Main Index: Hungarian Bible

1 Samuel 9

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]   

9:1 És volt egy ember a Benjamin [nemzetsegeből,] kinek neve vala Kis, Abielnek fia, ki Serornak fia, ki Bekorathnak fia, ki Afiakhnak fia, ki Benjamin [hazabol] valo volt; igen tehetős ember vala.

9:2 És volt neki egy Saul nevű fia, ifju es szep; ő nala Izrael fiai közül senki sem volt szebb; vallatol felfele magasabb vala az egesz nepnel.

9:3 És elvesztek vala Kisnek, a Saul atyjanak szamarai, es monda Kis Saulnak, az ő fianak: Vegy magad melle egyet a szolgak közül, es kelj fel, menj el, keresd meg a szamarakat.

9:4 És bejara az Efraim hegyseget, es bejarta Salisa földet, de nem talaltak meg; es bejartak Saalim földet, de nem voltak ott; es bejara Benjamin földet, de nem talaltak meg.

9:5 Mikor pedig a Suf földere jutottak, monda Saul az ő szolgajanak, a ki vele volt: Jer, terjünk vissza, nehogy atyam elvetve a szamarak gondjat, miattunk aggodjek.

9:6 Az pedig monda neki: Íme az Istennek embere most e varosban van, es az az ember tiszteletben all; mind az, a mit mond, beteljesedik. Most azert menjünk el oda, talan megmondja nekünk is a mi utunkat, hogy merre menjünk.

9:7 És monda Saul az ő szolgajanak: Elmehetünk oda, de mit vigyünk ez embernek? mert a kenyer elfogyott tarisznyankbol, es nincsen mit vigyünk ajandekba az Isten emberenek; mi van nalunk?

9:8 A szolga pedig felele ismet Saulnak, es monda: Íme van nalam egy ezüst siklusnak negyedresze, oda adom ezt az Isten emberenek, hogy megmondja nekünk a mi utunkat.

9:9 Regen Izraelben azt mondak, mikor valaki elment Istent megkerdezni: Jertek, menjünk el a nezőhöz; mert a kit most profetanak neveznek, regen nezőnek hivtak.

9:10 És Saul monda az ő szolgajanak: Helyesen beszelsz; jer, menjünk el. Elmenenek azert a varosba, hol az Istennek embere volt.

9:11 A mint pedig a varos felhagojan menenek, leanyokkal talalkozanak, a kik vizet meriteni jöttek ki, es mondanak nekik: Itt van-e a nező?

9:12 És azok felelenek nekik, es mondanak: Igen, amott van előtted, siess azert, mert ma jött a varosba, mivel ma lesz a nepnek veres aldozata im e hegyen.

9:13 A mint a varosba mentek, azonnal megtalaljatok, mielőtt felmenne a hegyre, hogy egyek; mert a nep nem eszik addig, mig ő el nem jön, mivel a veres aldozatot ő aldja meg, es azutan esznek a meghivottak. Azert most menjetek fel, mert epen most fogjatok őt megtalalni.

9:14 Felmenenek azert a varosba. És mikor a varosban menenek, ime akkor jöve ki Samuel velök szemben, hogy a hegyre felmenjen.

9:15 És az Úr kijelentette Samuelnek füleibe, egy nappal az előtt, hogy Saul eljött, mondvan:

9:16 Holnap ilyenkor küldök hozzad egy embert a Benjamin földeről, es kend fel őt fejedelmül az en nepem, Izrael felett, hogy megszabaditsa az en nepemet a Filiszteusok kezeből; mert megtekintem az en nepemet, mivel felhatott az ő kialtasa hozzam.

9:17 Mikor pedig Samuel meglatta Sault, szola neki az Úr: Íme ez az az ember, a kiről szolottam neked, ő uralkodjek az en nepem felett.

9:18 Akkor Saul a kapu alatt Samuelhez közeledek es monda: Ugyan mondd meg nekem, hol van itt a nező haza?

9:19 Samuel pedig felele Saulnak, es monda: Én vagyok az a nező; menj fel előttem a hegyre, es egyetek ma en velem, reggel pedig elbocsatlak teged, es megmondom neked mind azt, a mi szivedben van.

9:20 A szamarak miatt pedig, melyek tőled ezelőtt harom nappal elvesztek, ne aggodjal, mert megtalaltattak. És kie leend mind az, a mi Izraelben becses? Avagy nem a tied es a te atyadnak egesz hazae?

9:21 És Saul felele, es monda: Avagy nem Benjaminita vagyok-e en, Izraelnek legkisebb törzseből valo? És az en nemzetsegem nem legkisebb-e Benjamin törzsenek nemzetsegei között? Miert szolasz tehat hozzam ilyen modon?

9:22 Akkor Samuel megfogta Sault es az ő szolgajat, es bevezette őket az etkező helyre; es nekik adta a főhelyet a meghivottak között, kik mintegy harminczan valanak.

9:23 És monda Samuel a szakacsnak: Hozd elő azt a darabot, melyet odaadtam neked, es a melyről azt mondam, hogy tartsd magadnal.

9:24 Akkor a szakacs felhozta a czombot es a mi rajta volt, es Saul ele teve. És ő monda: Ímhol a megmaradt resz, vedd magad ele es egyel, mert erre az időre tetetett az el szamodra, mikor mondam: Meghivtam a nepet. Evek azert Saul azon a napon Samuellel.

9:25 És miutan lejöttek a hegyről a varosba, a felhazban beszelgetett Saullal.

9:26 És koran felkelenek. Törtent ugyanis, hogy hajnalhasadtakor kialta Samuel Saulnak a felhazba, mondvan: Kelj fel, hogy elbocsassalak teged. És felkelt Saul, es kimenenek ketten, ő es Samuel az utczara.

9:27 Mikor pedig lemenenek a varos vegere, Samuel monda Saulnak: Mondd meg a szolganak, hogy menjen előre előttünk - es előre ment -, te pedig most allj meg, hogy megmondjam neked az Istennek beszedet.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase