Main Index: Hungarian Bible

2 Samuel 11

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]   

11:1 Lőn pedig az esztendő fordulasakor, mikor a kiralyok [hadba] szoktak menni, elkülde David Joabot es az ő szolgait ő vele, es mind az egesz Izraelt, hogy elveszessek az Ammon fiait, es megszalljak Rabba [varosat;] David pedig Jeruzsalemben maradt.

11:2 És lőn estefele, mikor felkelt David az ő agyabol, es a kiralyi palota tetejen setala: lata a tetőről egy asszonyt fürdeni, ki igen szep termetű vala.

11:3 És elkülde David, es tudakozodek az asszony felől, es monda [egy ember:] Nemde nem ez-e Bethsabe, Eliamnak leanya, a Hitteus Urias felesege?

11:4 Akkor követeket külde David, es elhozata őt; ki bemene ő hozza, es vele hala, mikor az ő tisztatalansagabol megtisztult; es annakutana visszamene az ő hazahoz.

11:5 És fogada meheben az asszony, es elküldven, megizene Davidnak ilyen szoval: Teherbe estem!

11:6 Akkor David izene Joabnak: Küldd [haza] hozzam a Hitteus Uriast; es elkülde Joab Uriast Davidhoz.

11:7 Mikor pedig eljutott Urias ő hozza, megkerde őt David Joabnak bekessege felől, a nepnek bekessege felől es a harcz folyasa felől.

11:8 Ezutan monda David Uriasnak: Menj haza, es mosd meg labaidat; kimenven pedig Urias a kiraly hazabol, a kiraly ajandekot külde utana.

11:9 Urias azonban lefeküvek a kiralyi palota bejarata előtt az ő uranak minden szolgaival, es nem mene a maga hazahoz.

11:10 És megjelentek Davidnak, mondvan: Nem ment le Urias az ő hazahoz. Akkor monda David Uriasnak: Nemde nem utrol jöttel-e? Miert nem mentel le a te hazadhoz?

11:11 Felele Urias Davidnak: Az [Isten] ladaja, Izrael es Juda [nemzetsege] satorokban laknak, es az en uram Joab, es az en uramnak szolgai a nyilt mezőn taboroznak: hogy mennek en be az en hazamba, hogy egyem es igyam es felesegemmel haljak? Úgy elj te es ugy eljen a te lelked, hogy nem mivelem azt!

11:12 Monda azert David Uriasnak: Maradj itt ma is, es holnap elbocsatlak. Ott marada azert Urias Jeruzsalemben az nap es mas napra kelve is.

11:13 Ennekutana hivata őt David, es ő vele evek es ivek, es lereszegite őt, es kimene estve aludni az ő agyara, az ő uranak szolgaival együtt, de hazahoz nem mene ala.

11:14 Megvirradvan pedig, levelet ira David Joabnak, melyet Uriastol küldött el.

11:15 Íra pedig a levelben, mondvan: Állassatok Uriast legelől, a hol a harcz leghevesebb es hata mögül fussatok el, hogy megölettessek es meghaljon.

11:16 Lőn azert, hogy mikor ostromla Joab a varost, allata Uriast arra a helyre, a hol tudja vala, hogy erős vitezek vannak.

11:17 Kijöven azert a varosbeli nep, megharczolanak Joabbal, es elhullanak [egyesek] a nep közül, David szolgai közül, es a Hitteus Urias is meghala.

11:18 [Követet] külde akkor Joab, es megizene Davidnak az ütközetnek egesz lefolyasat.

11:19 És megparancsola a követnek, mondvan: Ha az ütközetnek egesz lefolyasat teljesen előadtad a kiralynak,

11:20 És ha a kiraly haragra lobbanva azt mondja neked: Miert mentetek olyan közel a varoshoz harczolni? Avagy nem tudtatok-e, hogy lelövöldöznek a kőfalrol?

11:21 Kicsoda ölte meg Abimeleket, a Jerubboset fiat? Nemde nem egy asszony üte-e agyon a kőfalrol egy malomkődarabbal es meghala Tebesben? [Azert] miert mentetek közel a kőfalhoz? Akkor mondd meg: A te szolgad a Hitteus Urias is meghalt.

11:22 Elmene azert a követ, es mikor megerkezett, elbeszele Davidnak mindazt, a mivel megbizta volt őt Joab.

11:23 És monda a követ Davidnak: Azok az emberek erőt vettek felettünk, es a mezőre kijöttek ellenünk, de mi visszaűztük őket a kapu bejarataig;

11:24 Azonban a kőfalrol lövöldözenek a nyilasok a te szolgaidra, es a kiraly szolgai közül [egyesek] meghaltak; es a te szolgad, a Hitteus Urias is meghalt.

11:25 Monda azert David a követnek: Ezt mondjad Joabnak: Ne bankodjal a miatt; mert a fegyver ugy megemeszt egyet, mint mast. Fokozzad azert tamadasodat a varos ellen, hogy elpusztitsad azt. Így biztasd őt.

11:26 Meghalla pedig Uriasnak felesege, hogy meghalt Urias, az ő ferje, es sirata az ő ferjet.

11:27 És mikor a gyaszolas[nak ideje] eltelt, erette külde David es hazaba vitete őt es lőn neki felesege, es szüle neki egy fiat. De ez a dolog, a melyet David cselekedett, nem tetszek az Úrnak.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase