Main Index: Hungarian Bible

2 Samuel 21

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]   

21:1 Lőn pedig nagy ehseg Davidnak idejeben harom egesz esztendeig egymas utan, es megkerese [e miatt] David az Urat, es monda az Úr: Saulert es az ő verszopo haznepeert van ez: mivelhogy megölte a Gibeonitakat.

21:2 Hivata azert a kiraly a Gibeonitakat es szola nekik: (A Gibeonitak pedig nem az Izrael fiai közül valok valanak, hanem az Emoreusok maradekabol, a kiknek az Izrael fiai megesküdtek vala; Saul mindazaltal alkalmat keresett vala, hogy azokat levagassa az Izrael es Juda nemzetsege iranti buzgalmabol).

21:3 És monda David a Gibeonitaknak: Mit cselekedjem veletek, es mivel szerezzek engesztelest, hogy aldjatok az Úrnak örökseget?

21:4 Felelenek neki a Gibeonitak: Nincsen nekünk sem ezüstünk, sem aranyunk Saulnal es az ő hazanal, es nem kell mi nekünk, hogy valaki megölettessek Izraelben. És monda: Valamit mondotok, megcselekszem veletek.

21:5 Akkor mondanak a kiralynak: Annak az embernek a [hazabol,] a ki megemesztett minket, es a ki ellenünk [gonoszt] gondola, hogy megsemmisittessünk, es meg ne maradhassunk Izrael egesz hataraban;

21:6 Adj nekünk het embert az ő maradekai közül, a kiket felakaszszunk az Úr előtt, Saulnak, az Úr valasztottjanak Gibeajaban. És monda a kiraly: Én atadom.

21:7 És kedveze a kiraly Mefibosetnek, Jonathan fianak, ki Saul fia vala, az Úr [nevere tett] esküvesert, mely közöttök tetetett, David es Jonathan között, a Saul fia között.

21:8 De elveve a kiraly Aja leanyanak, Rispanak ket fiat, kiket Saulnak szült vala, Armonit es Mefibosetet, es a Saul leanyanak, Mikalnak öt fiat, kiket szült Barzillai fianak, Adrielnek, a Meholatbol valonak.

21:9 És ada azokat a Gibeonitak kezebe, a kik felakasztak őket a hegyen az Úr előtt. Ezek tehat egyszerre heten pusztulanak el, es az aratas első napjaiban, az arpaaratas kezdeten ölettek meg.

21:10 Vőn pedig Rispa, Ajanak leanya [egy] zsakruhat, es kiterite azt maganak a kősziklan az aratas kezdetetől fogva, mig eső lőn reajok az egből: es nem engede az egi madarakat azokra szallani nappal, sem pedig a mezei vadakat ejszaka.

21:11 És megmondak Davidnak, a mit Rispa, Ajanak leanya, Saulnak agyasa cselekedett.

21:12 Akkor elmene David, es elhoza a Saul es Jonathan tetemeit a Jabes-Gileadbeliektől, kik elloptak vala azokat a Bethsannak utczajarol, a hol őket a Filiszteusok felakasztottak vala, mikor a Filiszteusok megvertek Sault a Gilboa hegyen.

21:13 És elhoztak onnet Saulnak es az ő fianak, Jonathannak tetemeit, es összeszedtek azoknak tetemeit is, a kik felakasztattak.

21:14 És eltemetek Saulnak es az ő fianak, Jonathannak tetemeit a Benjamin földeben, Selaban, az ő atyjanak, Kisnek sirboltjaban; es megtettek mindazt, a mit a kiraly parancsolt. És kiengesztelődött ez altal Isten az orszag irant.

21:15 Ezutan ismet haborut kezdenek a Filiszteusok Izrael ellen; es elmene David az ő szolgaival együtt, es harczolanak a Filiszteusok ellen, annyira, hogy David elfarada.

21:16 Akkor Jisbi Benob, ki az oriasok maradekabol valo vala (kinek kopjavasa haromszaz rezsiklust nyomott, es uj hadi szerszammal volt felövezve), elhataroza magaban, hogy megöli Davidot;

21:17 De Abisai, Serujanak fia segitett neki es altalüte a Filiszteust es megöle. Akkor esküvessel fogadak neki a David szolgai, ezt mondvan: [Soha] többe velünk hadba nem jössz, hogy az Izraelnek szövetneket el ne oltsad.

21:18 Lőn azutan is harczuk a Filiszteusokkal Gob [varosanal,] es Sibbekai, Husat [varos]bol valo, akkor megöle Safot, ki az oriasok maradekai közül valo vala.

21:19 Azutan ujra lőn haboru a Filiszteusokkal Gobnal, hol Elkhanan, a Bethlehemből valo Jahare Oregimnek fia megöle a Gitteus Goliatot, kinek kopjanyele olyan vala, mint a szövőknek zugolyfaja.

21:20 Gathban is volt haboru, hol egy orias ferfi vala, kinek kezein es labain hat-hat ujjai valanak, [azaz] mindenestől huszonnegy, es ez is oriastol szarmazott vala.

21:21 És szidalmaza Izraelt, de megöle Jonathan, David batyjanak, Simeanak fia.

21:22 Ezek negyen szarmaztak Gathban az oriastol, kik mind David keze altal es az ő szolgainak kezeik altal estek el.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase