Main Index: Hungarian Bible

2 Samuel 9

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]   

9:1 Monda pedig David: Maradt-e meg valaki a Saul hazanepe közül, hogy irgalmassagot cselekedjem ő vele Jonathanert?

9:2 [Vala] pedig Saul hazabol egy szolga, kinek neve vala Siba, kit Davidhoz szolitanak, es monda a kiraly neki: Te vagy-e Siba? Felele: [Én vagyok] a te szolgad.

9:3 Akkor monda a kiraly: Maradt-e meg valaki a Saul hazanepe közül, hogy cselekedjem vele az Isten irgalmassagat? Felele Siba a kiralynak: Van meg Jonathannak egy fia, ki mind a ket labara santa.

9:4 Monda neki a kiraly: Hol van? És monda Siba a kiralynak: Íme az Ammiel fianak, Makirnak hazaban van Lo-Debarban.

9:5 Akkor elkülde David kiraly, es elhozata őt a Makirnak, az Ammiel fianak hazabol Lo-Debarbol.

9:6 És mikor megerkezett Davidhoz Mefiboset, Jonathannak a Saul fianak fia, arczczal leborula, es tisztesseget tőn neki; es monda David: Mefiboset! ki felele: Ímhol a te szolgad.

9:7 Monda neki David: Ne felj; mert ketseg nelkül irgalmassagot cselekeszem veled Jonathanert, a te atyadert; es visszaadom neked Saulnak, a te [nagy]atyadnak minden majorsagat, es neked mindenkor asztalomnal lesz eteled.

9:8 Akkor fejet hajta [Mefiboset,] es monda: Micsoda a te szolgad, hogy a holt ebre rea tekintettel, minemű en vagyok?

9:9 Szolita azutan a kiraly Sibat, Saulnak szolgajat, es monda neki: Valamije volt Saulnak es egesz haznepenek, mindazokat a te urad fianak adtam.

9:10 A majorsagnak azert te viseljed gondjat, es a te fiaid es szolgaid, es beszolgaltassad, hogy legyen a te urad fianak kenyere, melylyel eljen. Mefiboset pedig, a te uradnak fia, az en asztalomnal eszik mindenkor. Vala pedig Sibanak tizenöt fia es husz szolgaja.

9:11 Felele Siba a kiralynak: Valamit az en uram, a kiraly parancsol [nekem], szolgajanak, a kepen cselekeszik a te szolgad. És Mefiboset az en asztalomnal eszik, mint a kiraly fiainak egyike.

9:12 Vala pedig Mefibosetnek egy fiacskaja, kinek neve Mika vala; a Siba hazaban lakozok pedig mindnyajan Mefiboset szolgai [valanak.]

9:13 Mefiboset tehat Jeruzsalemben lakozek, mert mindenkor a kiraly asztalanal eszik vala; es ő mind a ket labara santa vala.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase