Main Index: Hungarian Bible

Birak 20

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]   

20:1 Erre kivonultak az Izrael minden fiai es összegyülekezett a nep, mint egy ember, Dantol fogva Bersebaig es a Gilead földeig, az Úrhoz Mispaba.

20:2 És megjelentek az egesz nepnek főfő emberei, az Izraelnek minden nemzetsegei az Isten nepenek gyülekezeteben, negyszazezer gyalogos, fegyverfoghato ferfiu.

20:3 De meghallottak a Benjamin fiai [is,] hogy felmentek az Izrael fiai Mispaba. Az Izrael fiai pedig mondanak: Mondjatok meg, hogy mint törtent ez a gonoszsag?

20:4 És felele a Levita, a megöletett asszonynak ferje, es monda: Gibeaba, mely Benjamine, mentem en es az en agyasom, hogy ott meghaljak.

20:5 És ellenem tamadtak Gibeanak ferfiai, es körülvettek miattam a hazat ejjel, engem akartak megölni, de az en agyasomat nyomorgattak meg annyira, hogy meghalt.

20:6 Ekkor fogtam agyasomat, es szetvagdaltam őt, es szetküldöztem az Izrael öröksegenek minden tartomanyaiba, mert utalatossagot es aljassagot követtek el Izraelben.

20:7 Íme mindnyajan, kik itt vagytok Izrael fiai, szoljatok erről es tanacskozzatok [felőle].

20:8 Ekkor felallott az egesz nep, mint egy ember, mondvan: Senki közülünk satoraba ne menjen, es senki hazahoz ne terjen,

20:9 Mert most Gibea ellen ezt cselekedendjük: sorsot vetünk ra.

20:10 És valasztunk tiz ferfiut szaz közül, es szazat ezer közül, es ezeret tizezer közül, Izraelnek minden nemzetsegeből, hogy hordjanak elelmet a nepnek, hogy ez elmenven, cselekedjek Benjamin Gibeajaval annak minden gonoszsaga szerint, melyet elkövetett Izraelben.

20:11 És összegyülekezett Izrael minden ferfia a varos ellen, mint egy ember, egyesülten.

20:12 És követeket küldöttek az Izrael nemzetsegei Benjamin minden törzseihez, mondvan: Micsoda aljassag az, a mi ti közöttetek törtent?

20:13 Most adjatok ki azokat a ferfiakat, a Belial fiait, a kik Gibeaban vannak, hogy megöljük őket, es kitisztitsuk a gonoszt Izraelből. De a Benjamin fiai nem akartak hallgatni testvereiknek, az Izrael fiainak szavara,

20:14 Hanem egybegyűltek a Benjamin fiai a varosokbol Gibeaba, hogy kimenjenek harczolni az Izrael fiaival.

20:15 És azon a napon a Benjamin fiai, a kik a varosokbol [jöttek fel,] huszonhatezer fegyverfoghato ferfiut szamlalanak, Gibea lakoin kivül, kik szam szerint hetszazan voltak, [mind] valogatott ferfiu.

20:16 Ebből az egesz nepből volt hetszaz valogatott ferfiu, a kik sutak voltak. Ezek mindnyajan a parittyaval hajszalnyira [biztosan] talaltak es nem hibaztak el.

20:17 Az Izrael fiai pedig szam szerint, a Benjamin fiain kivül, negyszazezeren voltak, fegyverfoghato emberek, es mind hadakozo ferfiak.

20:18 Ekkor felkeltek, es felmentek Bethelbe, es megkerdek az Istent, es mondanak az Izrael fiai: Ki menjen fel először közülünk a Benjamin fiai ellen hadakozni? És monda az Úr: Juda először.

20:19 Felkeltek azert az Izrael fiai reggel, es taborba szallottak Gibea előtt.

20:20 És kimentek Izrael emberei harczolni Benjamin ellen, es csatarendbe allottak fel ellenök az Izrael emberei Gibeanal.

20:21 És kivonultak a Benjamin fiai [is] Gibeabol, es levertek az Izrael fiai közül az nap huszonketezeret a földre.

20:22 De a nep, Izrael ferfiai, megbatoritak magukat, es ujra csatarendbe allottak ugyanazon a helyen, a melyen előtte valo nap sorakoztak.

20:23 És felmenenek az Izrael fiai, es [ott] sirtak, az Úr előtt egesz estig, es megkerdeztek az Urat, mondvan: Vajjon elmenjek-e meg harczolni az en atyamfianak, Benjaminnak fiai ellen? Az Úr pedig monda: Menjetek fel ellene!

20:24 És mikor az Izrael fiai masnap a Benjamin fiai ellen felvonultak,

20:25 Kijött elebük Benjamin Gibeabol masnap, es levert az Izrael fiai közül [meg] tizennyolczezer embert a földre, kik mindannyian fegyverfoghatok valanak.

20:26 Ekkor felment Izrael minden fia es az egesz nep, es elmenven Bethelbe, sirtak, es ott maradtak az Úr előtt es bőjtöltek aznap egesz estveig, es egőaldozattal es halaado aldozattal aldoztak az Úr előtt.

20:27 És megkerdezek az Izrael fiai az Urat, - mert ott volt abban az időben az Isten frigyladaja.

20:28 És Fineas, az Áron fianak Eleazarnak fia szolgalt körülötte abban az időben - mondvan: Vajjon meg [egyszer] felmenjek-e harczolni az en atyamfianak Benjaminnak fiaival, vagy pedig abbanhagyjam? És monda az Úr: Menj, mert holnap kezedbe adom őket.

20:29 És leseket vetett Izrael Gibea ellen köröskörül.

20:30 És felvonultak az Izrael fiai a Benjamin fiai ellen harmadnapon, es felallottak Gibea ellen ugy, mint annakelőtte.

20:31 Ekkor kijöttek a Benjamin fiai a nep ellen, elszakasztatanak a varostol, es elkezdettek a nepet verni, es ölni, mint annakelőtte, a mezőn, a ket uton, melynek egyike Bethelbe, masika Gibea fele vezet, [es mar megöltek] mintegy harmincz ferfiut Izraelből.

20:32 És mondanak a Benjamin fiai: Megverettetnek ezek előttünk [megint,] mint először. Az Izrael fiai pedig mondanak: Fussunk el es szakaszszuk el őket a varostol, [ki] az orszagutra.

20:33 És az Izrael minden fia elhagyta helyet es Baal-Thamarnal allott fel. Izrael lesei pedig előtörtek [rejtek]helyeikből Maareh-Gababol.

20:34 Ekkor az egesz Izraelből tizezer valogatott ferfiu tört Gibea ellen, es neki busulanak a harcznak, es amazok eszre sem vettek, hogy veszedelemben forognak.

20:35 Így verte le az Úr Izrael előtt Benjamint, es elpusztitottak az Izrael fiai azon a napon a Benjamin fiai közül huszonötezerszaz ferfiut, kik mind fegyverfoghatok voltak.

20:36 Benjamin fiai tehat lattak, hogy megveretnek, mivel Izrael ferfiai [csak] azert adtak helyet Benjaminnak, mert ők a lesekben biztak, a melyeket Gibeanal helyeztek el.

20:37 És a les elősietett es előtört Gibea ellen, es a les bevonult, es leölte az egesz varost fegyvernek elivel.

20:38 És abban egyeztek meg Izrael ferfiai a les-csapatokkal, hogy erős füstfelleget bocsatanak fel a varosbol.

20:39 Mikor aztan az Izrael ferfiai visszafordultak a harcz közben, es Benjamin megkezdte az öldöklest es [leölt] mintegy harmincz ferfiut Izraelből, es azt gondolta magaban: Bizony megverettetnek előttünk, mint az első ütközetben:

20:40 Épen akkor kezdett a felhő felemelkedni a varosbol, mint egy füstoszlop. És mikor [aztan] Benjamin hatratekintett, latta, hogy ime a varos langja [mar] feleri az eget.

20:41 És az Izrael fiai megfordultak, es megijedenek a Benjamin fiai, a kik most lattak csak, hogy rajtok a veszedelem.

20:42 És elfutottak az Izrael ferfiai elől a pusztaba [vivő] utra; de a harcz ott is utolerte őket, es az ut közepen öltek le a varosbol jövőket.

20:43 Körülvettek Benjamint, üldöztek őt, letiportak a pihenő helyen, egeszen a Gibea előtt keletre [eső videkig.]

20:44 És elesett Benjamin közül tizennyolcezer ember, mindnyajan vitez ferfiak.

20:45 Ekkor megfordultak, es a pusztaba menekültek, a Rimmon sziklajahoz; de az utakon meg megöltek közülök ötezer embert, es azutan egesz Gideomig mentek utanok, es megöltek közülök ketezer embert.

20:46 Azok tehat, akik elestek Benjamin közül, összesen huszonötezeren voltak, kik mindannyian fegyvert fogtak azon a napon, es mindnyajan vitez ferfiak voltak.

20:47 De hatszaz ferfiu megfordult, es elmenekült a pusztaba a Rimmon kősziklajara, es ott [is] maradt a Rimmon sziklajan negy honapig.

20:48 Az Izrael ferfiai pedig visszatertek a Benjamin fiaira, es megöltek őket fegyvernek elevel a varosokban az emberektől a barmokig, es a mi csak talalhato volt; az összes varosokat pedig, miket talaltak, tűzzel egettek meg.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase