Main Index: Hungarian Bible

2 Samuel 5

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]   

5:1 Eljövenek pedig Davidhoz Hebronba Izraelnek minden nemzetsegei, es szolanak ilyenkepen: Íme mi a te csontodbol es testedből valok vagyunk,

5:2 [Mert] ennekelőtte is, mikor Saul uralkodott felettünk, te vezerelted ki s be Izraelt, es az Úr azt mondotta neked: Te legelteted az en nepemet, az Izraelt, es te fejedelem leszel Izrael felett.

5:3 Eljövenek azert Izraelnek minden venei a kiralyhoz Hebronba, es frigyet tőn velek David kiraly Hebronban az Úr előtt, es kiralylya kenek Davidot Izrael felett.

5:4 Harmincz esztendős vala David, mikor uralkodni kezde, [es] negyven esztendeig uralkodek.

5:5 Hebronban uralkodek a Juda [nemzetseg]en het esztendeig es hat honapig; es Jeruzsalemben uralkodek harminczharom esztendeig az egesz Izrael es Juda [nemzetseg]ein.

5:6 Felmene pedig a kiraly es az ő nepe Jeruzsalembe a Jebuzeusok ellen, kik azt a földet lakjak vala, ők azonban azt mondak Davidnak: Nem jössz ide be, hanem a santak es vakok elűznek teged! [melylyel] azt jelentek: Nem jő ide be David.

5:7 Beveve mindazaltal David a Sion varat, es az [immar] a David varosa.

5:8 Mert azt monda David ama napon: Mindenki, a ki vagja a Jebuzeusokat, menjen fel a csatornahoz [es vagja ott] a santakat es a vakokat, a kiket gyűlöl a David lelke. Ezert mondjak: Vak es santa ne menjen be a hazba!

5:9 És lakozek David abban a varban, es neveze azt David varosanak; es megepite David köröskörül, Millotol fogva befele.

5:10 David pedig folytonosan emelkedek es növekedek, [mert ]az Úr, a Seregeknek Istene vala ő vele.

5:11 Követeket külde pedig Hiram, Tirusnak kiralya Davidhoz, es czedrusfakat is, acsmestereket es kőmiveseket, es epitenek hazat Davidnak.

5:12 És belatta David, hogy az Úr megerősitette őt az Izrael felett valo kiralysagaban, es hogy felmagasztalta az ő kiralysagat az ő nepeert, Izraelert.

5:13 Vőn pedig meg maganak David agyasokat, es felesegeket Jeruzsalemből, minekutana Hebronbol oda ment; es lőnek meg Davidnak fiai es leanyai.

5:14 És ezek a nevei azoknak, a kik Jeruzsalemben születtek: Sammua, Sobab, Natan, Salamon,

5:15 Ibhar, Elisua, Nefeg, Jafia,

5:16 Elisama, Eljada es Elifelet.

5:17 Mikor pedig a Filiszteusok meghallottak, hogy kiralylya kentek Davidot az Izraelen; felkelenek mind a Filiszteusok, hogy Davidot megkeressek; melyet megertven David, alamene az erőssegbe.

5:18 A Filiszteusok pedig elerkezenek es elszeledenek a Refaim völgyeben.

5:19 Megkerde azert David az Urat ilyen szoval: Elmenjek-e a Filiszteusok ellen? Kezembe adod-e őket? Felele az Úr Davidnak: Menj el, mert ketseg nelkül kezedbe adom a Filiszteusokat.

5:20 Elerkezek azert David Baal Perazimba, es megvere ott őket David, es monda: Szetszorta az Úr ellensegimet előttem, mint a viz szokott eloszlani; azert neveze azt a helyet Baal Perazimnak.

5:21 És ott hagyak az ő balvanyaikat, melyeket felszedenek David es az ő szolgai.

5:22 Azutan ismet feljövenek a Filiszteusok, es elszeledenek a Refaim völgyeben.

5:23 Megkerde azert David az Urat, ki ezt felele: Ne menj [most] reajok; [hanem] kerülj a hatuk möge es a szederfak elleneben tamadd meg őket.

5:24 És mikor a szederfak tetejen indulasnak zajat fogod hallani, akkor indulj meg, mert akkor kimegy te előtted az Úr, hogy megverje a Filiszteusok taborat.

5:25 És ugy cselekedek David, a mint megparancsolta vala neki az Úr: es vagta a Filiszteusokat Gibeatol fogva, mind [addig,] mig Gezerbe mennel.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase