Main Index: Hungarian Bible

2 Samuel 2

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]   

2:1 Ezek utan lőn, hogy megkerdeze David az Urat, mondvan: Felmenjek-e Judanak valamelyik varosaba? Kinek felele az Úr: Menj fel. És monda David: Hova menjek? Felele: Hebronba.

2:2 Felmene azert oda David es az ő ket felesege is, Ahinoam, a Jezreelből valo, es Abigail, a Karmelből valo, Nabal felesege.

2:3 És embereit is, a kik vele valanak, felvive David, kit- kit a maga hazanepevel, es lakanak Hebron varosaiban.

2:4 És eljövenek Juda ferfiai, es ott felkenek Davidot kiralynak a Juda hazan. Mikor pedig megjelentettek Davidnak, mondvan: A Gileadbol valo Jabes emberei voltak azok, kik eltemettek Sault;

2:5 Követeket külde David a Gileadbol valo Jabes embereihez, es ezt izene neki: Áldottak vagytok ti az Úrtol, kik ezt az irgalmassagot cselekedtetek a ti uratokkal, Saullal, hogy eltemettetek;

2:6 Annakokaert most az Úr cselekedjek veletek irgalmassagot es igazsagot; sőt en is ezt a jot teszem veletek, hogy ezt cselekedtetek;

2:7 Most azert a ti kezeitek erősödjenek meg, es legyetek erős ferfiak, mert megholt a ti uratok Saul, es immar engem felkent kiralynak Juda haza önmagan.

2:8 Abner pedig, a Ner fia, a ki Saulnak fővezere [vala], felveve Isbosetet, a Saul fiat, es elvive Mahanaimba.

2:9 És kiralylya tette őt Gileadon, Asuron es Jezreel [varos]an, es az Efraim es Benjamin [nemzetseg]ein, es az egesz Izraelen.

2:10 Negyven esztendős [vala] Isboset, Saul fia, mikor uralkodni kezde Izraelen, es ket esztendeig uralkodek. Csak Judanak haza követe Davidot.

2:11 Lőn pedig az időnek szama, mig David kiraly volt Hebronban Judanak hazan, het esztendő es hat honap.

2:12 És elmene Abner, a Ner fia, es Isbosetnek, a Saul fianak szolgai Mahanaimbol Gibeonba.

2:13 Joab is Serujanak fia, es a David szolgai elmenven, összetalalkozanak azokkal a Gibeon halastavanal, es maradanak ezek a halaston innet, amazok pedig a halaston tul.

2:14 Akkor monda Abner Joabnak: Nosza alljanak elő nehanyan az ifjak, es viaskodjanak előttünk. És monda Joab: Hat alljanak elő.

2:15 Felkelenek azert es [egyenlő] szamban altalmenenek a Benjamin [nemzete]ből es a Saul fianak, Isbosetnek [serege]ből tizenketten, es a David szolgai közül [is] tizenketten.

2:16 És kiki az ő tarsanak fejet megragada, es fegyveret oldalaba [üte;] es egyenlőkepen mind elhullanak; es nevezek azt a mezőt Helkath- Hassurimnak, mely Gibeonban van.

2:17 És felette erős harcz lőn azon a napon, es megveretek Abner es az Izrael nepe a David szolgai altal.

2:18 Harom fia vala pedig ott Serujanak: Joab, Abisai es Asael; Asael pedig könnyű labu vala, mint egy vadkecske, mely a mezőn [lakik.]

2:19 És Asael üldöze Abnert; es se jobbfele, se balfele nem tere ki Abner utan valo futasaban.

2:20 Hatratekintven pedig Abner, monda: Te vagy-e Asael? Felele: Én [vagyok.]

2:21 És monda neki Abner: Terj masfele, vagy jobbkezre vagy balkezre, es fogj meg egyet az ifjak közül, es foszd ki őt mindeneből; de Asael nem akarta őt elhagyni.

2:22 Ismet monda Abner Asaelnek: Menj el hatam mögül. Miert verjelek teged a földhöz? És micsoda orczaval menjek Joabhoz, a te batyadhoz?

2:23 Mikor azert semmikepen nem akart elterni, altalüte őt Abner a darda vegevel, az ötödik oldalcsontja között, es hatul jöve ki a darda; es elesek azon a helyen, es ugyanott meghala. És lőn, hogy mindazok, a kik arra a helyre erkezenek, a hol Asael elesett es meghalt vala, megallanak.

2:24 Joab pedig es Abisai tovabb üldözek Abnert; es midőn a nap lement, elerkezenek az Amma halmara, mely Giah atelleneben vala, a Gibeon pusztaja melletti uton.

2:25 Akkor egybegyülekezenek az Abner utan valo Benjamin fiai, egy csoportot alkotva, es megallanak egy halomnak tetejen.

2:26 És kialta Abner Joabnak, es monda: Vajjon szűntelenül öldökölnie kell-e a fegyvernek? Nem tudod-e, hogy siralmas lesz ennek a vege? És meddig nem mondod a nepnek, hogy terjenek vissza testvereiknek hatukrol?

2:27 És monda Joab: Él az Isten, hogy ha te nem szolottal volna, bizony mar reggel eltavozott volna a nep, es nem kergette volna az ő atyjafiait.

2:28 Trombitat fuvata azert Joab, es megalla az egesz nep, es nem üldözek tovabb Izraelt, es nem harczolanak tovabb.

2:29 Abner pedig es az ő vitezei azon az egesz ejszakan mennek vala a mezősegen, es altalkelenek a Jordanon, es az egesz videket bejarvan, jutanak Mahanaimba.

2:30 Joab pedig megterven Abner üldözeseből, összegyűjte az egesz nepet, es hianyozanak David szolgai közül tizenkilenczen es Asael.

2:31 A David szolgai pedig Benjamin [nemzete]ből, az Abner szolgai közül haromszazhatvan embert ölenek meg, a kik meghalanak.

2:32 És felveven Asaelt, eltemetek őt atyjanak sirboltjaban, mely Bethlehemben vala. Joab pedig es az ő vitezei egesz ejjel menve, Hebronban virradanak meg.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase