Main Index: Hungarian Bible

1 Samuel 25

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]   

25:1 Meghala pedig Samuel, es egybegyűle az egesz Izrael, es sirattak őt, es eltemettek az ő hazaban Ramaban. David pedig felkelt es elment Paran pusztajaba.

25:2 És volt egy ember Maonban, a kinek joszaga Karmelben vala, es ez igen tehetős ember volt: haromezer juha es ezer kecskeje volt neki. És Karmelben epen juhait nyirta.

25:3 (Azt az embert pedig Nabalnak, es feleseget Abigailnak hivtak, a ki igen eszes es szep termetű asszony volt; a ferfi azonban durva es rossz erkölcsű vala, a Kaleb nemzetsegeből valo volt.)

25:4 És meghallotta David a pusztaban, hogy Nabal a juhait nyirja.

25:5 Elkülde azert David tiz ifjut, es monda David az ifjaknak: Menjetek fel Karmelbe, es mikor Nabalhoz erkeztek, köszöntsetek őt nevemben bekessegesen.

25:6 És igy szoljatok: Legy bekessegben az eletben, legyen bekessegben a te hazad[nepe] es legyen bekessegben mindened, a mid van!

25:7 Most hallottam, hogy juhaidat nyiratod. A te pasztoraid pedig velünk valanak, nem bantottuk őket, es semmijök sem hibazott az alatt az egesz idő alatt, mig Karmelben valanak.

25:8 Kerdezd meg szolgaidat, ők meg fogjak mondani neked. Legyenek azert ez ifjak kedvesek előtted, mert alkalmas időben jöttünk. Adj kerlek abbol, a mi kezed közt van, szolgaidnak, es a te fiadnak, Davidnak.

25:9 Elmenenek azert a David szolgai, es szolanak Nabalnak mind e beszedek szerint a David neveben, es varakozanak.

25:10 Nabal pedig felele a David szolgainak, es monda: Kicsoda David es kicsoda Isainak fia? Mai napsag sok [olyan] szolga van, a kik elszöknek uraiktol.

25:11 Vegyem azert kenyeremet es vizemet es az en levagott marhamat, a melyet nyiroimnak levagattam, hogy olyan embereknek adjam, a kikről azt sem tudom, hova valok?

25:12 Akkor megfordulanak a David szolgai az ő utjokra, es visszaterenek; es mikor megerkezenek, ertesitettek őt mind e beszedek felől.

25:13 És monda David az ő embereinek: Kösse fel mindenki kardjat! És felköte mindenki a kardjat, David is felköte az ő kardjat; es felment David utan mintegy negyszaz ember; ketszaz pedig ott maradt a podgyasznal.

25:14 Abigailt pedig, a Nabal feleseget ertesite a szolgak közül egy ifju, mondvan: Íme David követeket küldött a pusztabol, hogy köszöntsek a mi urunkat, de ő elűze őket.

25:15 Azok az emberek pedig igen jok voltak mi hozzank; es nem volt bantodasunk, es semmink nem hibazott az alatt az egesz idő alatt, mig velök jartunk, mikor a mezőn voltunk.

25:16 Olyanok voltak reank nezve, mint a kőfal, mind ejjel, mind nappal, az alatt az egesz idő alatt, mig velök valank, mikor a juhokat őriztük.

25:17 Most azert ertsd meg es lassad, hogy mit kelljen cselekedned, mert jelen van a veszedelem a mi urunk es az ő egesz haza ellen, ő pedig oly kegyetlen ember, hogy senki sem szolhat neki.

25:18 Akkor Abigail sietve vőn ketszaz kenyeret, ket tömlő bort, öt juhot elkeszitve, öt mertek pergelt buzat, szaz kötes aszuszőlőt es ketszaz kötes szaraz füget, es a szamarakra rakta.

25:19 És monda az ő szolgainak: Menjetek el előttem, ime en utanatok megyek; de ferjenek, Nabalnak nem monda meg.

25:20 És törtent, hogy a mint a szamaron megy vala, es leereszkedek a hegynek [egyik] mellekösvenyen: ime David es az ő emberei lejövenek eleibe, es ő összetalalkozek velök.

25:21 David pedig [azt] mondotta volt: Bizony hiaba őriztem ennek mindenet, a mije van a pusztaban, hogy semmi hijja nem lett mindannak, a mi az öve, mert ő a jo helyett roszszal fizet nekem.

25:22 Úgy cselekedjek az Isten David ellensegeivel [most] es ezutan is, hogy reggelig meg nem hagyok mindabbol, a mi az öve, meg egy ebet sem.

25:23 Mikor pedig meglatta Abigail Davidot, sietve leszallott a szamarrol, es arczczal leborula David előtt, es meghajta magat a földig.

25:24 És az ő labaihoz borula, es monda: Óh uram! en magam vagyok a bűnös, mindazaltal hadd beszeljen a te szolgaloleanyod te előtted, es hallgasd meg szolgaloleanyodnak szavait.

25:25 Kerlek, ne törődjek az en uram Naballal, ezzel a kegyetlen emberrel, mert a milyen a neve, olyan ő maga is; bolond az ő neve es bolondsag van benne. Én azonban, a te szolgaloleanyod, nem lattam az en uramnak szolgait, a kiket elküldöttel volt.

25:26 Most pedig, oh uram! el az Úr es el a te lelked, hogy az Úr akadalyozott meg teged, hogy gyilkossagba ne essel, es ne [sajat] kezeddel szerezz magadnak elegtetelt. Most azert olyanok legyenek ellensegeid, mint Nabal, es valakik az en uramnak megrontasara törekesznek.

25:27 És most ezt az ajandekot, a melyet a te szolgaloleanyod hozott az en uramnak, adjak a vitezeknek, a kik az en uram körül forgolodnak.

25:28 Bocsasd meg azert a te szolgaloleanyodnak vetket; mert az en uramnak bizonyara maradando hazat epit az Úr, mert az Úrnak harczait harczolja az en uram, es gonoszsag nem talaltatik te benned a te eletedben.

25:29 És ha valaki feltamadna ellened, hogy teged üldözzön es eleted ellen törjön: az en uramnak lelke az előknek csomojaba leend bekötve az Úrnal a te Istenednel; ellensegeidnek lelket pedig a parittyanak öbleből fogja elhajitani.

25:30 És mikor az Úr megadja a jot az en uramnak mind a szerint, a mint megmondotta felőled, es teged fejedelmül rendel Izrael föle:

25:31 Akkor, oh uram, nem leend ez neked bantasodra es szivednek fajdalmara, hogy ok nelkül vert ontottal, es hogy az en uram sajat maga szerzett maganak elegtetelt. Mikor azert jot tesz az Úr az en urammal: emlekezzel meg szolgaloleanyodrol.

25:32 És monda David Abigailnak: Áldott legyen az Úr, Izraelnek Istene, a ki teged ma előmbe küldött!

25:33 És aldott legyen a te tanacsod, es aldott legy te magad is, hogy a mai napon megakadalyoztal engem, hogy gyilkossagba ne essem, es ne sajat kezemmel szerezzek magamnak elegtetelt!

25:34 Bizonyara el az Úr, az Izraelnek Istene, a ki megakadalyozott engem, hogy veled gonoszul ne cselekedjem, mert ha te nem siettel es nem jöttel volna előmbe, ugy Nabalnak nem maradt volna meg reggelre [csak] egyetlen ebe sem.

25:35 És atveve David az ő kezeből, a mit hozott neki, es monda neki: Eredj el bekessegben a te hazadhoz; lasd, hallgattam szavadra, es megbecsültem szemelyedet.

25:36 Mikor pedig Abigail Nabalhoz visszaerkezek, ime olyan lakoma volt az ő hazaban, mint a kiraly lakomaja, es Nabal szive vigadozek azon, [mert] igen megreszegedett; azert ő semmit sem mondott meg neki, sem kicsinyt, sem nagyot egeszen reggelig.

25:37 Reggel pedig, mikor Nabal kijozanodek, megmonda neki felesege ezeket a dolgokat; es elhala az ő szive ő benne, es olyanna lőn, mint a kő.

25:38 És mintegy tiz nap mulva megvere az Úr Nabalt, es meghala.

25:39 És mikor David meghallotta, hogy Nabal meghalt, monda: Áldott legyen az Úr, ki bosszut allott Nabalon az en gyalaztatasomert, es szolgajat visszatartotta a gonosztol, a Nabal gonoszsagat pedig visszafordita az Úr az ő fejere! És elkülde David, es izent Abigailnak, hogy elvenne őt felesegeül.

25:40 Elmenenek azert David szolgai Abigailhoz Karmelbe, es beszelenek vele, mondvan: David küldött minket hozzad, hogy teged elvegyen felesegeül.

25:41 Ő pedig felalla, es meghajtotta magat arczczal a földre, es monda: Íme a te szolgaloleanyod szolgalo lesz, hogy mossa az en uram szolgainak labait.

25:42 És Abigail sietve felkele, es felült a szamarra es az ő öt szolgaloleanya, a kik körülötte valanak, es elment David követei utan, es az ő felesege lőn.

25:43 Ahinoat is elveve David Jezreelből, es mind a kettő felesege lőn neki.

25:44 Saul pedig az ő leanyat, Mikalt, a David feleseget Paltinak, a Lais fianak ada, a ki Gallimbol valo volt.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase