Main Index: Hungarian Bible

2 Samuel 17

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]   

17:1 Monda azert Akhitofel Absolonnak: Engedj kivalasztanom tizenketezer embert, hogy felkeljek, es üldözzem Davidot ez ejjel.

17:2 És megtamadom őt, mig faradt es erőtlen kezű; megrettentem őt, es megfutamodik az egesz nep, mely vele van; es a kiralyt magat megölöm.

17:3 És visszavezetem te hozzad az egesz nepet, mert az egesznek visszaterese attol a ferfiutol függ, a kit te üldözöl; es akkor az egesz nep bekessegben lesz.

17:4 Igen tetszek e beszed Absolonnak es Izrael minden veneinek.

17:5 És monda Absolon: Hivjak ide megis az Arkeabeli Khusait is, es hallgassuk meg, mit szol ő is.

17:6 És mikor megerkezek Khusai Absolonhoz, monda neki Absolon ilyenkepen: Akhitofel ilyen tanacsot ad, megfogadjuk-e az ő szavat, vagy ne? Szolj hozza.

17:7 Monda akkor Khusai Absolonnak: Nem jo tanacs az, a melyet Akhitofel ez egyszer adott.

17:8 És monda Khusai: Tudod magad, hogy a te atyad es az ő emberei igen erős vitezek es igen elkeseredett szivűek, mint a kölykeitől megfosztott medve a mezőn. Annakfelette a te atyad igen hadakozo ember, ki nem alszik a neppel együtt.

17:9 Ilyenkor ő valami barlangban lappang, vagy valami [mas] helyen, es meglehet, hogy [mindjart] kezdetben elesven nemelyek közülök, valaki meghallja, es azt kezdi mondani: Megveretett az Absolon nepe.

17:10 És meg az erős vitez is, kinek szive olyan, mint az oroszlannak szive, igen megremül; mert az egesz Izrael tudja, hogy a te atyad igen erős vitez, es azok is, a kik vele vannak, erős vitezek.

17:11 Én azert azt tanacsolom, hogy gyűjtsd magadhoz az egesz Izraelt Dantol fogva mind Bersebaig, oly szamban, mint a tenger partjan valo föveny; es magad is menj el a hadba.

17:12 Akkor aztan tamadjuk meg őt azon a helyen, a hol talalhato, es ugy lepjük meg őt, mikent a harmat a földre esik, hogy se közüle, se azok közül, a kik vele vannak, egy se maradjon meg.

17:13 Ha pedig varosba szaladna, mind az egesz Izrael köteleket huzzon a varos körül, es vonjuk azt a patakba, hogy meg csak egy kövecsket se talaljanak ott.

17:14 És monda Absolon es Izraelnek minden ferfia: Jobb az Arkeabeli Khusainak tanacsa az Akhitofel tanacsanal. Az Úr parancsolta vala pedig, hogy az Akhitofel tanacsa elvettessek, mely jo vala, hogy veszedelmet hozzon az Úr Absolonra.

17:15 Monda pedig Khusai Sadok es Abjatar papoknak: Ilyen s ilyen tanacsot adott Akhitofel Absolonnak es Izrael veneinek; en pedig ilyen s ilyen tanacsot adtam.

17:16 Azert sietve küldjetek el, es izenjetek meg Davidnak ilyen szoval: Ne maradj ez ejjel a pusztanak mezejen, hanem inkabb menj at, hogy valamikepen el ne nyelettessek a kiraly es az egesz nep, mely vele van.

17:17 Jonathan pedig es Akhimas a Rogel forrasanal allanak vala, a hova mene egy leanyzo, ki megmonda [ezeket] nekik, es ők elmenven, megmondak David kiralynak, mert nem akarjak vala magokat megmutatni, bemenven a varosba.

17:18 Meglata mindazaltal őket egy szolga, es megmonda Absolonnak: Elmenenek azert ők ketten sietseggel, es menenek egy ember hazaba Bahurim [varosaban,] kinek tornaczaban volt egy kut, es oda szallanak ala.

17:19 Az asszony pedig egy teritőt vőn es beterite a kut szajat, arra pedig daralt arpat hintett; es nem vevek eszre.

17:20 Menenek pedig az Absolon szolgai az asszonyhoz a hazba, es mondanak: Hol van Akhimas es Jonathan? Felele nekik az asszony: Általgazolanak a patakon. És keresek [őket], de mivel nem talaltak, visszaterenek Jeruzsalembe.

17:21 Mikor pedig elmentek, kijövenek a kutbol, es elmenven, megmondak [ezeket] David kiralynak, es mondanak Davidnak: Keljetek fel es menjetek altal gyorsan a vizen; mert ilyen tanacsot adott ti ellenetek Akhitofel.

17:22 Felkele azert David es mind a vele valo nep, es altalkelenek a Jordanon, mig megvirrada; egy sem hianyzek, a ki altal nem ment volna a Jordanon.

17:23 Latvan pedig Akhitofel, hogy az ő tanacsat nem hajtottak vegre: megnyergele szamarat, es felkelven elmene hazahoz, az ő varosaba; es elrendezven haznepe[nek dolgat], megfojta magat, es meghala; es eltemettetek az ő atyjanak sirjaba.

17:24 És midőn David Mahanaimba erkezett, atkele Absolon a Jordanon, ő es Izraelnek ferfiai mindnyajan ő vele.

17:25 És Amasat teve Absolon fővezerre a sereg felett Joab helyett. Amasa pedig egy ferfi fia vala, a kinek a neve az Izraelita Jithra vala, a ki bemene Abigailhoz, a Nahas leanyahoz, ki Serujanak, a Joab anyjanak nővere vala.

17:26 És tabort jara Izrael es Absolon a Gilead földen.

17:27 Lőn pedig, hogy mikor David Mahanaimba jutott, ime Sobi, az Ammonitak [varosabol], Rabbabol valo Nahasnak fia, es a Lo- Debar [varosbol] valo Ammielnek fia, Makir, es a Gilead [tartomanyaban,] Rogelimban lakozo Barzillai.

17:28 Ágyneműt, medenczeket es cserepedenyeket, buzat, arpat, lisztet, pergelt buzat, babot, lencset, pergelt [arpat,]

17:29 Mezet, vajat, juhot, ünősajtokat hozanak Davidnak es az ő vele valo nepnek elesegül. Mert azt gondoljak vala magokban: A nep ehes, faradt es eltikkadt a pusztaban.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase