Main Index: Hungarian Bible

1 Samuel 13

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]   

13:1 Saul [harmincz] eves volt, mikor kiralylya lett es mikor uralkodek az Izrael felett ket esztendeig,

13:2 Valaszta Saul maganak az Izrael közül haromezer [embert,] es ketezer Saullal vala Mikmasban es Bethel hegysegen, ezer pedig Jonathannal volt Gibeaban, a Benjamin [varosaban;] a nepnek többi reszet pedig elbocsata, kit-kit a maga hajlekaba.

13:3 És Jonathan megvere a Filiszteusoknak előőrset, mely Gebaban vala, es meghallottak ezt a Filiszteusok; Saul pedig megfuvatta a trombitat az egesz orszagban, mondvan: Halljak meg a zsidok!

13:4 És meghallotta egesz Izrael, [hogy] [azt] mondak: Megverte Saul a Filiszteusok előőrset, es gyűlöletesse valt Izrael a Filiszteusok előtt. A nep pedig egybegyűle Saul melle Gilgalba.

13:5 Összegyűlenek a Filiszteusok is, hogy harczoljanak Izrael ellen; harminczezer szeker es hatezer lovas volt, a nep pedig [oly] sok volt, mint a tenger partjan levő föveny; es feljövenek es tabort ütenek Mikmasnal, Beth-Aventől keletre.

13:6 Mikor pedig Izrael ferfiai lattak, hogy bajban vannak - mert a nep szorongattatott -: elrejtőzek a nep a barlangokba, a bokrok es kősziklak köze, sziklahasadekokba es vermekbe.

13:7 És a zsidok közül [nemelyek] altalmenenek a Jordanon, Gad es Gilead földere. Saul pedig meg Gilgalban volt, es az egesz nep, mely mellette vala, rettegett.

13:8 És varakozek het napig, a Samuel altal meghagyott ideig, de Samuel nem jött el Gilgalba, a nep pedig elszelede mellőle.

13:9 Akkor monda Saul: Hozzatok ide az egőaldozatot es a halaaldozatokat. És egőaldozatot tőn.

13:10 És mikor elvegezte az egőaldozatot; ime megerkezek Samuel, es Saul eleibe ment, hogy köszöntse őt.

13:11 És monda Samuel: Mit cselekedtel?! Saul pedig felele: Mikor lattam, hogy a nep elszelede mellőlem, es te nem jöttel el a meghagyott időre, a Filiszteusok pedig összegyűlenek [mar] Mikmasban,

13:12 Azt mondam: Mindjart ream törnek a Filiszteusok Gilgalban, es en az Úrnak szine előtt meg nem imadkozam; batorsagot vevek azert magamnak es megaldozam az egőaldozatot.

13:13 Akkor monda Samuel Saulnak: Esztelenül cselekedtel; nem tartottad meg az Úrnak, a te Istenednek parancsolatjat, melyet parancsolt neked, pedig most mindörökre megerősitette volna az Úr a te kiralysagodat Izrael felett.

13:14 Most azonban a te kiralysagod nem lesz allando. Keresett az Úr maganak szive szerint valo embert, a kit az ő nepe föle fejedelmül rendelt, mert te nem tartottad meg, a mit az Úr parancsolt neked.

13:15 Felkele ezutan Samuel, es elment Gilgalbol Benjamin [varosaba,] Gibeaba. És Saul megszamlalta a nepet, mely körülötte talalhato volt, mintegy hatszaz embert.

13:16 Saul pedig es az ő fia, Jonathan es a nep, mely körülöttök talalhato vala, Benjamin [varosaban], Gebaban tartozkodanak, es a Filiszteusok Mikmasnal taborozanak.

13:17 Akkor a Filiszteusok taborabol egy dulo sereg valt ki harom csapatban; az egyik csapat az Ofra fele [vivő] utra fordult Sual földenek;

13:18 A masik csapat a Bethoron fele [vivő] utra fordula; a harmadik csapat pedig a hatar fele [vivő] utra fordult, mely a Seboim völgyen at a pusztaig terjed.

13:19 És kovacsot egesz Izrael földen nem lehetett talalni, mert a Filiszteusok azt mondak: Ne csinalhassanak a zsidok szablyat vagy dardat.

13:20 És egesz Izraelnek a Filiszteusokhoz kellett lemenni, hogy megelesitse ki-ki a maga kapajat, szantovasat, fejszejet es sarlojat,

13:21 (Minthogy megtompulanak a kapak, szantovasak, a haromagu villa es a fejszek) es hogy az ösztöket kiegyenesitsek.

13:22 Azert az ütközet napjan az egesz nepnel, mely Saullal es Jonathannal vala, sem szablya, sem darda nem talaltatek, hanem csak Saulnal es az ő fianal Jonathannal volt talalhato.

13:23 És a Filiszteusok előőrse kijöve Mikmas szorosahoz.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase