Main Index: Hungarian Bible

2 Samuel 6

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]   

6:1 Összegyűjte ezek utan David az egesz Izraelnek szinet, harmincezer [embert.

6:2 És felkelven, elmene David az egesz neppel együtt, mely vele vala, Judanak [varosaba], Bahalaba, hogy elhozza onnet az Isten ladajat, mely Nevről, a Seregek Uranak neveről neveztetik, ki ül a Kerubok között.

6:3 És tevek az Isten ladajat uj szekerre, es elhozak azt Abinadabnak hazatol, mely vala a dombon, es Uzza es Ahio, Abinadab fiai vezetik az uj szekeret.

6:4 Elvivek azert azt az Abinadab hazabol, mely a dombon vala, az Isten ladajaval, es Ahio a lada előtt megyen.

6:5 David pedig es az egesz Izrael nepe örvendeznek vala az Úr előtt, jegenyefabol valo minden [szerszamokkal,] hegedűkkel, lantokkal, dobokkal, sipokkal es czimbalmokkal.

6:6 És mikor Nakonnak szerűjere jutanak, kinyujta Uzza [az ő kezet] az Isten ladajara, es megtarta [azt;] mert az ökrök felremozditottak vala.

6:7 Ennekokaert felgerjede az Úr haragja Uzza ellen, es megöle ott őt az Isten vakmerősegeert: es meghala ott az Isten ladaja mellett.

6:8 És bosszankodek David, hogy az Úr ilyen romlassal rontotta meg Uzzat, es neveze azt a helyet Peres Uzzanak, mind e mai napig.

6:9 Megfelemlek azert David azon a napon az Úrtol, es monda: Hogyan jőjjön az Úr ladaja en hozzam?

6:10 És nem akara David magahoz vinni az Úrnak ladajat Davidnak varosaba, hanem letetete azt David a Gitteus Obed Edom hazanal.

6:11 És lőn az Úrnak ladaja a Gitteus Obed Edom hazanal harom honapig, es megalda az Úr Obed Edomot es egesz haznepet.

6:12 És megmondak David kiralynak ilyen szoval: Megaldotta az Úr az Obed Edom hazat es mindenet, a mije van, az Isten ladajaert. És elmenven David, elvive az Isten ladajat az Obed Edom hazatol David varosaba vigassaggal.

6:13 Mikor pedig [azok,] a kik az Úr ladajat vittek, hat lepest mentek, aldozek [ott egy] ökröt es hizott borjut.

6:14 David pedig teljes erejeből tanczol vala az Úr előtt, es gyolcs efodot övedzett magara David.

6:15 David azert es Izraelnek egesz haza felvivek az Úr ladajat eneklessel es trombitaszoval.

6:16 Lőn pedig, hogy mikor az Úr ladaja David varosaba ert, Mikal, Saulnak leanya kinez vala az ablakon, es latvan, hogy David kiraly ugral es tanczol az Úr előtt, megutala őt sziveben.

6:17 Mikor pedig bevittek az Úr ladajat, es elhelyezek azt az ő helyere a satornak közepere, melyet szamara David felallittatott: akkor aldozott David egeszen egőaldozatokat es halaado aldozatokat, az Úr előtt.

6:18 Mikor pedig elvegezte David az egeszen egőaldozatot, es a halaado aldozatot, megalda a nepet a Seregek Uranak neveben.

6:19 És osztogattata David mind az egesz nepnek, Izrael egesz seregenek, ferfiaknak es asszonyoknak, mindenkinek egy-egy lepenyt, egy-egy darab hust, es egy-egy kalacsot; es elmene mind az egesz nep, kiki az ő hazahoz.

6:20 Mikor pedig David hazament, hogy megaldja az ő haznepet [is:] kijöve Mikal, a Saul leanya David eleibe, es monda: Mily dicsőseges vala ma Izrael kiralya, ki az ő szolgainak szolgaloi előtt felfosztozott vala ma, mint a hogy egy esztelen szokott felfosztozni!

6:21 És monda David Mikalnak: Az Úr előtt, ki inkabb engem valasztott, mint atyadat es az ő egesz hazanepet, hogy az Úr nepenek, Izraelnek fejedelme legyek, igen, az Úr előtt örvendezem.

6:22 Sőt minel inkabb megalazom magamat es minel alabbvalo leszek a magam szemei előtt: annal dicseretremeltobb leszek a szolgalok előtt, a kikről te szolasz.

6:23 Ennekokaert Mikalnak, Saul leanyanak nem lőn soha gyermeke az ő halalanak napjaig.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase