Main Index: Hungarian Bible

1 Samuel 14

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]   

14:1 És törtent egy napon, hogy Jonathan, a Saul fia azt monda szolgajanak, a ki az ő fegyveret hordozza vala: Jer, menjünk at a Filiszteusok előőrsehez, mely amott tul van; de atyjanak nem monda meg.

14:2 Saul pedig Gibea hataraban, a granatfa alatt tartozkodek, mely Migron [nevű mezőn] van; es a nep, mely vele volt, mintegy hatszaz ember vala.

14:3 És Ahija [is,] ki Siloban az efodot viseli, fia Akhitobnak, az Ikabod testverenek, Fineas fianak, a ki az Úr papjanak, Élinek fia vala. És a nep nem tudta, hogy Jonathan eltavozek.

14:4 A szorosok között pedig, melyeken keresztül akara menni Jonathan a Filiszteusok előőrsehez, volt egy hegyes kőszikla innen, es volt egy hegyes kőszikla tulfelől. Az egyiknek Boczecz, a masiknak pedig Sene volt a neve.

14:5 Az egyik sziklacsucs eszakra volt, Mikmas atelleneben, es a masik delre, Geba atelleneben.

14:6 És monda Jonathan a szolganak, a ki az ő fegyveret hordoza: Jer, menjünk at ezeknek a körülmeteletleneknek előőrsehez, talan tenni fog az Úr erettünk [valamit,] mert az Úr előtt nincs akadaly, hogy sok vagy pedig keves altal szerezzen szabadulast.

14:7 És fegyverhordozoja felele neki: Tegy mindent a te szived szerint; indulj neki, ime en veled leszek kivansagod szerint.

14:8 Jonathan pedig monda: Nosza menjünk fel ez emberekhez, es mutassuk meg magunkat nekik.

14:9 Ha azt mondjak nekünk: Varjatok meg, mig oda erkezünk ti hozzatok, akkor alljunk meg helyünkön, es ne menjünk fel hozzajok;

14:10 Ha pedig azt mondjak: Jertek fel mihozzank, akkor menjünk fel, mert az Úr kezünkbe adta őket. És ez legyen nekünk a jel.

14:11 Mikor pedig megmutattak magokat mind ketten a Filiszteusok előőrsenek, mondanak a Filiszteusok: Íme a zsidok kijődögelnek a barlangokbol, a hova rejtőzenek.

14:12 És szolanak nemelyek az előőrs emberei közül Jonathannak es az ő fegyverhordozojanak, es mondak: Jertek fel mi hozzank, es valamit mondunk nektek. Akkor monda Jonathan az ő fegyverhordozojanak: Jőjj fel utanam, mert az Úr Izrael kezebe adta őket.

14:13 És felmaszott Jonathan negykezlab, es utana az ő fegyverhordozoja. És hullanak vala Jonathan előtt, es fegyverhordozoja is öldököl utana.

14:14 És az első ütközet, melyben Jonathan es fegyverhordozoja mintegy husz embert ölenek meg, egy hold földön egy fel barazda hosszanyin volt.

14:15 És felelem tamada a taborban, a mezőn es az egesz nep között; az előőrs es a dulo sereg - azok is megremülenek - es a föld megrendüle; es Istentől valo retteges lőn.

14:16 És meglatak a Saul őrei Benjamin [varosaban,] Gibeaban, hogy a sokasag elszeledett es ide-oda elszoratott.

14:17 Akkor monda Saul a nepnek, mely vele volt: Nosza vegyetek szamba [a nepet], es vizsgaljatok meg, ki ment el mi közülünk; es a mikor szamba vettek, ime Jonathan es az ő fegyverhordozoja nem valanak ott.

14:18 És monda Saul Ahijanak: Hozd elő az Isten ladajat; mert az Isten ladaja akkor Izrael fiainal vala.

14:19 És törtent, hogy a mig Saul a pappal beszele, a Filiszteusok taboraban mind nagyobb lőn a zsibongas. Monda azert Saul a papnak: Hagyd abba, a mit kezdettel.

14:20 És felkialta Saul es a nep, mely vele volt, es elmenenek az ütközetre. Ott pedig egyik a masik ellen harczola, [es] igen nagy zűrzavar lőn.

14:21 És azok a zsidok [is, kik,] mint azelőtt is, a Filiszteusokkal valanak, s velök együtt feljövenek a taborba es a körül valanak, azok is Izrael nepehez [csatlakozanak,] mely Saul es Jonathan mellett vala.

14:22 És Izraelnek mindazon ferfiai, kik elrejtőzenek Efraim hegysegeben, mikor meghallottak, hogy a Filiszteusok menekültek, azok is üldözni kezdek őket a harczban.

14:23 És megsegite az Úr azon a napon Izraelt. És a harcz Beth-Avenen tul terjede.

14:24 És Izrael nepe igen elepedett vala azon a napon, mert Saul esküvel kenyszerite a nepet, mondvan: Átkozott az, a ki kenyeret eszik estveig, mig bosszut allok ellensegeimen, azert az egesz nep semmit sem evek.

14:25 És az egesz föld nepe eljuta az erdőbe, hol mez vala a föld szinen.

14:26 Mikor pedig a nep bemene az erdőbe, jollehet folyt a mez, [mindazaltal] senki sem ertete kezet szajahoz, mert felt a nep az eskü miatt.

14:27 Jonathan azonban nem hallotta vala, hogy atyja megeskete a nepet, es kinyujta a vessző veget, mely kezeben vala, es bemarta azt a lepesmezbe, es kezet szajahoz vive; es felvidulanak az ő szemei.

14:28 Szola pedig valaki a nep közül, es monda: Atyad ünnepelyesen megeskete a nepet, mondvan: Átkozott az, a ki csak kenyeret is eszik ma, es e miatt a nep kimerüle.

14:29 És monda Jonathan: Atyam bajba vitte az orszagot; lassatok [mennyire] felvidulanak szemeim, hogy izlelek egy keveset ebből a mezből.

14:30 Hatha meg a nep jol evett volna ma ellensegeinek zsakmanyabol, melyet talalt! Vajjon nem nagyobb lett volna-e akkor a Filiszteusok veresege?!

14:31 És megverek azon a napon a Filiszteusokat Mikmastol Ajalonig. És a nep nagyon kimerüle.

14:32 Akkor a nep a predanak esek, es foganak juhot, ökröt es borjukat, es megölek a földön, es megeve a nep verestől.

14:33 Megjelentek azert Saulnak, es mondanak: Íme a nep vetkezik az Úr ellen, mert verrel [elegy] eszik. Ő pedig monda: Hűtlenül cselekedtetek, görditsetek azert most hozzam egy nagy követ.

14:34 Monda tovabba Saul: Menjetek el [mindenfele] a nep között, es mondjatok meg nekik, hogy mindenki a maga ökret es mindenki a maga juhat hozza en hozzam, es itt öljetek meg es egyetek meg, es nem fogtok vetkezni az Úr ellen, verrel elegy even. Akkor elhozta az egesz nep, kezzel fogvan ki- ki a maga ökret azon ejjel, es ott megölek.

14:35 Saul pedig oltart epitett az Úrnak; azt az oltart epite először az Úrnak.

14:36 És monda Saul: Menjünk le [ez] ejjel a Filiszteusok utan, es foszszuk ki őket virradatig, es senkit se hagyjunk meg közülök. Azok pedig mondanak: A [mint] neked tetszik, [ugy] cselekedjel mindent. De a pap [azt] monda: Jaruljunk ide az Istenhez.

14:37 És megkerdeze Saul az Istent: Lemenjek-e a Filiszteusok utan? Izraelnek kezebe adod-e őket? De ő nem felelt neki azon a napon.

14:38 Monda azert Saul: Jertek ide mindnyajan, a nepnek oszlopai, hogy megtudjatok es meglassatok, kiben volt ez a bűn ma?

14:39 Mert el az Úr, a ki Izraelt oltalmazza, hogy ha fiamban, Jonathanban volna is, meg kell halnia; es az egesz nep közül senki sem felele neki.

14:40 És monda egesz Izraelnek: Ti legyetek az egyik oldalon, en pedig es az en fiam, Jonathan legyünk a masik oldalon. És valaszola a nep Saulnak: A mint neked tetszik, ugy cselekedjel.

14:41 Akkor szola Saul az Úrnak, Izrael Istenenek: Szolgaltass igazsagot! És kivalasztatek Jonathan es Saul, a nep pedig megmeneküle.

14:42 És monda Saul: Vessetek sorsot közöttem es fiam, Jonathan között. És kivalasztatek Jonathan.

14:43 Akkor monda Saul Jonathannak: Mondd meg nekem, mit cselekedtel? Jonathan pedig elbeszelte neki, es monda: A palcza vegevel, mely kezembe vala, izlelek egy keveset a mezből; itt vagyok, haljak meg!

14:44 És Saul monda: Úgy cselekedjek az Úr most es ezutan is, hogy meg kell halnod Jonathan.

14:45 A nep azonban monda Saulnak: Jonathan haljon-e meg, a ki ezt a nagy szabadulast szerezte Izraelben? Tavol legyen! Él az Úr, hogy egyetlen hajszala sem esik le fejeről a földre, mert Istennek [segedelmevel] cselekedte ezt ma. Megvalta azert a nep Jonathant, es nem hala meg.

14:46 Akkor Saul megtere a Filiszteusok üldözeseből; a Filiszteusok pedig az ő helyökre haza menenek.

14:47 Miutan tehat Saul atvette a kiralysagot Izrael felett, hadakozek minden ellensegivel mindenfele: Moab ellen es Ammon fiai ellen es Edom ellen es a Czobeusok kiralyai ellen es a Filiszteusok ellen; es mindenütt, a hol megfordula, kemenyen cselekedek.

14:48 És sereget gyűjtven, megverte Amaleket, es megszabadita Izraelt fosztogatoinak kezeből.

14:49 Valanak pedig Saul fiai: Jonathan, Jisvi es Malkisua; es ket leanyanak neve: az idősebbiknek Merab, es a kisebbiknek neve Mikal.

14:50 És Saul feleseget Akhinoamnak hivtak, a ki Akhimaas leanya volt. Seregenek vezetőjet pedig Abnernek hivtak, a ki Saul nagybatyjanak, Nernek volt a fia;

14:51 Mert Kis, a Saul atyja es Ner, az Abner atyja, Abiel fiai valanak.

14:52 A Filiszteusok elleni haboru pedig igen heves volt Saulnak egesz eleteben; azert, a hol csak latott Saul egy-egy erős vagy egy-egy bator ferfit, azt magahoz fogadta.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase