Main Index: Hungarian Bible

Jozsue 19

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]   

19:1 A sors altal valo masodik resz juta Simeonnak, a Simeon fiai nemzetsegenek az ő csaladjaik szerint, es lőn az ő öröksegök a Juda fiainak öröksege között.

19:2 És lőn az övek az ő öröksegökül: Beer-Seba, Seba es Molada;

19:3 Haczar-Sual, Bala es Eczem;

19:4 Eltolad, Bethul es Horma;

19:5 Cziklag, Beth-Markaboth es Haczar-Szusza;

19:6 Beth-Lebaoth es Saruhen. Tizenharom varos es ezeknek falui.

19:7 Ain, Rimmon, Ether es Asan. Negy varos es ezeknek falui;

19:8 És mindazok a faluk, a melyek e varosok körül valanak Baalath-Beerig, delen Ramatig. Ez a Simeon fiai nemzetsegenek öröksege az ő csaladjaik szerint.

19:9 A Juda fiainak osztalyreszeből lőn a Simeon fiainak öröksegök, mert a Juda fiainak osztalyresze nagyobb vala mint illett volna nekik; ezert öröklenek Simeon fiai azoknak öröksege között.

19:10 A sors altal valo harmadik resz juta a Zebulon fiainak az ő csaladjaik szerint, es lőn az ő öröksegöknek hatara Szaridig.

19:11 És felmegy az ő hataruk nyugotnak, Mareala fele, es eri Dabbasethet, es eri a folyovizet is, a mely atellenben van Jokneammal.

19:12 Szaridtol pedig napkelet fele fordul Kiszloth-Tabor hatarara, es tova megy Daberathnak, es felmegy Jafianak.

19:13 Innen pedig atmegy kelet fele Gittha-Hefernek es Ittha-Kaczinnak, es tova megy Rimmonnak, kerülven Nea fele:

19:14 És ennel kerül a hatar eszakrol Hannathonnak; a szele pedig a Jiftah-Él völgye.

19:15 Tovabba Kattath, Nahalal, Simron, Jideala es Bethlehem. Tizenket varos es azoknak falui.

19:16 Ez a Zebulon fiainak öröksege az ő csaladjaik szerint; ezek a varosok es ezeknek falui.

19:17 A sors altal valo negyedik resz Issakharnak, az Issakhar fiainak juta, az ő csaladjaik szerint.

19:18 És lőn az ő hataruk: Jezreel, Keszuloth es Sunem:

19:19 Hafaraim, Sion es Anaharath;

19:20 Rabbith, Kisjon es Ébecz;

19:21 Remeth, Én-Gannim, Én-Hadda es Beth-Paczczecz.

19:22 És eri a hatar Tabort, Sahaczimat es Beth-Semest, a hataruknak szele pedig a Jordan. Tizenhat varos es ezeknek falui.

19:23 Ez az Izsakhar fiai nemzetsegenek öröksege, az ő csaladjaik szerint: a varosok es ezeknek falui.

19:24 A sors altal valo ötödik resz pedig juta az Áser fiai nemzetsegenek az ő csaladjaik szerint.

19:25 És lőn az ő hataruk: Helkath, Hali, Beten es Aksaf;

19:26 Alammelek, Amead es Misal, es eri Karmelt nyugot fele es Sihor- Libnathot.

19:27 Azutan visszafordul napkelet fele Beth-Dagonnak, es eri Zebulont es a Jiftah-Él völgyet eszak felől, Beth-Émeket es Neielt, es tovamegy Kabulnak balkez felől;

19:28 És Ebronnak, Rehobnak, Hammonnak es Kananak a nagy Czidonig.

19:29 Azutan visszafordul a hatar Ramanak, Tyrusnak erős varosaig; es ujra fordul a hatar Hosznak, a szelei pedig a tengernel vannak Akzib oldala felől;

19:30 És Umma, Afek es Rehob. Huszonket varos es ezeknek falui.

19:31 Ez az Áser fiai nemzetsegenek öröksege az ő csaladjaik szerint: ezek a varosok es ezeknek falui.

19:32 A sors altal valo hatodik resz juta a Nafthali fiainak, a Nafthali fiainak az ő csaladjaik szerint.

19:33 Lőn pedig a hataruk: Heleftől, Elontol fogva Czaanannimnal Adami-Nekebig es Jabneel-Lakkumig; a szele pedig a Jordan vala.

19:34 Azutan fordul a hatar nyugot fele Aznoth-Tabornak; innen pedig tovamegy Hukkoknak, es eri Zebulont del felől, Ásert pedig eri nyugot felől, es a Judat is; a Jordan napkelet fele vala.

19:35 Erősitett varosok [ezek]: Cziddim, Czer, Hammath, Rakkath es Kinnereth;

19:36 Adama, Rama es Hasor;

19:37 Kedes, Edrei es Én-Hasor;

19:38 Jireon, Migdal-Él, Horem, Beth-Anath es Beth-Semes. Tizenkilencz varos es ezeknek falui.

19:39 Ez a Nafthali fiai nemzetsegenek öröksege az ő csaladjaik szerint: a varosok es ezeknek falui.

19:40 A sors altal valo hetedik resz juta a Dan fiai nemzetsegenek az ő csaladjaik szerint.

19:41 És lőn az ő öröksegüknek hatara: Czora, Esthaol es Ir-Semes;

19:42 Saalabbin, Ajjalon es Jithla;

19:43 Élon, Timnatha es Ekron;

19:44 Eltheke, Gibbethon es Baalath;

19:45 Jehud, Bene-Barak es Gath-Rimmon;

19:46 Me-Jarkon es Rakkon, a Jafo atelleneben levő hatarral.

19:47 De tovabb mene ezeknel a Dan fiainak hatara. Felmenenek ugyanis a Dan fiai, es hadakozanak Lesem ellen, es el is foglalak azt, es vetek azt fegyver elere, es birtokba vevek azt, es lakozanak benne, es nevezek Lesemet Dannak, az ő atyjoknak Dannak nevere.

19:48 Ez a Dan fiai nemzetsegenek öröksege az ő csaladjaik szerint: ezek a varosok es ezeknek falui.

19:49 Mikor pedig elvegeztek vala a földnek örökbe vetelet annak hatarai szerint, akkor adanak Izrael fiai örökseget Jozsuenak, a Nun fianak ő közöttök.

19:50 Az Úr rendelese szerint adak neki azt a varost, a melyet kert vala: Timnath-Szerahot az Efraim hegyen, es megepite azt a varost, es abban lakozek.

19:51 Ezek azok az öröksegek, a melyeket örökül adanak Eleazar, a pap es Jozsue, a Nun fia es az atyaknak fejei az Izrael fiai nemzetsegeinek sors szerint, Siloban, az Úr előtt, a gyülekezet satoranak nyilasanal. Így vegezek el a földnek felosztasat.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase