Main Index: Hungarian Bible

2 Samuel 19

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]   

19:1 És megjelentek Joabnak, hogy a kiraly siratja es gyaszolja Absolont.

19:2 És gyaszra fordult a szabadulas azon a napon az egesz nepre nezve, mert a nep azon a napon hallja vala, hogy beszelik: Így bankodik a kiraly az ő fian.

19:3 És belopozkodek a nep azon a napon, bemenven a varosba, mint lopozkodni szokott a nep, mely szegyenli magat, hogy a harczbol elmenekült.

19:4 A kiraly pedig eltakarvan orczajat, fenszoval kialtja vala a kiraly: [Édes] fiam, Absolon! Absolon, [edes] fiam! [szerelmes] fiam!

19:5 Akkor mene Joab a hazba a kiralyhoz, es monda: Megszegyenitetted e mai napon minden te szolgaidnak orczajat, kik e mai napon a te lelkedet megszabaditottak, es a te fiaidnak es leanyidnak lelkeit, es felesegidnek lelkeit, es agyasidnak lelkeit;

19:6 Szeretven azokat, a kik teged gyűlölnek es gyűlölven azokat, a kik teged szeretnek; mert kijelentetted ma, hogy előtted a vezerek es szolgak mind semmik; mert tapasztaltam ma, hogy csak elne Absolon, ha mi mindnyajan meghaltunk volna is ma, jobbnak tetszenek neked.

19:7 Azert most kelj fel, menj ki, es szolj kedvök szerint a te szolgaidnak; mert esküszöm az Úrra, hogy ha ki nem jössz, ez ejjel egy ember sem marad melletted, es ez gonoszabb lesz read nezve mindama nyomorusagnal, mely veled törtent ifjusagodtol fogva, mind e mai napig.

19:8 Felkele azert a kiraly es leüle a kapuban, es hirül adtak az egesz nepnek, mondvan: Íme a kiraly a kapuban ül. Akkor mind az egesz nep eleibe jöve a kiralynak. Izrael pedig elmenekült, kiki az ő satoraba.

19:9 Mind az egesz nep között pedig nagy veszekedes vala Izraelnek mindenik nemzetsegeben, kik ezt mondjak vala: A kiraly szabaditott meg minket a mi ellensegeinknek kezeből, a Filiszteusok kezeből is ő szabaditott meg; es most Absolon elől elmenekült az orszagbol.

19:10 Absolon pedig, kit felkentünk vala, meghalt a hadban. Mit kestek azert hazahozni a kiralyt?

19:11 David kiraly pedig elkülde Sadok es Abjatar papokhoz, mondvan: Szoljatok a judabeli veneknek, ezt mondvan: Mi az oka, hogy utolsok akartok lenni a kiralynak hazahozasaban? Mert az egesz Izraelnek szava eljutott a kiralynak hazaba.

19:12 Én atyamfiai vagytok, en csontom es en testem vagytok; miert lesztek tehat utolsok a kiralynak hazahozasaban?

19:13 És Amasanak azt mondjatok: Nemde te is nem en csontom es testem vagy-e? Úgy cselekedjek velem az Isten es ugy segeljen, ha nem leszel a sereg fővezere minden időben en előttem Joab helyett.

19:14 És megnyere Juda minden emberenek szivet, mint egy emberet, kik elküldenek a kiralyhoz: Jőjj haza mind te, mind a te szolgaid.

19:15 Hazatere azert a kiraly; es a mint a Jordanhoz erkezek, Juda ferfiai Gilgalba menenek, hogy a kiralynak eleibe jussanak, es altalvigyek a kiralyt a Jordanon.

19:16 Siete pedig Semei is, Geranak fia, a Bahurimbol valo Benjaminita, es ő is a Juda nemzetsegevel eleibe mene David kiralynak.

19:17 És ezer ember vala ő vele Benjamin [nemzetseg]eből, es Siba, a Saul hazaban valo szolga, es tizenöt fia, es husz szolgaja is vele valanak, es altalmenenek a Jordanon a kiraly előtt.

19:18 Kompot is vivenek altal, hogy a kiraly haznepet altalhozzak, es hogy kedve szerint cselekedjenek. Semei pedig Geranak fia, terdre esek a kiraly előtt, mikor a Jordanon altalment.

19:19 És monda a kiralynak: Ne tulajdonitsa [vetkül] nekem az en uram [az en] alnoksagomat; es ne emlekezzel meg arrol, hogy gonoszul cselekedek veled a te szolgad azon a napon, a melyen az en uram, a kiraly Jeruzsalemből kimene, hogy szivere venne a kiraly;

19:20 Mert elismeri a te szolgad, hogy en vetkeztem, es ime az egesz Jozsef nemzetsege közül en jöttem ma először, hogy a kiralynak, az en uramnak eleibe menjek.

19:21 És felele Abisai, Serujanak fia es monda: Nem ölöd-e meg azert Semeit, hogy karomlasokat szolott az Úrnak felkentje ellen?

19:22 Monda pedig David: Mi közöm van veletek, Serujanak fiai, hogy ellenkezni akartok velem ma? Ma kellene-e embert ölni Izraelben? Mintha nem tudnam, hogy ma lettem [ujonnan] Izrael kiralya.

19:23 És monda a kiraly Semeinek: Nem halsz meg; es megesküvek neki a kiraly.

19:24 Mefiboset is, Saulnak fia eleibe jöve a kiralynak, es sem labait, sem szakalat meg nem tisztitotta, sem ruhajat meg nem mosatta attol a naptol fogva, hogy a kiraly elment vala, mindama napig, a melyen bekesseggel haza jöve.

19:25 És lőn, hogy mikor Jeruzsalemből kijött eleibe a kiralynak, monda neki a kiraly: Miert nem jöttel volt el velem Mefiboset?

19:26 És ő felele: Uram kiraly, az en szolgam csalt meg engem; mert azt mondotta a te szolgad: Megnyergeltetem a szamarat, es felülök ra, es elmegyek a kiralylyal; mert santa a te szolgad.

19:27 És ragalmazott [engem], a te szolgadat az en uram, a kiraly előtt; de az en uram, a kiraly [olyan,] mint az Istennek angyala: azert cselekedjel ugy, a mint neked tetszik!

19:28 Mert jollehet az en atyamnak egesz haznepe csak halalt erdemlett volna az en uramtol, a kiralytol, megis a te szolgadat azok köze helyezed, a kik asztalodnal esznek. Azert micsoda követelesem es micsoda keresem volna meg a kiraly előtt?

19:29 Monda neki akkor a kiraly: Mi szükseg többet szolnod? Én megmondottam, hogy te es Siba osztozzatok meg a joszagon.

19:30 És monda Mefiboset a kiralynak: Elveheti az egeszet, csakhogy az en uram, a kiraly bekessegben haza jöhete.

19:31 A Gileadbol valo Barzillai is eljöve Rogelimbol, es altalmene a kiralylyal a Jordanon, kiserven őt a Jordanon.

19:32 Barzillai pedig igen ven [ember] vala, nyolczvan esztendős, es ő taplalta vala a kiralyt, mig Mahanaimban lakott; mert igen gazdag ember vala.

19:33 Monda pedig a kiraly Barzillainak: Jere velem es eltartlak teged magamnal Jeruzsalemben.

19:34 Barzillai pedig monda a kiralynak: Mennyi az en eletem esztendeinek napja, hogy en felmehetnek a kiralylyal Jeruzsalembe?

19:35 Nyolczvan esztendős vagyok ma, avagy kepes vagyok-e meg különbseget tenni a jo es rossz között, vagy erzem-e, a te szolgad, izet annak, a mit eszem es iszom, vagy gyönyörködhetem-e az eneklő ferfiak es asszonyok hangjaiban? Miert lenne terhere a te szolgad az en uramnak, a kiralynak?

19:36 Egy keves ideig [ohajtana] a Jordanon atmenni a kiralylyal a te szolgad; miert adna azert a kiraly nekem ily nagy jutalmat?

19:37 Hadd menjen vissza, kerlek, a te szolgad, es hadd haljak meg az en varosomban, az en atyamnak es anyamnak temetőhelyeben. Hanem inkabb imhol a te szolgad, Kimham, menjen el ő a kiralylyal, az en urammal, es cselekedjel ugy vele, a mint neked jonak tetszik.

19:38 És monda a kiraly: Jőjjön el velem Kimham es azt cselekszem vele, a mi neked tetszik; es valamit tőlem kivansz, megcselekeszem veled.

19:39 Mikor pedig altalkelt a Jordanon az egesz nep, es a kiraly is altalment, megcsokolvan a kiraly Barzillait, megalda őt, ki visszatere az ő helyere.

19:40 Általmene pedig a kiraly Gilgalba, es Kimham ő vele megy vala es Judanak egesz nepe, a kik a kiralyt atszallitottak, sőt Izrael nepenek is fele.

19:41 És ime, Izraelnek minden ferfiai eljövenek a kiralyhoz es mondak a kiralynak: Miert loptak el teged a mi atyankfiai, a Juda nemzetsege? És hoztak altal a kiralyt es az ő haznepet a Jordanon, es Davidnak minden embereit vele egyetemben?

19:42 Felelenek pedig mindnyajan a Juda ferfiai az Izrael ferfiainak: [Azert,] mert a kiraly közelebb all hozzam; es miert neheztelsz ezert a dologert? Avagy megvendegelt-e azert a kiraly? Avagy megajandekozott-e valami ajandekkal?

19:43 Felelven pedig az Izrael ferfiai a Juda ferfiainak, mondanak: Tizszeres reszem van nekem a kiralyhoz, es Davidra nezve is elsőbbsegem van feletted. Miert tartottal azert semminek engem? Avagy nem en tettem-e legelőször szova, hogy hozzuk haza a mi kiralyunkat? De mindazaltal erősebb lőn a Juda ferfiainak szava, az Izrael ferfiainak szavanal.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase