Main Index: Hungarian Bible

2 Samuel 8

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]   

8:1 Ezek utan megvere David a Filiszteusokat, es megalaza őket: es elfoglala David a Filiszteusok kezeből Meteg Ammat.

8:2 És megvere a Moabitakat [is, ]es kötellel mere meg őket, lefektetven őket a földre; ket kötellel mere azokat, a kik megölendők, es egy teljes kötellel azokat, a kik eletben hagyandok valanak; es a Moabitak Davidnak adofizető szolgai lőnek.

8:3 Megvere David Hadadezert is, Rehobnak fiat, Czobanak kiralyat, mikor elmene, hogy hatalmat kiterjessze [az Eufrates] folyo vizeig.

8:4 És foglyul ejtett David közülök ezer es hetszaz lovagot, es huszezer gyalog embert; es inaikat elvagdaltata David minden szekeres [lovak]nak es [csak] szaz szekerbe [valot] hagyott meg közülök.

8:5 Eljövenek pedig a Siriabeliek Damaskusbol, hogy megsegitsek Hadadezert, Czobanak kiralyat; es levaga David a Siriabeliek közül huszonketezer ferfit.

8:6 És helyeze David allando sereget a damaskusi Siriaba; es a Siriabeliek Davidnak adofizető szolgai lettek. És megoltalmaza az Úr Davidot valahova megyen vala.

8:7 És elveve David az arany paizsokat is, melyek Hadadezer szolgain valanak, es bevive azokat Jeruzsalembe.

8:8 Hoza annakfelette David kiraly a Hadadezer varosaibol, Betakhbol es Berotaibol felette igen sok rezet.

8:9 Mikor pedig meghalla Toi, Hamat kiralya, hogy megverte David Hadadezernek minden seregeit;

8:10 Külde Toi Joramot, az ő fiat David kiralyhoz, hogy bekessegesen köszöntse őt, es aldja, hogy harczolt Hadadezer ellen es megverte őt (mert Hadadezer Toival is hadakozik vala). És a [Toi fia] kezeben aranybol, ezüstből es rezből valo edenyek valanak,

8:11 Melyeket David kiraly az Úrnak szentele, azzal az ezüsttel es aranynyal együtt, a melyet [az Úrnak] szentele mind ama nepektől, a kiket meghodoltatott;

8:12 A Siriabeliektől, Moabitaktol, az Ammon fiaitol, a Filiszteusoktol, az Amalekitaktol es a Rehob fiatol, Hadadezertől, Czobanak kiralyatol nyert predabol.

8:13 És hirnevet szerze David, a mikor visszatert, miutan a Siriabelieket leverte a sos völgyben, tizennyolczezeret.

8:14 Az Idumeusok köze is allando sereget rendele, egesz Idumeaba allando sereget rendele, es az Idumeusok mind David szolgai lettek. És megoltalmaza az Úr Davidot, valahova megyen vala.

8:15 Uralkodek azert David az egesz Izraelen, es szolgaltat vala David az egesz nep között iteletet es igazsagot.

8:16 Fővezere volt Joab, Serujanak fia, Josafat pedig, Ahiludnak fia, emlekiro vala.

8:17 Sadok pedig, Akhitobnak fia, es Akhimelek, Abjatarnak fia papok valanak, es Seraja irodeak.

8:18 Benaja Jehojadanak fia, a Kereteusok es Peleteusok [előljaroja,] a David fiai pedig fők valanak.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase