Main Index: Hungarian Bible

2 Samuel 13

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]   

13:1 Lőn ennekutana, hogy Absolonnak, David fianak igen szep huga vala, kinek neve Tamar vala; es Amnon, a David fia megszerete őt.

13:2 Igen nagy gyötrelemben vala pedig Amnon, ugy hogy betegge lett az ő hugaert, Tamarert; mert szűz vala, es Amnon előtt lehetetlennek tünt fel, hogy rajta valamit elkövessen.

13:3 [Vala] azonban Amnonnak egy baratja, kinek Jonadab vala neve, Simeanak, David testverenek fia; Jonadab pedig igen eszes ember vala.

13:4 Ki monda neki: Mi az oka, hogy te naponkent sovanyodol, kiralynak fia? Nem mondhatnad-e meg nekem? És monda neki Amnon: Tamart, Absolon öcsemnek hugat igen szeretem.

13:5 És monda neki Jonadab: Feküdj le agyadba, es tedd betegnek magadat. És ha eljön atyad, hogy meglatogasson, mondd azt neki: Jőjjön ide, kerlek, Tamar, az en hugom, hadd adjon ennem; es itt szemem előtt keszitse el az etelt, hogy en is lassam, es az ő kezeből egyem.

13:6 Lefeküvek azert Amnon, es tettete, mintha beteg volna; mikor azutan eljött a kiraly, hogy őt meglatogassa, monda Amnon a kiralynak: Kerlek, hadd jőjjön ide hozzam Tamar hugom, hadd csinaljon előttem egy par belest, es hadd egyem az ő kezeből.

13:7 Elkülde azert David a Tamar hazahoz, ezt izenven: Eredj el mindjart az Amnon batyad hazahoz, es keszits valami ennivalot neki.

13:8 Bemene azert Tamar az Amnon batyja hazaba, ő pedig fekszik vala. És lisztet veven, meggyura es belest csinala ő előtte, es megfőze a belest.

13:9 Előhoza annakutana a serpenyőt, es kitölte eleibe; de ő nem akara enni. És monda Amnon: Küldjetek ki mellőlem mindenkit; es kimenenek mindnyajan előle.

13:10 Akkor monda Amnon Tamarnak: Hozd be a kamaraba az etket, hadd egyem kezedből; veve azert Tamar a belest, melyet keszitett vala, es bevive Amnon batyjanak az agyashazba.

13:11 És eleibe vive, hogy egyek, es megragada őt, es monda neki: Jőjj, feküdj mellem, hugom.

13:12 Ő pedig monda neki: Ne, batyam, engem meg ne ronts, mert nem szoktak igy cselekedni Izraelben, ne kövess el ilyen gyalazatot.

13:13 És en, ugyan hova vigyem szegyenemet? Te pedig olyan leszel Izraelben, mint egy bolond. Azert kerlek, szolj a kiralynak, mert nem fog megtagadni engem tőled.

13:14 Ő azonban nem akart szavara hallgatni, hanem erősebb leven nala, erőt vett rajta, es vele feküvek.

13:15 És meggyűlöle őt Amnon felette igen, mert nagyobb lőn gyűlölete, melylyel gyűlölte őt, a szeretetnel, melylyel őt megszerette vala. És monda neki Amnon: Kelj fel, eredj dolgodra.

13:16 Ki felele neki: Ne kövess el nagyobb gonoszsagot annal, a melyet rajtam veghezvittel, hogy elűzz engem. Ő azonban nem akart rea hallgatni,

13:17 Hanem beszolita szolgajat, a ki neki szolgal vala, es monda: Űzd ki őt gyorsan előlem, es zard be az ajtot utana.

13:18 Vala pedig ő rajta igen szep tarka szoknya, a milyenben a kiraly leanyai szoktak jarni, mig szűzek valanak. Kiűze azert őt a szolga, es bezara az ajtot utana.

13:19 Hamut hinte azert Tamar az ő fejere, es a tarka szoknyat, mely rajta volt, meghasogata, kezet pedig fejere teven, jajgatva jar vala.

13:20 És monda neki a batyja, Absolon: Talan Amnon batyad volt veled? Azert hallgass most, hugom, [mert] atyadfia, ne bankodjal azon felettebb. Lakozek azert Tamar nagy arvasagban az ő batyjanak, Absolonnak hazaban.

13:21 David kiraly pedig hallvan mindezeket, felette igen megharaguvek.

13:22 Nem szola pedig semmit felőle Absolon Amnonnak, sem jot, sem gonoszt; mert igen gyűlöli vala Absolon Amnont, mivelhogy megszeplősitette az ő hugat, Tamart.

13:23 És lőn ket esztendő mulva, mikor Absolonnak [juhait] nyirtak Baal- Hasorban, mely Efraimban van, meghiva Absolon mind a kiraly fiait.

13:24 Bemene Absolon a kiralyhoz is, es monda: Íme most nyirjak a te szolgadnak [juhait, azert] jőjjön el kerem a kiraly es az ő szolgai a te szolgaddal.

13:25 Monda a kiraly Absolonnak: Ne, fiam, ne menjünk el mindnyajan, hogy meg ne terheljünk teged. És ismet erőlteti vala őt, de nem akara elmenni, hanem megalda őt.

13:26 Monda megis Absolon: Ha nem, ugy jőjjön el velünk Amnon, az en testverem. Felele neki a kiraly: Miert menne el veled?

13:27 Mikor pedig erőltette őt Absolon, elbocsata ő vele Amnont is es mind a kiraly fiait.

13:28 Parancsola pedig Absolon az ő szolgainak, ezt mondvan: Kerlek, vigyazzatok, es mikor Amnon a bortol jokedvű lesz es mondom nektek: akkor üssetek le Amnont es öljetek meg őt, semmit ne feljetek, hiszen en parancsoltam nektek, legyetek batrak, ne feljetek.

13:29 Úgy cselekedenek azert az Absolon szolgai Amnonnal, a mint Absolon parancsolta vala. A kiraly fiai pedig mindnyajan felkelenek, es ki-ki öszverere üle, es elszaladanak.

13:30 Mikor pedig meg az utban voltak, a hir eljutott Davidhoz, mondvan: Mind megölte Absolon a kiraly fiait, egy sem maradt meg közülök.

13:31 Akkor felkele a kiraly, megszaggata ruhait, es a földre feküvek, es az ő szolgai mindnyajan megszaggatott ruhaban allanak vala előtte.

13:32 Szola pedig Jonadab, Simeanak, a David testverenek fia, es monda: Ne mondja azt az en uram, hogy a kiralynak minden fiait megöltek, mert csak Amnon halt meg egyedül; mert attol a naptol fogva, hogy az ő hugat megszeplősitette, Absolonnak mindig szajaban volt [ez a dolog].

13:33 Ne vegye azert szivere az en uram, a kiraly, azt gondolvan, hogy a kiralynak minden fiai meghaltak, mert csak Amnon halt meg egyedül.

13:34 Absolon pedig elmenekült. És felemelven az őrallo az ő szemeit, lata, hogy sok ember jő az uton ő mögötte, a hegyoldalon.

13:35 És monda Jonadab a kiralynak: Íme jőnek a kiraly fiai; a mint a te szolgad monda, ugy törtent.

13:36 És lőn, a mint megszünt beszelni, megerkezenek a kiraly fiai, es szavokat felemelven, siranak; es maga a kiraly is es az ő szolgai mindnyajan felette igen siranak.

13:37 Absolon pedig elfuta, es mene Talmaihoz, Ammihur fiahoz, Gessurnak kiralyahoz. És [David] minden nap sirata az ő fiat.

13:38 Absolon pedig, minekutana elfutott es Gessurba ment, harom esztendeig volt ott.

13:39 David kiraly pedig felhagyott [azzal,] hogy Absolon ellen menjen, mert megvigasztalodott Amnon felől, hogy meghalt.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase