztogatasra.

23:11 Ő utana volt Samma, a Hararbol valo Agenak fia. És összegyűlenek a Filiszteusok egy seregbe ott, a hol egy darab szantoföld volt tele lencsevel, a nep pedig elfutott a Filiszteusok elől:

23:12 Akkor ő megalla annak a darab [földnek] közepen, es megoltalmaza azt, es megvere a Filiszteusokat, es az Úr nagy szabaditast szerze.

23:13 A harmincz vezer közül is harman lementek, es elerkezenek arataskor Davidhoz az Adullam barlangjaba, mikor a Filiszteusok taborban valanak a Refaim völgyeben.

23:14 David akkor a sziklavarban volt, a Filiszteusok őrsege pedig Bethlehemnel.

23:15 [Vizet] kivant vala pedig David, es monda: Kicsoda hozna nekem vizet innom a bethlehemi kutbol, mely a kapu előtt van?

23:16 Akkor a harom vitez keresztül tört a Filiszteusok taboran, es meritenek vizet a bethlehemi kutbol, mely a kapu előtt van, es elhozvan, vivek Davidnak. Ő azonban nem akara meginni, hanem kiönte azt az Úrnak.

23:17 És monda: Tavol legyen tőlem, Uram, hogy en ezt miveljem: avagy azoknak az embereknek veret [igyam-e meg], kik eletöket [halalra ]adva mentek el a [vizert?] És nem akara azt meginni. Ezt mivelte a harom hős.

23:18 Tovabba Abisai, Joabnak atyjafia, Serujanak fia, a ki e haromnak feje volt, a ki haromszaz ellen felemelven dardajat, megöle azokat; es neki nagy hire vala a harom között.

23:19 A harom között bizonyara hires volt es azoknak vezere vala, mindazaltal ama harommal nem ert fel.

23:20 Benaja is, Jojadanak fia, vitez ember, nagytehetsegű, a ki Kabseelből valo vala; ez öle meg a Moabitaknak ket fővitezet. Ugyanő elmenven, az oroszlant is megöle a veremben, telen.

23:21 Ugyanő ölt meg egy Égyiptombol valo tekintelyes embert. Az egyiptomi kezeben darda vala, es ő [csak egy] palczaval mene rea; es kiveve az egyiptomi kezeből a dardat, es megöle őt a maga dardajaval.

23:22 Ezeket cselekede Benaja, Jojadanak fia, es neki is jo hire vala a harom erős vitez között.

23:23 Hires volt ő a harmincz között, mindazaltal ama harommal nem ert fel. És előljarova teve őt David a tanacsosok között.

23:24 Asael is, Joab atyjafia, e harmincz közül valo, [kik ezek:] Elkhanan, a bethlehemi Dodonak fia.

23:25 Harod [varosbeli] Samma; [azon] Harodbol [valo] Elika.

23:26 Heles, Paltibol valo; Hira, a Thekoabol valo Ikkes fia.

23:27 Abiezer, Anathothbol; Mebunnai, Husathbol valo.

23:28 Salmon, Ahohitbol valo; Maharai, Netofatbol.

23:29 Heleb, Bahananak fia, Netofatbol valo; Ittai, Ribainak fia, Gibeabol valo, mely Benjamin fiaie.

23:30 Benaja, Pirathonbol valo; Hiddai, a patak mellett valo Gahasbeli.

23:31 Abialbon, Árbatbol valo; Azmavet, Barhumbol valo.

23:32 Eljahba, Sahalbombol valo; Jasen fia, Jonathan.

23:33 Samma, Hararbol valo; Ahiam, Ararbol valo Sararnak fia.

23:34 Elifelet, Ahasbainak fia, Maakatbol valo; Eliam, Gilobeli Akhitofelnek fia.

23:35 Hesrai, Karmelből valo; Paharai, Arbibol valo.

23:36 Jigeal, Sobabeli Natannak fia; Bani, Gadbol valo.

23:37 Selek, Ammonita; Naharai, Beerotbol valo, Joabnak, a Seruja fianak fegyverhordozoja.

23:38 Ira, Jithriből valo; Gareb, Jithriből valo.

23:39 Hitteus Urias. Mindössze harminczheten.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase