Main Index: Hungarian Bible

2 Samuel 12

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]   

12:1 Elkülde azert az Úr Davidhoz Natan [profetat,] ki bemenven hozza, monda neki: Ket ember vala egy varosban, egyik gazdag, a masik szegeny.

12:2 A gazdagnak felette sok juhai es ökrei valanak;

12:3 A szegenynek pedig semmije nem vala egyeb egy kis nősteny baranykajanal, a melyet vett es taplalt vala, s felnevelkedett nala gyermekeivel együtt; sajat falatjabol evett es poharabol ivott es keblen aludt, es neki olyan vala, mintegy leanya.

12:4 Mikor pedig utazo vendege erkezett a gazdagnak: sajnalt az ő ökrei es juhai közül hozatni, hogy a vendegnek etelt keszitsen belőle, a ki hozza ment vala; hanem elveve a szegenytől az ő baranyat, es azt főzete meg a vendegnek, a ki hozza ment.

12:5 Akkor felgerjede Davidnak haragja az ember ellen, es monda Natannak: Él az Úr, hogy halalnak fia az az ember, a ki azt cselekedte.

12:6 A baranyert pedig negy annyit kell adnia, mivelhogy ezt mivelte, es annak nem kedvezett.

12:7 És monda Natan Davidnak: Te vagy az az ember! Ezt mondja az Úr, Izraelnek Istene: Én kentelek fel teged, hogy kiraly legy Izrael felett, es megszabaditottalak teged a Saul kezeből.

12:8 És neked adtam a te urad hazat, es a te uradnak felesegeit a te kebeledbe; ennek felette neked adtam Izraelnek es Judanak hazat; [es] ha meg ez keves [volt,] ezt s ezt adtam volna neked.

12:9 Miert vetetted meg az Úrnak beszedet, oly dolgot cselekedven, mely utalatos ő előtte? A Hitteus Uriast fegyverrel ölted meg, es az ő feleseget magadnak vetted felesegül; magat pedig az Ammon fiainak fegyverevel ölted meg.

12:10 Most azert ne tavozzek el a fegyver soha hazadbol, mivel megutaltal engem, es a Hitteus Urias feleseget elvetted, hogy feleseged legyen.

12:11 Ezt mondja az Úr: Íme en epen a sajat hazadbol bocsatok read csapasokat, es felesegeidet szemed lattara veszem el, es adom mas felebaratodnak, es hal a te felesegeiddel fenyes nappal.

12:12 Mert te titkon cselekedtel; de en az egesz Izrael előtt es napvilagnal cselekeszem azt.

12:13 Monda azert David Natannak: Vetkeztem az Úr ellen! És monda Natan Davidnak: Az Úr is elvette a te bűnödet, nem fogsz meghalni.

12:14 Mindazaltal, mivel alkalmat adtal a gyalazasra az Úr ellensegeinek e dologban: a te fiad is, a ki lett neked, bizonynyal meghal.

12:15 Ezekutan elmene Natan az ő hazahoz. És megvere az Úr a gyermeket, a kit az Urias felesege szült vala Davidnak; es megbetegedek.

12:16 És könyörge David az Istennek a gyermekert, es bőjtöle is David, es bemenven, a földön feküvek ejjel.

12:17 Felkelenek azert az ő hazanak venei [es menenek] ő hozza, hogy felemeljek őt a földről: de nem akara, es nem is evek ő velek kenyeret.

12:18 Hetednapra azert meghala a gyermek, es nem merik vala a David szolgai neki megmondani, hogy meghalt a gyermek, mert ezt mondjak vala: Íme, meg mikor a gyermek elt, szolottunk neki es meg sem hallotta szonkat; hogyan mondanank meg neki, hogy meghalt a gyermek, hogy [maganak] bajt szerezzen?

12:19 Latvan pedig David, hogy az ő szolgai suttognak, eszebe veve David, hogy meghalt a gyermek, es monda David az ő szolgainak: Meghalt-e a gyermek? Azok mondanak: Meghalt.

12:20 Felkelven azert David a földről, megmosdek es megkene magat es mas ruhat vőn magara, es bemenven az Úr hazaba, imadkozek. Azutan bemene a maga hazaba, es keresere kenyeret vivenek eleibe, es evek.

12:21 Akkor mondanak az ő szolgai neki: Mi dolog ez, a mit miveltel? Mig a gyermek elt, bőjtöltel es sirtal; most pedig, hogy meghalt a gyermek, felkelel es kenyeret ettel.

12:22 Monda ő: Mig a gyermek elt, addig bőjtöltem es sirtam; mert ezt mondottam: Ki tudja, talan az Úr könyörül rajtam, es megel a gyermek.

12:23 De most, [hogy] meghalt, vajjon miert bőjtölnek? Vajjon visszahozhatom-e azzal? Én megyek ő hozza, de ő nem jő ide vissza en hozzam.

12:24 És megvigasztala David az ő feleseget, Bethsabet, es bemene hozza, es vele hala. És ő szült fiat, es neveze annak nevet Salamonnak, es az Úr szerete azt,

12:25 A mint megizente vala Natan profeta altal, ki neveze az ő nevet Jedidjanak, az Úrert.

12:26 Joab pedig hadakozek az Ammon fiainak [varosa,] Rabba ellen, es megveve a kiralyi varost.

12:27 És követeket külde Davidhoz Joab ilyen követseggel: Hadakoztam Rabba ellen, es meg is vettem a varos[nak egyik reszet, a hol a viz van.]

12:28 Most azert gyűjtsd egybe a nepnek maradekat, es szallj taborba a varos ellen, foglald el azt, nehogy valamikepen, ha en foglalnam el, rola neveztessek az en nevem.

12:29 Egybegyűjte azert David mind az egesz nepet, es alamene Rabba ellen, es harczola ellene, es elfoglala azt.

12:30 És elveve az ő kiralyuknak koronajat annak fejeről, melynek sulya egy talentum arany volt, es draga [kövekkel vala rakva,] es lőn a David fejen, es a varosbol felette sok zsakmanyt hozott el.

12:31 A nepet pedig, mely benne [vala,] kihozata; es nemelyet fűresz, nemelyet vasborona ala, nemelyet fejsze ala vettete; nemelyeket meszkemenczen vitt altal, es igy cselekedek az Ammon fiainak minden varosaval. Haza mene azutan David es az egesz nep Jeruzsalembe.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase