Main Index: Hungarian Bible

Birak 8

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]   

8:1 És mondanak az Efraim ferfiai neki: Miert cselekedted azt mi velünk, hogy el nem hivtal minket, mikor a Midian ellen valo hadakozasra indultal? És erősen feddőzenek vele.

8:2 Ő pedig monda nekik: Vajjon cselekedtem-e en olyan dolgot, mint ti? Nem többet er-e Efraim szőlőmezgerlese, mint Abiezer [egesz] szüretje?

8:3 Kezetekbe adta az Isten Midiannak fejedelmeit, Orebet es Zeebet; hat mit cselekedhettem en olyat, mint ti?! Akkor lecsendesedek az ő felhaborodott lelkök, mikor e beszedet mondotta vala.

8:4 Mikor pedig Gedeon a Jordanhoz ere, atkele azzal a haromszaz ferfiuval, a kik vele valanak, az üldözestől kifaradottan.

8:5 És monda a Sukkot ferfiainak: Adjatok, kerlek, e nepnek, mely engem követ, kenyeret, mert faradtak, en pedig űzöm Zebat es Salmunaht, Midiannak kiralyait.

8:6 És mondanak Sukkot előljaroi: Zebanak es Salmunahnak öklet mar kezedben tartod-e, hogy kenyeret adjunk a te seregednek?

8:7 Gedeon pedig monda: Ha kezembe adja az Úr Zebat es Salmunaht, a pusztanak tüskeivel es csalanjaival csepelem meg testeteket.

8:8 És felmenven onnan Penuelbe, hasonlokepen szola azoknak is, es Penuel ferfiai [epen] ugy feleltek neki, a mint feleltek volt a Sukkot ferfiai.

8:9 És szola a Penuel ferfiainak is, mondvan: Mikor bekessegben visszaterek, lerontom ezt a tornyot.

8:10 Zeba pedig es Salmunah Karkorban valanak, es az ő seregök velök, mintegy tizenötezeren, mind a kik megmaradtak a Napkeletieknek egesz taborabol. Az elesettek [szama] szazhuszezer fegyverfoghato ferfiu [volt.]

8:11 És felmene Gedeon a satorban lakok utjan keletre Nobahtol es Jogbehatol, es szetverte a tabort, pedig a tabor biztonsagban [erezte magat].

8:12 És Zeba es Salmunah elfutottak; de ő utanok ment, es elfogta a Midian ket kiralyat: Zebat es Salmunaht, es szetszorta az egesz tabort.

8:13 Mikor pedig Gedeon, a Joas fia, visszatert a harczbol a Heresz hagojatol:

8:14 Megfogott egy gyermeket a sukkotbeliek közül, es tudakozodott tőle. Ez pedig felirta neki Sukkotnak előljaroit es veneit, hetvenhet ferfiut.

8:15 Mikor aztan a Sukkot ferfiaihoz ment vala, monda: Ímhol Zeba es Salmunah, a kik miatt gunyolodtatok velem, mondvan: Vajjon Zeba es Salmunah öklet mar kezedben tartod-e, hogy kenyeret adjunk kifaradott embereidnek?

8:16 És előfoga a varos veneit, es a pusztanak töviseit es csalanjait [veven], megtanita azokkal Sukkotnak ferfiait.

8:17 Azutan Penuel tornyat ronta le, es a varos ferfiait ölte meg.

8:18 És monda Zebanak es Salmunahnak: Milyenek voltak azok a ferfiak, a kiket a Thabor [hegyen] megöltetek? Ők pedig mondanak: Mint a milyen te vagy, olyanok voltak ők is, es mindenik olyan arczu, mint egy-egy kiralyfi.

8:19 És monda: Az en atyamfiai, az en anyamnak fiai voltak azok. Él az Úr! ha eletben hagytatok volna őket, en sem ölnelek meg titeket!

8:20 És monda Jethernek, az ő elsőszülöttjenek: Kelj fel, öld meg őket. De a fiu nem huzta ki kardjat, mert fel vala, mivelhogy meg gyermek vala.

8:21 És monda Zeba es Salmunah: Kelj fel te es [te] ölj meg minket, mert a milyen a ferfiu, olyan az ő ereje. És felkele Gedeon, es megöle Zebat es Salmunaht, es elveve az ő teveiknek nyakan levő ekessegeket.

8:22 És mondanak az Izrael ferfiai Gedeonnak: Uralkodjal felettünk te es a te fiad es a te fiadnak fia, mert megszabaditottal bennünket a Midianitak kezeből.

8:23 És monda nekik Gedeon: Én nem uralkodom felettetek, sem az en fiam nem fog uralkodni rajtatok. Az Úr uralkodik ti felettetek!

8:24 Azutan monda nekik Gedeon: Egyet kivanok [csak] tőletek, hogy adja nekem mindenikőtök a zsakmanyul ejtett fülön függőket; mert arany fülön függőik voltak azoknak, mivelhogy Izmaelitak valanak.

8:25 És mondanak: Örömest neked adjuk. És leteritettek egy ruhat, es mindenki arra doba a fülön függőket, melyeket predaul ejtett.

8:26 Az arany fülön függőknek pedig, a melyeket elkert, sulya ezerhetszaz arany [siklus] volt, amaz ekessegeken, függőkön es biborruhakon kivül, a melyek a Midian kiralyain voltak, es az aranylanczok nelkül, a melyek teveik nyakan valanak.

8:27 És keszite abbol Gedeon efodot, es helyheztete azt a maga varosaban, Ofraban, es ott paraznalkodott azutan az egesz Izrael, es lőn [ez] Gedeonnak es hazanepenek tőrbeejtesere.

8:28 Így alaztattak meg a Midianitak az Izrael fiai előtt, es nem is emeltek fel azutan mar fejüket, es megnyugovek a föld negyven esztendeig Gedeon idejeben.

8:29 És [haza]tert Jerubbaal, a Joas fia, es megtelepedett otthon.

8:30 És Gedeonnak volt hetven fia, kik az ő agyekabol szarmaztak, mert sok felesege volt neki.

8:31 És az ő agyasa is, a ki Sikemben volt, szült neki egy fiat, es neveze azt Abimeleknek.

8:32 És meghala Gedeon, a Joas fia, keső vensegeben, es eltemettetek atyjanak, Joasnak sirjaba, Ofraban, Abiezer [varosaban.

8:33 Lőn pedig, hogy mikor meghalt Gedeon, elfordulanak az Izrael fiai [az Úrtol], es a Baalokkal paraznalkodanak, es a Baal-Beritet tevek istenökke.

8:34 És nem emlekezenek meg az Izrael fiai az Úrrol, az ő Istenökről, a ki őket megszabaditotta minden ellensegeik kezeből köröskörül.

8:35 És nem cselekedenek irgalmassagot a Jerubbaal Gedeon hazaval mind ama jok szerint, a melyeket ő tett vala az Izraellel.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase