Main Index: Hungarian Bible

2 Samuel 3

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]   

3:1 Sok ideig tarto hadakozas lőn a Saul haznepe között es a David haznepe között. David pedig mind feljebb-feljebb emelkedik es erősbödik vala; a Saul haza pedig alabb-alabb szall es fogy vala.

3:2 Fiai születenek Davidnak Hebronban, kik között elsőszülött vala Ammon, a Jezreelből valo Ahinoamtol;

3:3 A masodik pedig Kileab, a Karmelbeli Nabal felesegetől, Abigailtol valo, es a harmadik Absolon, a Maakha fia, a ki a Gessurbeli Thalmai kiraly leanya vala;

3:4 És a negyedik Adonia, Haggitnak fia, es az ötödik Sefatia, Abital fia,

3:5 A hatodik Ithream, Eglatol, David felesegetől valo: ezek születtek Davidnak Hebronban.

3:6 Mig a hadakozas tartott a Saul hazanepe es a David hazanepe között, Abner igen ragaszkodek a Saul hazanepehez.

3:7 Vala pedig Saulnak egy agyasa, kinek neve vala Rizpa, Ajanak leanya; es monda [Isboset] Abnernek: Miert mentel be az en atyamnak agyasahoz?

3:8 Felette igen megharaguvek azert Abner az Isboset szavan, es monda: Ebfej vagyok-e en, ki Judaval tart? Én most nagy irgalmassagot cselekedtem a te atyadnak, Saulnak hazaval, az ő atyjafiaival es rokonsagaival, es nem adtalak teged Davidnak kezebe; es te [megis] ez asszonynak vetket ream fogod most.

3:9 Úgy cselekedjek Isten Abnerrel [most] es ezutan is, hogy a mint megesküdött az Úr Davidnak, en is a szerint cselekeszem vele:

3:10 Hogy elveszem a kiralysagot Saulnak hazatol, es megerősitem Davidnak szeket az Izrael es a Juda felett, Dantol fogva mind Bersebaig.

3:11 És nem felelhete semmit erre Abnernek, mivelhogy igen fel vala tőle.

3:12 Követeket külde azert Abner Davidhoz maga helyett ilyen izenettel: Vajjon kie az orszag? Azt mondvan: Tegy frigyet velem, es ime az en erőm is te melletted lesz, hogy az egesz Izraelt hozzad hajtsam.

3:13 Kinek felele [David:] Jo, en frigyet kötök veled. De mindazaltal egyet kerek tőled, mondvan: [Addig] ne lassad az en arczomat, mig el nem hozod nekem Mikalt, a Saul leanyat, mikor ide akarsz jőni, hogy arczomat lassad.

3:14 És követeket külde David Isbosethez, a Saul fiahoz, kik ezt mondjak: Add vissza az en felesegemet, Mikalt, kit en szaz Filiszteus előbőrevel jegyeztem el magamnak.

3:15 Elkülde azert Isboset, es elvetete őt az ő ferjetől Paltieltől, Lais fiatol.

3:16 És vele ment az ő ferje [is,] sirva követven őt Bahurimig; es [ott] monda neki Abner: Eredj, menj vissza; es haza tere.

3:17 Annakutana Abner szola az Izrael veneinek, mondvan: Immar regtől fogva kivantatok Davidot, hogy kiralyotok legyen nektek:

3:18 Azert most vigyetek veghez; mert az Úr szolott Davidnak, ezt mondvan: Az en szolgamnak, Davidnak keze altal szabaditom meg az en nepemet Izraelt a Filiszteusok kezeből, es minden ellensegeinek kezeből.

3:19 Azutan szola Abner a Benjamin [nemzetseg]evel is, es elmene Abner Davidhoz is Hebronba, hogy megjelentse neki mindazt, a mi tetszenek Izrael nepenek es Benjamin egesz nemzetsegenek.

3:20 Mikor pedig eljutott Abner Davidhoz Hebronba es ő vele együtt husz ember, megvendegele David Abnert es a vele volt embereket.

3:21 Ennekutana monda Abner Davidnak: Felkelek es elmegyek, hogy az egesz Izraelt ide gyűjtsem az en uram eleibe, a kiraly eleibe, a kik frigyet kössenek te veled, es uralkodjal mindeneken ugy, a mint szivednek tetszik. És visszabocsata David Abnert, es elmene bekevel.

3:22 És ime a David szolgai es Joab jőnek vala a taborbol, es sok predat hoznak magukkal, de Abner nem volt mar Davidnal Hebronban, mert elbocsatotta őt es bekevel elment vala.

3:23 Joab pedig es az egesz sereg, mely ő vele vala, a mint megerkezenek, ertesitek Joabot e dolog felől, mondvan: Ide jött Abner, Nernek fia a kiralyhoz, es visszabocsata őt, es bekevel hazatere.

3:24 Bemene azert Joab a kiralyhoz es monda: Mit cselekedtel? Íme Abner hozzad jött, miert bocsatad el őt, hogy elmenjen?

3:25 Ismered-e Abnert, a Ner fiat? Csak azert jött volt ide, hogy megcsalhasson, es kikemlelje a te kijövesedet es bemenesedet, es megtudjon mindent, a mit te cselekszel.

3:26 És kimenven Joab Davidtol, követeket külde Abner utan, kik visszahozak őt a Sira kutjatol; David azonban nem tudja vala.

3:27 Visszajöven Abner Hebronba, felreszolita őt Joab a kapu között, mintha titokban akarna vele beszelni, es altalüte ott őt az ötödik oldalbordajanal, es meghala Asaelnek, a [Joab] atyjafianak vereert.

3:28 Mely dolgot minekutana megtudott David, monda: Ártatlan vagyok en es az en orszagom mindörökke az Úr előtt, Abnernek, a Ner fianak veretől.

3:29 Szalljon ez Joabnak fejere, es az ő atyjanak egesz haznepere; es el ne fogyjon a Joab hazabol a folyasos, a belpoklos, a mankon jaro, es a ki fegyver miatt vesz el, es a kenyer nelkül szűkölködő.

3:30 Joab pedig es Abisai, az ő atyjafia azert ölek meg Abnert, mivelhogy megölte vala az ő atyjokfiat, Asaelt Gibeonban a harczon.

3:31 Monda pedig David Joabnak es mind az egesz nepnek, mely vele vala: Szaggassatok meg ruhaitokat, es öltözzetek zsakba, es sirjatok Abner előtt! David kiraly pedig megy vala a koporso utan;

3:32 És eltemetek Abnert Hebronban. Akkor felkialta a kiraly, es igen sira az Abner koporsoja felett, es sira az egesz nep is.

3:33 És a kiraly gyaszdalt szerezven Abner felett, monda: Gaz halallal kelle kimulnia Abnernek?

3:34 A te kezeid nem voltak megkötve, sem labaid bekoba verve; de ugy vesztel el, mint alnok ember miatt szokott elveszni az ember! És sirata őt ismet az egesz nep.

3:35 Előjöve pedig mind az egesz nep, hogy enni adjanak Davidnak, mikor meg a nap fenn vala, de megesküvek David, ezt mondvan: Úgy cselekedjek en velem az Isten [most] es ezutan is, hogy mig a nap le nem megy, sem kenyeret, sem egyebet nem eszem.

3:36 Mely dolgot mikor az egesz közseg megertett, igen tetszek nekik; valamint a többi dolga is, a mit a kiraly cselekeszik vala, igen tetszek nekik.

3:37 És megertette azon a napon az egesz nep es az egesz Izrael, hogy nem a kiralytol volt, hogy Abnert, a Ner fiat megöltek.

3:38 Monda pedig a kiraly az ő szolgainak: Nem tudjatok-e, hogy nagy fejedelem esett ma el az Izraelben?

3:39 Én pedig ma erőtelen, noha felkent kiraly vagyok; ezek pedig a Serujanak fiai hatalmasabbak nalamnal. De fizessen meg az Úr annak, a ki gonoszt cselekeszik, az ő gonoszsaga szerint.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase