Main Index: Hungarian Bible

2 Samuel 14

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]   

14:1 Észreveven Joab, Serujanak fia, hogy a kiralynak szive vagyakozik Absolon utan,

14:2 Elkülde Joab Tekoa [varosaba], es hozata onnet egy asszonyt, ki igen eszes vala, es monda neki: Kerlek tetessed, mintha nagy keserűseged volna, es öltözzel fel gyaszruhaba, es olajjal se kend meg magadat; es legy olyan, mint afele asszony, ki sokaig siratta halottjat.

14:3 És menj be a kiralyhoz, s igy es igy szolj hozza. És Joab szajaba adta, hogy mit kelljen szolani.

14:4 Szola azert a Tekoabeli asszony a kiralynak, minekutana arczczal a földre leborult, es terdet-fejet hajtott, es monda: Segits meg, oh kiraly!

14:5 És monda neki a kiraly: Mi bajod van? Felele az: Óh, en özvegyasszony vagyok, mert az en ferjem meghalt.

14:6 És a te szolgalodnak ket fia vala, kik összevesztek a mezőn, es mivel nem vala senki, a ki őket megvedte volna, az egyik megserte a masikat es megöle.

14:7 És ime az egesz haznep ellene tamadott a te szolgaloleanyodnak, es ezt mondjak: Add kezünkbe az ő testverenek gyilkosat, hadd öljük meg őt az ő testverenek lelkeert, a kit megölt, es veszessük el az örököst is. Így akarjak eloltani a kicsiny szikracskat, a mely [nekem] megmaradott, hogy az en ferjemnek ne maradjon se neve, se maradeka a föld szinen.

14:8 Monda azert a kiraly az asszonynak: Menj el hazadhoz, es parancsolok a te dolgod felől.

14:9 Felele pedig a Tekoabol valo asszony a kiralynak: Uram kiraly, en rajtam legyen a bűn sulya es az en atyamnak hazan, de a kiraly es az ő tronja artatlan leszen.

14:10 Monda erre a kiraly: A ki te ellened szol, hozd ide előmbe, es többe nem fog illetni teged.

14:11 Akkor ő monda: Emlekezzek meg kerlek, a kiraly az Úrrol, a te Istenedről: hogy a verbosszulo ne szaporitsa a pusztulast, es hogy az en fiamat ne veszessek el. Felele a kiraly: Él az Úr, hogy a te fiadnak egy hajszala sem esik le a földre.

14:12 És monda az asszony: Kerlek, hadd szoljon a te szolgalod csak egy szot az en uramnak, a kiralynak; es ő monda: Szolj.

14:13 Akkor monda az asszony: Miert gondoltal ehhez hasonlo dolgot az Isten nepe ellen (mert mivel a kiraly ezt a szot szolotta, mintegy maga is bűnös), hogy a kiraly azt, a kit eltaszitott magatol, nem hivatja vissza?

14:14 Mert bizonyara meg kell halnunk, es olyanok vagyunk, mint a viz, mely a földre kiöntetven, fel nem szedhető, es az Isten egy lelket sem akar elvenni, hanem azt a gondolatot gondolja magaban, hogy ne legyen szamkivetve előtte az eltaszitott sem.

14:15 Most annakokaert azert jöttem ide, hogy en szolnek a kiralynak, az en uramnak, noha sokan rettentettek engem ettől; mindazaltal azt mondotta a te szolgalod: Megis beszelek a kiralylyal, hatha megteszi a kiraly, a mit az ő szolgaloleanya mond.

14:16 Igen, meghallgatja a kiraly, es megszabaditja az ő szolgaloleanyat annak kezeből, a ki engem el akar veszteni es velem együtt az en fiamat az Istennek öröksegeből.

14:17 Annakfelette ezt gondolta a te szolgaloleanyod: Az en uramnak, a kiralynak beszede szerezzen nyugodalmat, mert mint az Istennek angyala, olyan az en uram, a kiraly, mivelhogy meghallgatja mind a jot, mind a gonoszt. És az Úr a te Istened legyen te veled.

14:18 És felelven a kiraly, monda az asszonynak: Kerlek, ne tagadd meg, a mit tőled kerek. És monda az asszony: Mondja el az en uram, a kiraly, kerlek!

14:19 És monda a kiraly: Vajjon mindezekben nem a Joab keze [van-e] veled? Felele az asszony, es monda: Él a te lelked, oh uram, kiraly, hogy sem jobbra, sem balra nem lehet terni attol, a mit az en uram, a kiraly szol; mert a te szolgad Joab hagyta [ezt] nekem, es mindezeket a szokat ő adta a te szolgaloleanyodnak szajaba.

14:20 Hogy a dolognak mas fordulatot adjon, azert tette ezt Joab, a te szolgad. De az en uram bölcs, az Isten angyalanak bölcsesege szerint, hogy mindent eszrevegyen, a mi a földön van.

14:21 Akkor monda a kiraly Joabnak: Íme megteszem ezt a dolgot. Eredj el, es hozd haza [az] [en] fiamat, Absolont.

14:22 És a földre arczczal leborula Joab, es terdet-fejet hajtvan, megköszöne a kiralynak, es monda Joab: Ma ismerte meg, uram kiraly, a te szolgad, hogy van valami becsületem előtted; mert az ő szolgajanak beszedet megcselekedte a kiraly.

14:23 Felkele azert Joab, es elmene Gessurba, es haza hoza Absolont Jeruzsalembe.

14:24 És monda a kiraly: Menjen a maga hazaba, es az en szinemet ne lassa. Tere azert Absolon az ő hazaba, es a kiralynak orczajat nem lathata.

14:25 Nem vala pedig az egesz Izraelben olyan szep ember, mint Absolon, ki dicseretre olyan melto volna; tetőtől fogva talpig ő benne semmi hiba nem vala.

14:26 És mikor a fejet megnyiratja (mert minden esztendőben megnyiratja vala, mivel igen nehez volna, azert nyiratja le), az ő fejenek haja nyom vala ketszaz siklust a kiralyi mertek szerint.

14:27 Lőn pedig Absolonnak harom fia es egy leanya, kinek neve Tamar vala; ez igen szep termetű asszony vala.

14:28 Ket esztendőt töltött immar Absolon Jeruzsalemben, de a kiralynak szinet meg nem latta.

14:29 Elkülde azert Absolon Joabhoz, hogy őt a kiralyhoz küldje, ki nem akara hozza menni; es elkülde masodszor is, de ő meg sem akart elmenni.

14:30 Monda azert az ő szolgainak: Nezzetek, a Joab gazdasaga az enyem mellett van, es ott van az ő arpaja: menjetek el, es gyujtsatok fel tűzzel; es meggyujtak az Absolon szolgai a gazdasagot tűzzel.

14:31 Felkele azert Joab, es mene Absolonhoz az ő hazaba, es monda neki: Mi az oka, hogy a te szolgaid az en gazdasagomat felgyujtottak tűzzel?

14:32 Felele Absolon Joabnak: Azert mert hozzad küldöttem ily szoval, hogy ide jőjj, hogy a kiralyhoz küldjelek, hogy ezt mondjad [neki]: Mi szükseg volt hazajőnöm Gessurbol? Jobb volna most is nekem ott [lennem]. Most azert szeretnem a kiraly arczat latni; ha van bennem alnoksag, ölessen meg engem.

14:33 Elmene azert Joab a kiralyhoz, es megmonda neki. És akkor hivata a [kiraly] Absolont, es elmene a kiralyhoz, es fejet hajtvan a kiraly előtt, arczczal a földre borula. És megcsokola a kiraly Absolont.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase