Main Index: Hungarian Bible

Birak 3

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]   

3:1 Ezek pedig a poganyok, a kiket meghagyott az Úr, hogy azok altal kisertse Izraelt, azokat a kik nem ismertek a Kanaanert valo harczokat,

3:2 Csak azert, hogy az Izrael fiainak nemzetsegei megismerjek, hogy tanitsa őket hadakozasra, csak azokat, a kik azelőtt ezt nem tudtak:

3:3 A Filiszteusok öt fejedelemsege, a Kananeusok mindnyajan, es a Sidoniusok, meg a Khivveusok, a kik a Libanon hegyen laknak, a Baalhermon hegyetől fogva Hamath bemeneteleig.

3:4 Kik azert hagyattak meg, hogy megkisertse altalok az Úr Izraelt, hogy meglassa, vajjon engedelmeskednek-e az Úr parancsolatainak melyeket parancsolt az ő atyaiknak Mozes altal?

3:5 Így az Izrael fiai a Kananeusok, Khitteusok, Emoreusok, Perizeusok, Khivveusok es Jebuzeusok között laktak,

3:6 És azok leanyait vettek magoknak felesegül, a sajat leanyaikat pedig oda adtak azok fiainak, es szolgalak azoknak isteneit.

3:7 És gonoszul cselekedtek az Izrael fiai az Úr szemei előtt, es elfelejtkezenek az Úrrol, az ő Istenökről, es a Baaloknak es Aseraknak szolgaltak.

3:8 Ezert felgerjedett az Úrnak haragja az Izrael ellen, es ada őket Kusan- Risathaimnak, Mesopotamia kiralyanak kezebe, es nyolcz evig szolgaltak az Izrael fiai Kusan-Risathaimnak.

3:9 Ekkor az Úrhoz kialtanak az Izrael fiai, es az Úr szabaditot tamasztott az Izrael fiainak, aki megszabadita őket: Othnielt, Kenaz fiat, Kaleb öcscset.

3:10 És az Úrnak lelke vala ő rajta, es biraskodott Izraelben, es a mint kimene a hadra, az Úr kezebe adta Kusan-Risathaimot, Mesopotamia kiralyat, es ranehezült keze Kusan-Risathaimra.

3:11 És megnyugovek a föld negyven esztendeig, es meghalt Othniel, a Kenaz fia.

3:12 De az Izrael fiai ismet gonoszul cselekedenek az Úr szemei előtt, es megerősitette az Úr Eglont, Moab kiralyat Izrael ellen, azert, mert gonoszul cselekedtek az Úrnak szemei előtt.

3:13 Ez magahoz gyűjtötte Ammonnak es Amaleknek fiait, es elment, es megverte Izraelt, es elfoglaltak a palmak varosat.

3:14 És szolgalak az Izrael fiai Eglont, a Moab kiralyat tizennyolcz esztendeig.

3:15 Ekkor [megint] az Úrhoz kialtottak Izrael fiai, es az Úr szabaditot tamasztott nekik: Ehudot, Geranak fiat, ki Jemininek volt a fia, a ki suta volt. És mikor az Izrael fiai ajandekot küldenek altala Eglonnak, Moab kiralyanak,

3:16 Ehud szerze maganak egy ketelű kardot, egy singnyi hosszut, es azt az ő ruhaja alatt a jobb tomporara öveze.

3:17 És bemutata az ajandekot Eglonnak, Moab kiralyanak. Eglon pedig igen köver ember vala.

3:18 És lőn, hogy mikor elvegeze az ajandek bemutatasat, elbocsata az embereket, a kik az ajandekot vittek vala.

3:19 Ő maga pedig visszatert a Gilgal közeleben levő kőbanyaktol es monda: Titkos beszedem van veled, oh kiraly! És ez monda: Hallgass! es kimenenek előle mindnyajan, kik allanak vala körülötte.

3:20 És Ehud akkor ment be hozza, mikor epen az ő hűsölő felhazaban ült maganyosan, es monda Ehud neki: Istennek beszede van nalam te hozzad. És fölkele [az] a kiralyi szekből.

3:21 Akkor kinyujta Ehud az ő balkezet, es kiranta kardjat a jobb tomporarol, es beleüte azt annak hasaba.

3:22 És bemene meg a markolatja is a vasa utan es berekeszte a haj a fegyver vasat, mert nem vonta ki a kardot annak hasabol, sőt atment annak vekonyan.

3:23 Általmene pedig Ehud a csarnokon, minekutana bevonta maga utan a felhaz ajtait, es bezarta.

3:24 A mint ő kimene, jövenek annak szolgai, es latak, hogy ime a felhaz ajtai be vannak zarva, es mondanak: Bizonyara szükseget vegzi a hűsölő kamarajaban.

3:25 De mikor valtig varakoztak es ime nem nyitotta meg a felhaz ajtajat, fogak a kulcsot es megnyitak: es ime az ő urok ott feküdt a földön halva.

3:26 Ehud pedig elmenekült vala, mig azok kesedelmezenek, es elhaladvan a kőbanyak mellett, Szeirahba futott.

3:27 És a mikor [oda] megerkezett, kürtjebe fujt az Efraim hegyen, es alamenenek ő vele az Izrael fiai a hegyről, es ő előttük.

3:28 És monda nekik: Jertek utanam, mert kezetekbe adta az Úr a ti ellensegeteket, Moabot. És levonultak ő utana, es elfoglalak a Jordan reveit, [melyek] Moab fele [vezettek,] es nem engedtek azokon senkit altalkelni.

3:29 És leöltek a Moabitak közül akkor mintegy tizezer embert, mind erős es vitez ferfiakat, ugy hogy egy sem menekült el.

3:30 Így alaztatott meg Moab abban az időben Izrael keze alatt. És megnyugovek a föld nyolczvan esztendeig.

3:31 Ő utana pedig Samgar, Anathnak fia volt [biro], a ki hatszaz Filiszteus ferfiut ölt meg egy ökörösztökevel, es megszabadita ő is Izraelt.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase