Main Index: Hungarian Bible

Birak 18

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]   

18:1 Ebben az időben nem volt kiraly Izraelben, es ezekben a napokban keresett a Dan nemzetsege maganak örökseget, a hol lakjek, mert nem jutott neki mind ez ideig az Izrael törzsei között osztalyresz.

18:2 És elküldöttek a Dan fiai az ő hazoknepe közül öt ferfiut, vitez ferfiakat a magok hataraikbol, Czorabol es Esthaolbol, hogy kemleljek ki es nezzek meg jol a földet, es mondanak nekik: Menjetek el, kemleljetek ki a földet. És elerkeztek az Efraim hegyehez, a Mika hazahoz, es ott meghaltak.

18:3 Mikor a Mika hazanal voltak, megismertek az ifju Levitanak hangjat, es hozza mentek, es mondanak neki: Ki hozott teged ide? Mit csinalsz itt, es mi jaratban vagy?

18:4 Ő pedig monda nekik: Ezt meg ezt cselekedte velem Mika, es megfogadott engem, es papjava lettem.

18:5 És mondanak neki: Kerdezd meg Istentől, hogy hadd tudjuk meg, ha szerencses lesz-e a mi utunk, a melyen jarunk?

18:6 És monda nekik a pap: Menjetek el bekesseggel; a ti utatok, a melyen jartok, az Úr előtt van.

18:7 És elment az öt ferfiu, es Laisba jutott, es lattak a nepet, a mely benne volt, hogy minden felelem nelkül lakik, a Sidonbeliek szokasa szerint [el] csendesen es batorsagosan, es nincs senki, a ki őket bantana az orszagban, vagy ur volna felettök, es tavol vannak a sidoniaktol, es nincs senkivel semmi dolguk.

18:8 És mikor visszatertek atyjokfiaihoz Czoraba es Esthaolba, es kerdeztek tőlök az ő atyjokfiai: Mi joval jartatok?

18:9 Mondanak: Keljetek fel, es menjünk fel ellenök, mert lattuk a földet, hogy ime igen jo, es ti veszteg ültök? ne legyetek restek a menetelre, hogy elmenjetek elfoglalni azt a földet.

18:10 Ha elmentek, biztonsagban elő nephez mentek, es a tartomany tagas; mert Isten kezetekbe adta azt a helyet, a hol semmiben sincs hiany, a mi csak a földön van.

18:11 És elment onnet a Dan nemzetsegeből, Czorabol es Esthaolbol, hatszaz ferfiu hadiszerszamokkal felkeszülten.

18:12 És felvonultak, es taborba szallottak Kirjath-Jearimban, Judaban. Ezert hivjak azt a helyet Dan taboranak mind e mai napig. És ez Kirjath-Jearim mögött fekszik.

18:13 És onnan felvonultak az Efraim hegyere, es Mika hazaba mentek.

18:14 És szolott az az öt ferfiu, a ki elment kikemlelni Lais földet es monda atyjafiainak: Tudjatok-e, hogy ebben a hazban efod es teraf, faragott es öntött balvany van? Hat elgondolhatjatok, hogy mit cselekedjetek.

18:15 És betertek oda, es az ifju Levitahoz mentek a Mika hazaba, es köszöntöttek őt: Bekesseggel!

18:16 A hadiszerszamokkal felkeszült hatszaz ferfiu pedig, kik a Dan fiai közül valok voltak, a kapu előtt allott.

18:17 És az az öt ferfiu, a ki a föld kikemlelesere ment volt el, mikor felment es megerkezett oda, elvette a faragott kepet, az efodot, a terafot es az öntött balvanyt; a pap pedig ott allott a kapu előtt a hadiszerszamokkal felkeszült hatszaz ferfiuval.

18:18 Mikor pedig ezek a Mika hazahoz bementek es elvettek a faragott kepet, az efodot, a terafot es az öntött balvanyt, monda nekik a pap: Mit miveltek?

18:19 Azok pedig mondanak neki: Hallgass, tedd kezed ajakadra, es jőjj el velünk, es legy nekünk atyank es papunk. Melyik jobb, hogy egy ember hazanak legy papja, vagy hogy Izraelben egy nemzetsegnek es haznepnek legy papja?

18:20 És örvendett ezen a papnak szive, es elvitte az efodot es a terafot es a faragott kepet, es velök a nep köze ment.

18:21 És megfordulvan elvonultak, magok előtt küldve a gyermekeket, a barmokat es dragasagaikat.

18:22 Mikor pedig mar messze jartak a Mika hazatol, a ferfiak, a kik a Mika hazanak szomszedsagaban laktak, összegyűltek, es utana mentek a Dan fiainak.

18:23 És utanok kialtoztak a Dan fiainak. Azok pedig visszafordulvan mondanak Mikanak: Mi bajod van, hogy [igy] felsereglettel?

18:24 És monda: Isteneimet vettetek el, a melyeket keszittettem, es papomat, es elmentetek, hat mim van meg egyebem? es [megis] azt mondjatok nekem: mi bajom van?

18:25 És mondanak neki a Dan fiai: Ne hallasd többe hangodat, hogy ratok ne rontsanak e felbőszitett emberek, es te a magad eletet es hazadnepe eletet el ne veszitsd!

18:26 És elmentek a Dan fiai a magok utjan, es mikor Mika latta, hogy azok erősebbek nala, megfordult, es visszatert hazahoz.

18:27 Ők pedig elvittek, a mit Mika keszittetett, es a papot, a ki nala volt, es Lais ellen mentek, a nyugodtan es biztonsagban elő nep ellen, es leöltek őket fegyvernek elivel, es a varost megegettek tűzzel.

18:28 És nem volt senki, a ki őket megszabaditotta volna, mert messze volt Sidontol, es semmi dolguk nem volt senkivel. [Lais] pedig a Beth-Rehob völgyeben feküdt es itt epitettek meg a varost, es telepedtek meg benne.

18:29 És elneveztek a varos nevet Dannak, atyjoknak Dannak neveről, a ki Izraelnek született volt. Bar először Lais volt a varos neve.

18:30 És felallitottak magoknak a Dan fiai a faragott kepet, es Jonathan, a Manasse fianak Gersomnak fia es az ő fiai voltak papok a Dan nemzetsegeben egeszen a föld fogsaganak idejeig.

18:31 És felallitva tartak a Mika faragott kepet, a melyet az keszittetett, mindaddig, mig az Istenhaza Siloban volt.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase