Main Index: Hungarian Bible

Jozsue 22

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]   

22:1 Akkor hivata Jozsue a Rubenitakat, a Gaditakat es a Manasse fel nemzetseget,

22:2 És monda nekik: Ti megtartottatok mindazt, a mit Mozes, az Úrnak szolgaja parancsolt nektek, es hallgattatok az en szomra mindenben, a mit parancsoltam nektek;

22:3 Nem hagytatok el a ti atyatokfiait immar sok nap ota mind e mai napig, es megtartottatok a megtartandokat, az Úrnak, a ti Isteneteknek parancsolatjat.

22:4 Most pedig nyugodalmat adott az Úr, a ti Istenetek a ti atyatokfiainak, a mint megmondta vala nekik; most azert terjetek vissza, es menjetek a ti satraitokba, a ti öröksegteknek földere, a melyet Mozes, az Úrnak szolgaja adott vala nektek tul a Jordanon.

22:5 Csak igen vigyazzatok, hogy teljesitsetek a parancsolatot es a törvenyt, a melyet parancsolt nektek Mozes, az Úrnak szolgaja, hogy szeressetek az Urat, a ti Isteneteket, es jarjatok minden ő utjan, es tartsatok meg az ő parancsolatait, es ragaszkodjatok hozza, es szolgaljatok neki teljes szivetekből es teljes lelketekből.

22:6 És megalda őket Jozsue, azutan elbocsata őket, es elmenenek az ő satraikba.

22:7 Mert a Manasse nemzetsege felenek Mozes adott vala [örökseget] Basanban; a masik felenek pedig Jozsue adott az ő atyjafiaival a Jordanon innen napnyugot felől. És a mikor elbocsata is őket Jozsue az ő satraikba, akkor is megalda őket,

22:8 És szola nekik, mondvan: Nagy gazdagsaggal terjetek vissza satraitokba, es igen sok barommal, ezüsttel, arannyal, rezzel, vassal es igen sok ruhaval. Az ellensegeitektől vett zsakmanyt oszszatok meg a ti atyatokfiaival.

22:9 Visszaterenek azert, es elmenenek a Ruben fiai, a Gad fiai es a Manasse fel nemzetsege Izrael fiaitol, Silobol, a mely Kanaan földen van, hogy menjenek Gilead földere, az ő öröksegüknek földebe, a melyben örökseget vőnek az Úr rendelese szerint Mozes altal.

22:10 Mikor a Jordan mellekere ertek, a mely meg Kanaan földen van, epitenek a Ruben fiai, Gad fiai es Manasse fel nemzetsege ott a Jordan mellett oltart, nagy, lattatos oltart.

22:11 Meghallak pedig Izrael fiai, hogy ezt mondjak vala: Íme a Ruben fiai, Gad fiai es Manasse fel nemzetsege oltart epitettek atellenben a Kanaan földevel, a Jordan melleken, Izrael fiainak oldala felől.

22:12 A mint meghallak Izrael fiai, egybegyűle Izrael fiainak egesz gyülekezete Siloban, hogy hadakozni induljanak fel ellenök.

22:13 Küldek pedig Izrael fiai a Ruben fiaihoz, Gad fiaihoz es a Manasse fel nemzetsegehez Gilead földere Fineast, Eleazarnak, a papnak fiat;

22:14 Tiz fejedelmet is vele, egy-egy fejedelmet az ősök haza szerint Izraelnek minden nemzetsegeből. Ezek mind fejedelmei valanak az ő őseik hazanak, Izraelnek ezerei között.

22:15 És eljutanak a Ruben fiaihoz, a Gad fiaihoz es a Manasse fel nemzetsegehez a Gilead földere, es szolanak ő velök, mondvan:

22:16 Így szol az Úrnak egesz gyülekezete: Micsoda vetek ez, a melylyel vetkeztetek Izraelnek Istene ellen, hogy immar elfordultatok az Úrtol, epitven magatoknak oltart, hogy partot üssetek immar az Úr ellen?!

22:17 Avagy keves-e nekünk a Peor miatt valo hamissagunk, a miből ki sem tisztultunk meg mind e napig, es a miert csapas lőn az Úrnak gyülekezeten?

22:18 És ti elfordultatok immar az Úrtol; pedig ha ti partot üttök ma az Úr ellen: holnap majd Izraelnek egesz gyülekezetere haragszik meg.

22:19 Ha pedig tisztatalan[nak tetszik előttetek] a ti öröksegeteknek földje: ugy jőjjetek at az Úr öröksegenek földjere, a hol ott all az Úrnak satora, es legyetek örökösökke mi közöttünk; de az Úr ellen ne üssetek partot, es ellenünk se üssetek partot, epitven magatoknak oltart, az Úrnak, a mi Istenünknek oltaran kivül.

22:20 Avagy nem Ákan, a Zera fia vetkezek-e nagy vetekkel az [Istennek] szentelt dolog ellen; megis az Izraelnek egesz gyülekezete ellen lőn a harag! És az a ferfiu nem egymaga halt meg az ő bűneert!

22:21 Felelenek pedig a Ruben fiai, a Gad fiai es a Manasse fel nemzetsege, es szolanak az Izrael ezereinek fejeihez:

22:22 Az Istenek Istene az Úr, az Istenek Istene az Úr: ő tudja, es az Izrael is megtudja. Ha partütesből es ha az Úr ellen valo vetekből van ez: ne tartson meg minket e napon!

22:23 Ha azert epitettünk magunknak oltart, hogy elforduljunk az Úrtol, vagy pedig hogy aldozzunk azon egeszen egőaldozatot es etelaldozatot; vagy hogy tegyünk arra halaadasnak aldozatjat: - lassa meg [ezt ]ő maga az Úr!

22:24 Hat nem inkabb a miatt valo feltünkben cselekedtük-e ezt, hogy igy gondolkoztunk: Maholnap igy szolhatnak a ti fiaitok a mi fiainkhoz, mondvan: Mi közötök van nektek az Úrhoz, Izrael Istenehez?

22:25 Hiszen hatart vetett az Úr mi közöttünk es ti közöttetek Ruben fiai es Gad fiai - a Jordant; nincsen nektek reszetek az Úrban! És elidegenithetnek a ti fiaitok a mi fiainkat, hogy ne feljek az Urat!

22:26 Mondottuk azert: Nosza fogjunk hozza, hogy epitsünk oltart, se nem egeszen egőaldozatra, se nem veres aldozatra;

22:27 Hanem hogy bizonysag legyen az mi közöttünk es ti közöttetek, es a mi utanunk valo nemzetsegeink között, hogy szolgalni akarjuk az Urat ő előtte a mi egeszen egőaldozatainkkal, veres aldozatainkkal es halaaldozatainkkal, es hogy ne mondhassak a ti fiaitok maholnap a mi fiainknak: Nincs nektek reszetek az Úrban.

22:28 Mondottuk azert: Ha igy szolananak maholnap nekünk vagy a mi nemzetsegeinknek, ezt mondjuk majd: Lassatok az Úr oltaranak massat, a melyet a mi atyaink keszitettek, nem egeszen egőaldozatra, sem nem veres aldozatra, hanem hogy bizonysag legyen mi közöttünk es ti közöttetek!

22:29 Tavol legyen tőlünk, hogy partot üssünk az Úr ellen, es elforduljunk immar az Úrtol, epitven oltart egőaldozatra, etelaldozatra es veres aldozatra az Úrnak, a mi Istenünknek oltaran kivül, a mely az ő satora előtt van!

22:30 Hallvan pedig Fineas, a pap es a gyülekezetnek fejedelmei es Izrael ezereinek fejei, a kik vele valanak, a beszedeket, a melyeket szolottak vala a Ruben fiai, a Gad fiai es a Manasse fiai; tetszesre talaltak vala előttök.

22:31 És monda Fineas, az Eleazar pap fia a Ruben fiainak, Gad fiainak es a Manasse fiainak: Ma tudtuk meg, hogy köztünk van az Úr, mivelhogy nem vetkeztetek e vetekkel az Úr ellen. Most megszabaditottatok Izrael fiait az Úr kezeből.

22:32 Visszatere azert Fineas, az Eleazar pap fia es a fejedelmek a Ruben fiaitol, a Gad fiaitol a Gilead földeről a Kanaan földere Izraelnek fiaihoz, es megbeszelek nekik e dolgot.

22:33 És tetszesre talalt e dolog Izrael fiai előtt [is], es aldak az Istent Izrael fiai, es nem mondak, hogy hadakozni menjenek fel ellenök, hogy elveszessek a földet, a melyben lakoznak a Ruben fiai es a Gad fiai.

22:34 Az oltart pedig igy nevezek Ruben fiai es a Gad fiai: "Bizonysag ez közöttünk, hogy az Úr az Isten."

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase