Main Index: Hungarian Bible

Birak 4

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]   

4:1 De az Izrael fiai azutan is gonoszul cselekedenek az Úrnak szemei előtt, mikor Ehud meghalt.

4:2 Azert ada őket az Úr Jabinnak, a Kanaan kiralyanak kezebe, a ki Hasorban uralkodott; seregenek vezere pedig Sisera volt. Ez a poganyok [varosaban], Harosethben lakott.

4:3 És kialtanak az Izrael fiai az Úrhoz, mert kilenczszaz vas-szekere volt, es husz esztendeig zsarnokoskodott az Izrael fiai felett erőszakkal.

4:4 Ebben az időben Debora, a profetanő, a Lappidoth felesege volt biro Izraelben.

4:5 És ő a Debora-palmaja alatt lakott Rama es Bethel között, az Efraim hegyen, es [ide] jöttek fel hozza az Izrael fiai törvenyre.

4:6 És elkülde es hivata Barakot, az Abinoam fiat, Kedes- Nafthalibol, es monda neki: Avagy nem parancsolta-e meg az Úr, Izraelnek Istene: Menj es vonulj fel a Thabor hegyere, es vegy magadhoz tizezer embert a Nafthali es a Zebulon fiai közül?

4:7 És te ellened kihozom a Kison patakjahoz Siserat, Jabin hadvezeret, az ő szekereit es sereget, es kezedbe adom őt.

4:8 És monda neki Barak: Ha velem jösz, elmegyek; de ha nem jösz el velem, en sem megyek.

4:9 Ki felele: Elmenven elmegyek te veled, csakhogy nem a tied lesz a dicsőseg az utban, a melyre megy, mert asszony kezebe adja az Úr Siserat. És felkele Debora, es elmene Barakkal Kedes fele.

4:10 Összegyűjte annakokaert Barak Zebulont es Nafthalit Kedesbe, es elvive magaval tizezer embert, es elmene vele Debora is.

4:11 A Keneus Heber pedig elvalt a Keneusoktol, Hobabnak, a Mozes ipanak fiaitol, es satorat a Saanaim tölgyesenel vonta fel, mely Kedes mellett van.

4:12 Hirül vivek pedig Siseranak, hogy Barak, az Abinoam fia felvonult a Thabor hegyere.

4:13 Egybegyűjte azert Sisera minden szekereit, a kilenczszaz vas-szekeret, es egesz nepet, mely vele volt, a poganyok [varosabol], Harosethből, a Kison patakjahoz.

4:14 És monda Debora Baraknak: Kelj fel, mert ez a nap az, a melyen kezedbe adja az Úr Siserat! hisz [maga] az Úr vezet teged! És alajöve Barak a Thabor hegyeről, es a tizezer ember ő utana.

4:15 És megrettente az Úr Siserat minden szekereivel es egesz taboraval fegyvernek elivel Barak előtt, anynyira, hogy Sisera leugrott szekereről, es gyalog futott.

4:16 Barak pedig a szekereket es a tabort egesz Harosethig, a poganyok [varosaig] űze, es Siseranak egesz tabora elhulla fegyvernek ele miatt, meg csak egyetlen egy sem maradt meg.

4:17 Sisera pedig gyalog futott Jahelnek, a Keneus Heber felesegenek satoraig, mert beke volt Jabin között, Hasor kiralya között, es a Keneus Heber haznepe között.

4:18 És kimene Jahel Sisera ele, es monda neki: Jőjj be Uram, jőjj be hozzam, ne felj! És betere ő hozza a satorba, es betakara őt lasnakkal.

4:19 [Az] pedig monda neki: Adj kerlek innom egy kis vizet, mert szomjuhozom. És megnyita ez egy tejes tömlőt, es ada neki inni, es betakara őt.

4:20 És [az annakfelette] monda neki: Állj a sator ajtajaba, es ha valaki jőne es kerdezne, es ezt mondana: Van-e itt valaki? mondjad: Nincsen!

4:21 Ekkor Jahel, a Heber felesege veve a satorszöget, es pőrölyt vőn kezebe, es bemene ő hozza halkan, es bevere a szöget halantekaba, ugy hogy beszegeződek a földbe. Amaz pedig nagy faradtsag miatt melyen aludt vala, es igy meghala.

4:22 És ime, a mint Barak űzve [keresne] Siserat, Jahel kimene elebe, es monda neki: Jöszte es megmutatom neked az embert, a kit keressz. És bemene ő hozza, es ime Sisera ott feküdt halva, es a szög halantekaban.

4:23 Így alaza meg Isten azon a napon Jabint, a Kanaan kiralyat az Izrael fiai előtt.

4:24 Az Izrael fiainak keze pedig mind jobban ranehezedek Jabinra, a Kanaan kiralyara, mignem kiirtak Jabint, a Kanaan kiralyat.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase