Main Index: Hungarian Bible

2 Samuel 10

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]   

10:1 Lőn pedig azutan, meghala az Ammon fiainak kiralya, es uralkodek helyette Hanon, az ő fia.

10:2 És monda David: Irgalmassagot teszek Hanonnal, Nahas fiaval, mikepen az ő atyja is velem irgalmassagot tett; es hozza külde David, hogy vigasztalja őt szolgai altal atyja [halala] felől. Mikor David szolgai Ammon fiainak földere erkezenek:

10:3 Mondanak az Ammon fiainak vezerei Hanonnak, az ő uroknak: Vajjon becsüli-e David ezzel előtted a te atyadat, hogy hozzad vigasztalokat küldött? Vajjon David nem inkabb azert küldötte-e hozzad szolgait, hogy a varost megszemleljek es kikemleljek es teljesen elpusztitsak.

10:4 Elfogata azert Hanon a David szolgait, es szakaloknak felet lenyirata, es ruhaikat felben elmetszete az alfelekig, es elbocsata őket.

10:5 A mint ezt Davidnak hirül hoztak, eleikbe külde, (mert ezek az emberek igen meggyalaztattak) es ezt izene a kiraly: Maradjatok Jerikhoban mindaddig, mig megnevekedik szakalotok; es [ugy] jőjjetek haza.

10:6 Latvan pedig az Ammon fiai, hogy gyűlöltekke lettek David előtt, követet küldenek az Ammon fiai, es felfogadak Siriaban a Beth-Rehobbelieket es ugyancsak Siriaban a Czobeusokat, huszezer gyalogot, es Maakanak kiralyat ezer emberrel, es a Tobbelieket, tizenketezer embert.

10:7 A mint ezt David meghalla, elküldötte Joabot es a vitezeknek egesz sereget.

10:8 Kivonulanak az Ammon fiai is, es csatarendbe allottak a kapu bejarata előtt. A Siriabeli Czobeusok, Rehobbeliek, Tobbeliek es Maaka magukban valanak a mezőn.

10:9 Latvan pedig Joab, hogy mind elől, mind hatul ellenseg van ő ellene, kivalogata az Izrael nepenek szinet, es a Siriabeliek elleneben allita fel.

10:10 A nepnek maradekat az ő öcscsenek, Abisainak vezetesere bizta, hogy felallitsa azt Ammon fiainak elleneben.

10:11 És monda: Ha erősebbek lesznek a Siriabeliek nalamnal, nekem segitsegül legy. Ha pedig az Ammon fiai naladnal hatalmasabbak lesznek, elmegyek, hogy megsegitselek.

10:12 Legy erős es legyünk batrak a mi nemzetsegünkert es a mi Istenünknek varosaiert; es az Úr cselekedjek ugy, a mint neki tetszik.

10:13 Elerkezek azert Joab es az ő vele valo sereg a Siriabeliek ellen az ütközetre, es megfutamodanak ő előtte.

10:14 Latvan pedig az Ammon fiai, hogy megfutamodtak a Siriabeliek, megfutamodanak [ők is] Abisai előtt, es beszaladanak a varosba; es megtere Joab az Ammon fiaitol es mene Jeruzsalembe.

10:15 Mikor pedig lattak a Siriabeliek, hogy megverettettek az Izraelitak altal, ismet együve gyülekezenek.

10:16 És elkülde Hadadezer, es elhozata a Siriabelieket, a kik a vizen tul [valanak,] es jövenek Helamba; es Sobak, Hadadezernek fővezere volt elükön.

10:17 Megizenek pedig Davidnak, a ki egybegyűjte egesz Izraelt, es altalmene a Jordanon, es juta Helamhoz: es sereget rendelenek a Siriabeliek David ellen, es megütközenek vele.

10:18 De a Siriabeliek megfutamodtak Izrael előtt, es levaga David a Siriabeliek közül hetszaz szekerest es negyvenezer lovagot, Sobakot is, a seregnek fővezeret megöle; es ugyanott meghala.

10:19 Mikor pedig lattak mindazok a kiralyok, a kik Hadadezernek szolgai valanak, hogy az Izrael altal megverettek, beket kötöttek Izraellel es nekik szolgalanak; es nem merenek többe a Siriabeliek kijőni az Ammon fiainak segitsegere.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase