Main Index: Hungarian Bible

2 Samuel 20

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]   

20:1 Vala pedig ott törtenetesen egy istentelen ember, kinek neve Seba vala, Bikrinek fia, Benjamin [nemzetsegeből] valo ferfiu. Ez trombitat fuvata, es monda: Nincsen nekünk semmi közünk Davidhoz, es semmi öröksegünk nincsen az Isai fiaban. [Azert] oh Izrael, [oszoljatok el,] kiki az ő satoraba.

20:2 Eltavozek azert mind az Izrael nepe Davidtol Seba utan, Bikri fia utan. A Juda [nemzetseg]eből valok azonban mellette maradanak az ő kiralyoknak, a Jordan [vizetől] fogva mind Jeruzsalemig.

20:3 Bemenven pedig David az ő hazaba Jeruzsalemben, előhozata a kiraly azt a tiz agyasat, a kiket otthon hagyott vala a haz őrzesere; es őrizet ala rekeszte es taplaltata azokat; de hozzajok be nem mene. És őrizet alatt lőnek halaloknak napjaig, özvegysegben elven.

20:4 Monda pedig a kiraly Amasanak: Gyűjtsd össze nekem a Juda nemzetseget harom nap alatt, es magad is itt legy jelen.

20:5 Elmene azert Amasa, hogy összegyűjtse Judat, de több ideig kesek, mint a hogy a [kiraly] meghagyta vala neki.

20:6 Monda akkor David Abisainak: Íme majd gonoszabbul cselekeszik velünk Seba, Bikrinek fia, Absolonnal: Vedd magad melle a te uradnak szolgait, es kergesd meg őt, nehogy erős varosokat szerezzen maganak, es elmeneküljön előlünk.

20:7 Kimenenek azert ő utana a Joab emberei, es a Kereteusok es Peleteusok es az erősek mindnyajan, es kimenenek Jeruzsalemből, hogy üldözzek Sebat, Bikrinek fiat.

20:8 Mikor pedig ama nagy kősziklanal voltak, mely Gibeonnal van, Amasa jöve eleikbe; Joab pedig ruhajaba öltözven, az ő ruhajan felül derekahoz övedzett fegyvere a hüvelyeben vala, mely mikor [Joab ]ment, leesek.

20:9 És monda Joab Amasanak: Egeszsegben vagy-e atyamfia? És Joab megfoga jobbkezevel az Amasa szakalat, mintha meg akarna csokolni.

20:10 Amasa azonban nem őrizkedek a fegyvertől, mely Joab kezeben vala, es altalüte őt az ötödik oldalborda alatt, es kionta a belit a földre, es noha többször nem üte altal, mindazaltal meghala; Joab pedig es Abisai, az ő atyjafia, üldözek azutan Sebat, a Bikri fiat.

20:11 Megalla pedig az [Amasa] [teste] felett Joabnak egy szolgaja, es monda: Valaki Joabbal tart es Davidnak [javat] kivanja, Joab utan [siessen.]

20:12 Amasa pedig fetreng vala a verben az utnak közepen; latvan pedig egy [ember,] hogy ott mindenki megalla, kivona Amasat az utrol a mezőre, es ruhat vete ő rea; mivel latta, hogy valaki csak arra ment, mind megallott.

20:13 Minekutana pedig kivontak az utrol, minden ember Joab utan siet vala, hogy üldözzek Sebat, Bikrinek fiat.

20:14 És altalmene [Seba] Izraelnek minden nemzetsegein, Abelan es Beth- Maakan, es egesz Berean, kik egybegyűlven, követik vala őt.

20:15 És eljöven, körülfogtak őt Abelaban Beth-Maaka [varosaban], es nagy töltest emelenek a varos ellen, mely a kőfallal egyenlő volt; es az egesz nep, mely Joabbal vala, rombola, hogy ledöntse a kőfalat,

20:16 Akkor kialta egy eszes asszony a varosbol: Halljatok meg, halljatok meg! Mondjatok meg, kerlek, Joabnak: Jőjj ide hozzam, valamit mondok neked!

20:17 Ki mikor hozza ment, monda az asszony: Te vagy-e Joab? Felele: Én vagyok. Ki monda neki: Hallgasd meg a te szolgaloleanyodnak szavat. És felele: Meghallgatom.

20:18 Akkor monda az [asszony]: Korabban azt szoktak mondani: Kerdezzek meg Abelat, es ugy vegeztek.

20:19 Én Izrael bekeszerető hivei közül valo vagyok, te pedig el akarsz pusztitani egy varost es anyat Izraelben? Miert akarod elnyelni az Úrnak örökseget?

20:20 Akkor felele Joab, es monda: Tavol legyen, tavol legyen az en tőlem, hogy elnyeljem es elveszessem!

20:21 Nem ugy van a dolog, hanem egy ember az Efraim hegysegeből valo, a kinek neve Seba, a Bikri fia, felemelte kezet David kiraly ellen: adjatok kezbe azt egyedül, es elmegyek a varos alol. És monda az asszony Joabnak: Íme majd kivetjük a kőfalon a fejet neked.

20:22 Elmene azert az asszony nagy eszesen az egesz közseghez, es elvagata Sebanak, a Bikri fianak fejet, es kivetek Joabnak. Akkor megfuvata a trombitat, es hazaoszlanak a varos alol kiki az ő satoraba, Joab pedig hazamene Jeruzsalembe, a kiralyhoz.

20:23 Joab pedig Izrael egesz serege felett valo volt, Benaja pedig, Jojadanak fia, a Kereteusok es Peleteusok vezere vala.

20:24 Adoram pedig adoszedő, es Josafat, Ahiludnak fia, emlekiro vala.

20:25 Seja irodeak, Sadok pedig es Abjatar papok valanak.

20:26 A Jairbol valo Ira is Davidnak fő embere vala.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase