Main Index: Hungarian Bible

Birak 11

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]   

11:1 A Gileadbol valo Jefte pedig nagy hős volt, es [egy] parazna asszonynak volt a fia, s Jeftet Gilead nemzette.

11:2 De [mikor] Gileadnak a felesege [is] szült neki fiakat, es megnőttek az ő felesegenek fiai: akkor elűztek Jeftet es azt mondtak neki: Nem fogsz örökösödni atyanknak hazaban, mert mas asszonynak vagy a fia.

11:3 És elfutott Jefte az ő atyjafiai elől, es Tob földen telepedett meg, es henyelő emberek gyűltek össze Jefte körül, es együtt portyaztak.

11:4 És törtent napok mulva, hogy az Ammon fiai harczba keveredtek Izraellel.

11:5 És lőn, hogy a mint harczolni [kezdtek] az Ammon fiai Izraellel, Gilead venei elmentek, hogy visszahozzak Jeftet a Tob földeről.

11:6 És mondanak Jeftenek: Jer el, es legy nekünk fejedelmünk, es harczoljunk az Ammon fiai ellen.

11:7 Jefte pedig monda Gilead veneinek: Avagy nem ti vagytok-e, a kik engem meggyűlöltetek, es kiűztetek atyamnak hazabol? És miert jöttetek most hozzam a ti nyomorusagtoknak idejen?

11:8 És mondanak Gilead venei Jeftenek: Azert fordultunk most hozzad, hogy jőjj el velünk, es hadakozzal az Ammon fiai ellen, es legy mi nekünk fejünk, es Gilead minden lakosinak.

11:9 És monda Jefte Gilead veneinek: Ha visszavisztek engem, hogy hadakozzam az Ammon fiai ellen, es kezembe adja őket az Úr: [igazan] fejetekke leszek?

11:10 Akkor mondanak Gilead venei Jeftenek: Az Úr a tanunk, ha a te beszeded szerint nem cselekeszünk!

11:11 És elment Jefte Gilead veneivel, es a nep a maga fejeve es fejedelmeve tette őt. És megmonda Jefte minden beszedit az Úr előtt Mispaban.

11:12 És követeket küldött Jefte az Ammon fiainak kiralyahoz, [ezt] izenven: Mi dolgom van nekem veled, hogy hozzam jöttel, hogy hadakozzal az en földem ellen?

11:13 És monda az Ammon fiainak kiralya Jefte követeinek: Mert elvette Izrael az en földemet, mikor Égyiptombol feljött, az Arnontol fogva Jabbokig es a Jordanig, most te add azokat vissza bekesseggel.

11:14 Ismet külde pedig Jefte követeket az Ammon fiainak kiralyahoz;

11:15 És monda neki: Ezt izeni Jefte: Nem vette el Izrael sem a Moab földet, sem az Ammon fiainak földet;

11:16 Mert mikor kijött Égyiptombol, a pusztaban bolyongott Izrael egesz a Veres tengerig, es mikor Kadesbe ert,

11:17 Követeket küldött Izrael Edom kiralyahoz, mondvan: Hadd menjek at, kerlek, orszagodon; de Edom kiralya nem hallgatta meg. Majd Moab kiralyahoz is küldött; de ez sem engede, es [igy] Izrael ott maradt Kadesben.

11:18 És mikor [tovabb] vandorolt a pusztaban, megkerülte Edom földet es Moab földet, es napkelet felől erkezett a Moab földehez, es [ott] taborozott tul az Arnonon; de Moab hataraba nem ment be, mert az Arnon Moab hatara.

11:19 Ekkor követeket küldött Izrael Szihonhoz, az Emoreusok kiralyahoz, Hesbon kiralyahoz, es monda neki Izrael: Hadd menjek at, kerlek, orszagodon az en helyemre.

11:20 De Szihon nem hitt Izraelnek, hogy atvonul az ő hataran, hanem összegyűjtötte Szihon az ő egesz nepet, es taborba szallott Jahasban, es harczolt az Izrael ellen.

11:21 Az Úr, az Izrael Istene pedig Szihont es egesz nepet Izrael kezebe adta, es megvertek őket, es elfoglalta Izrael az Emoreusoknak, ama föld lakoinak, egesz orszagat.

11:22 És birtokaba vette az Emoreusok egesz hatarat, az Arnontol fogva Jabbokig, es a pusztatol a Jordanig.

11:23 És mikor az Úr, az Izrael Istene [maga] űzte ki az Emoreusokat az ő nepe, az Izrael elől, most te akarnad ezt elfoglalni?

11:24 Hat nem ugy van-e, hogy a mit birnod adott neked Kamos, a te istened, azt birod? Mi meg mindazoknak örökseget birjuk, a kiket az Úr, a mi Istenünk űzött ki mi előlünk.

11:25 És most vajjon mennyivel vagy te különb Balaknal, Czippor fianal, Moab kiralyanal? Avagy versengett-e [ez] az Izraellel, es hadakozott-e valaha ellenük?

11:26 Mig Izrael Hesbonban es annak mezővarosaiban, Aroerben es ennek mezővarosaiban es az Arnon mellett valo összes varosokban haromszaz esztendőn at lakott: miert nem foglaltatok el abban az időben?

11:27 Én nem vetettem te ellened, hanem te cselekszel velem gonoszt, hogy harczolsz ellenem. Az Úr, a biro, tegyen ma iteletet az Izrael es az Ammon fiai között.

11:28 De az Ammon fiainak kiralya nem hallgatott Jefte szavaira, a melyeket izent neki.

11:29 Jeften pedig lőn az Úrnak lelke, es altalmene Gileadon es Manassen, es altalmene Gilead Mispen, es Gilead Mispeből felvonult az Ammon fiai ellen.

11:30 És fogadast tőn Jefte az Úrnak, es monda: Ha mindenestől kezembe adod az Ammon fiait:

11:31 Akkor valami kijövend az en hazamnak ajtajan előmbe, mikor bekevel visszaterek az Ammon fiaitol, legyen az Úre, es megaldozom azt egeszen egőaldozatul.

11:32 És kivonult Jefte az Ammon fiai ellen, hogy hadakozzek velök, es kezebe ada neki azokat az Úr.

11:33 És vere őket Aroertől fogva mindaddig, mig mennel Minnithbe, husz varoson at, es egesz Abel-Keraminig nagy verontassal, es az Ammon fiai megalaztattak az Izrael fiai előtt.

11:34 Mikor pedig mene Jefte Mispaba az ő hazahoz: ime az ő leanya jött ki eleibe dobokkal es tanczolo sereggel; ez volt az ő egyetlenegyje, mert nem volt neki [kivülötte] sem fia, sem leanya.

11:35 És mikor meglatta őt, megszaggata ruhait, es monda: Óh leanyom, de megszomoritottal es meghaboritottal engem! Mert en fogadast tettem az Úrnak, es nem vonhatom vissza.

11:36 Az pedig monda neki: Atyam, ha fogadast tettel az Úrnak, ugy cselekedjel velem, a mint fogadtad, miutan az Úr megadta az ellensegiden: az Ammon fiain valo bosszut.

11:37 És monda az ő atyjanak: Csak azt az egyet tedd meg nekem; ereszsz el engem ket honapra, hadd menjek el es vonulhassak felre a hegyekre, hogy sirjak szűzessegemen leanybarataimmal.

11:38 És ő monda: Menj el. És elbocsata őt ket honapra. Az pedig elment es az ő leanybaratai, es siratta az ő szűzesseget a hegyeken.

11:39 És a ket honap elteltevel visszatert atyjahoz, es betöltötte az ő felőle valo fogadast, a melyet tett, es ő [soha] nem ismert ferfiut. És szokassa lett Izraelben,

11:40 Hogy esztendőnkent elmentek az Izrael leanyai, hogy dicsőitsek a gileadbeli Jefte leanyat esztendőnkent negy napon at.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase