Main Index: Hungarian Bible

Birak 7

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]   

7:1 Felkele pedig jo reggel Jerubbaal - ez Gedeon - es az egesz nep, mely vele volt, es taborba szallanak a Harod kutjanal, es a Midian tabora tőle eszakra volt, a More halomtol fogva, a völgyben.

7:2 És monda az Úr Gedeonnak: Több ez a nep, mely veled van, hogysem kezebe adhatnam Midiant; Izrael [meg] dicsekednek velem szemben, mondvan: Az en kezem szerzett szabadulast nekem!

7:3 Azert kialts a nepnek füle hallatara, mondvan: A ki fel es retteg, terjen vissza, es menjen el a Gilead hegysegről. És visszaterenek a nep közül huszonketezeren, es [csak] tizezeren maradanak [ott.

7:4 És monda az Úr Gedeonnak: Meg ez a nep is sok; vezesd őket le a vizhez, es ott megprobalom őket neked, es a melyikről azt mondom neked: Ez menjen el veled, az menjen el veled; de barmelyikről azt mondom: Ez ne menjen el veled, az ne [is] menjen.

7:5 És levezette a nepet a vizhez, es monda az Úr Gedeonnak: Mindazokat, a kik nyelvökkel nyalnak a vizből, mint a hogyan nyal az eb, allitsd külön, valamint azokat is, a kik terdeikre esnek, hogy igyanak.

7:6 És lőn azoknak szama, a kik kezökkel szajokhoz [veve] nyaldosak a [vizet,] haromszaz ferfiu; a nep többi resze pedig mind terdre esve ivott.

7:7 És monda az Úr Gedeonnak: E haromszaz ferfiu altal szabaditlak meg titeket, a kik nyaldostak vala [a vizet,] es adom Midiant kezedbe; a többi nep pedig menjen el, kiki a maga helyere.

7:8 És ők kezökbe vevek a nepnek utravalojat es kürtjeit. Az Izrael [többi] ferfiait pedig mind elküldötte, mindeniket a maga hajlekaba, es [csak] a haromszaz ferfiut tartotta meg. A Midian tabora pedig alatta feküdt a völgyben.

7:9 És monda neki az Úr azon az ejszakan: Kelj fel, menj ala a taborba, mert kezedbe adtam őket.

7:10 Ha pedig felsz lemenni, menj le te es Pura, a te szolgad a taborba.

7:11 És hallgasd meg, mit beszelnek, hogy annakutana megerősödjenek a te kezeid, es menj ala a taborba. És lement ő es Pura, az ő szolgaja a fegyveresek szelső reszehez, a kik a taborban voltak.

7:12 És a Midianitak es az Amalekitak es a Napkeletiek minden fiai [ugy] feküdtek a völgyben, mint a saskak sokasaga, es teveiknek nem volt szama sokasaguk miatt, mint a fövenynek, mely a tenger partjan van.

7:13 Mikor pedig Gedeon [oda] ment, ime az egyik ferfiu [epen] almat beszelte el a masiknak, es monda: Íme almot almodtam, hogy egy sült arpakenyer hengergett ala a Midianitak taborara, es mikor a satorig jutott, megütötte azt, ugy hogy eldőlt, es felfele forditotta azt, es a sator ledőlt.

7:14 A masik aztan felele es monda: Nem egyeb ez, mint Gedeonnak, a Joas fianak, az Izraelből valo ferfiunak fegyvere, az ő kezebe adta az Isten Midiant es egesz taborat.

7:15 És mikor hallotta Gedeon az alomnak elbeszeleset es annak magyarazatat, meghajta magat, es visszatere az Izrael taboraba, es monda: Keljetek fel, mert kezetekbe adta az Úr a Midian taborat.

7:16 És a haromszaz embert harom csapatba oszta el, es mindeniknek kezebe egy-egy kürtöt adott, es üres korsokat es faklyakat e korsokba.

7:17 És monda nekik: Én ream vigyazzatok, es ugy cselekedjetek. És ime en bemegyek a tabornak szelibe, es akkor, a mint en cselekszem, [ti is] ugy cselekedjetek.

7:18 Ha en a kürtbe fuvok es mindazok, a kik velem vannak, akkor ti is fujjatok meg a kürtöket az egesz tabor körül, es ezt kialtsatok: az Úrert es Gedeonert!

7:19 És lemene Gedeon, es az a szaz ferfiu, a ki vele volt, a tabor szelehez a közepső ejjeli őrseg kezdeten, a mikor epen az őrseg felvaltatott, es kürtölenek a kürtökkel es összetörek a korsokat, a melyek kezökben [valanak.]

7:20 És kürtölt [mind] a harom csapat a kürtökkel, es összetörtek a korsokat, es balkezükben tartottak a faklyakat, jobb kezükben pedig a kürtöket, hogy kürtöljenek, es kialtanak: Fegyverre! Az Úrert es Gedeonert!

7:21 És mindenik ott allott a maga helyen a tabor körül. Erre az egesz tabor futasnak eredt, es kialtozott, es menekült.

7:22 És mikor a haromszaz [ember] belefujt kürtjebe, fordita az Úr kinek- kinek fegyveret az ő felebaratja ellen az egesz taborban, es egesz Beth- Sittaig futott a tabor, Czererah fele, Abelmehola hataraig, Tabbathon tul.

7:23 És egybegyűjtettek az Izrael ferfiai Nafthalibol, Áserből es az egesz Manasseből, es ugy űzek a Midianitakat.

7:24 És követeket külde Gedeon az egesz Efraim hegysegbe, [ezt ]izenven: Jőjjetek ala a Midianitak ellen es foglaljatok el előttök a vizeket Bethbaraig, es a Jordant. És egybegyűle Efraimnak minden ferfia, es elzarak a vizeket Bethbaraig, es a Jordant [is].

7:25 És elfogak Midiannak ket fejedelmet, Orebet es Zeebet, es megölek Orebet az Oreb kősziklajan, es Zeebet megölek a Zeeb pajtajaban, es űztek a Midianitakat. Orebnek es Zeebnek fejet pedig elvivek Gedeonnak a Jordanon tul.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase