Main Index: Hungarian Bible

Jozsue 18

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]   

18:1 Izrael fiainak egesz gyülekezete pedig összegyülekezek Siloban es oda helyheztetek a gyülekezetnek satorat, minekutana meghodola előttök a föld.

18:2 De maradtak vala meg Izrael fiai között, akiknek nem osztottak vala ki az ő öröksegöket: het nemzetseg.

18:3 Monda azert Jozsue Izrael fiainak: Meddig vonakodtok meg elmenni, hogy elfoglaljatok a földet, a melyet nektek adott az Úr, a ti atyaitoknak Istene?

18:4 Hozzatok elő harom-harom ferfiut nemzetsegenkent, es elküldöm őket, hogy keljenek fel es jarjak el a földet, es irjak fel azt az ő öröksegük szerint, es terjenek vissza hozzam;

18:5 Azutan oszszak fel azt magok közt het reszre. Juda maradjon meg a maga hataraiban del felől, Jozsef haza pedig maradjon meg a maga hataraiban eszak felől.

18:6 És ti irjatok le a földet het reszre, es hozzatok ide hozzam, hogy sorsot vessek itt nektek az Úr előtt, a mi Istenünk előtt.

18:7 Mert a Levitaknak nincs reszök ti közöttetek; mivelhogy az Úrnak papsaga az ő öröksegök; Gad pedig es Ruben es Manasse fel nemzetsege megkaptak az ő öröksegöket a Jordanon tul napkelet fele, a mit Mozes, az Úrnak szolgaja adott vala nekik.

18:8 És felkelenek azok a ferfiak, es elmenenek. Parancsola pedig Jozsue azoknak, a kik elmenenek, hogy leirjak a földet, mondvan: Menjetek el es jarjatok el a földet, es irjatok le azt, azutan terjetek vissza hozzam, es itt vetek nektek sorsot Siloban, az Úr előtt.

18:9 Elmenenek azert a ferfiak, es altal menenek a földön, es leirak azt varosonkent het reszre, könyvben, azutan visszaterenek Jozsuehoz a taborba, Siloba.

18:10 És sorsot vete nekik Jozsue Siloban az Úr előtt, es eloszta ott Jozsue a földet Izrael fiai között az ő osztalyreszeik szerint.

18:11 És kijöve a Benjamin fiai nemzetsegenek sors szerint valo resze az ő csaladjaik szerint; es pedig esek az ő sors szerint valo reszöknek hatara a Juda fiai es a Jozsef fiai köze.

18:12 Vala pedig az ő hatarok az eszaki oldalon a Jordantol fogva, es felmene a hatar Jerikho hata möge eszak fele, azutan felmene a hegyre napnyugat fele, a szelei pedig Beth-Aven pusztajanal valanak.

18:13 Onnan pedig atmegy a hatar Luz-fele, Luznak azaz Bethelnek hata möge del felől; azutan alamegy a hatar Ataroth-Adarnak a hegyen, a mely del felől van also Beth-Horontol.

18:14 Majd tovabb megy a hatar, es kerül a nyugoti oldalnak del fele, attol a hegytől, a mely atellenben van Beth-Horonnal delről; a szelei pedig Kirjath-Baal, azaz Kirjath-Jearim fele, a Juda fiainak varosa fele vannak. Ez a napnyugoti hatar.

18:15 A deli oldala pedig van Kirjath-Jearim szeletől kezdve, es megy a hatar napnyugot fele, megy a Nefthoa vizenek kutfejehez.

18:16 Azutan alamegy a hatar a hegynek szelehez, a mely atellenben van a Hinnom fianak völgyevel, a mely eszak fele van a Refaim völgyeben; alamegy a Hinnom völgyebe is a Jebuzeus mellett del fele, es alamegy a Rogel forrasahoz.

18:17 És kerül eszak felől, es megy Én-Semesnek, azutan megy Gelilothnak, a mely atellenben van az Adummimba felvivő uttal; majd alamegy Bohannak, a Ruben fianak kövehez.

18:18 És atmegy az Arabaval atellenben levő oldalra eszak fele, es alamegy Arababa is.

18:19 Átmegy a hatar azutan Beth-Hogla oldalara eszak fele; a hatar szelei pedig eszaknak a Sostenger csucsanal, delnek a Jordan vegenel vannak. Ez a del fele valo hatar.

18:20 A Jordan pedig hatarolja azt a napkelet felől valo oldalrol. Ez a Benjamin fiainak öröksege az ő hataraik szerint köröskörül, az ő csaladjaik szerint.

18:21 A Benjamin fiai nemzetsegenek varosai pedig az ő csaladjaik szerint [ezek]: Jerikho, Beth-Hogla, es Emek-Keczicz;

18:22 Beth-Araba, Czemaraim es Bethel;

18:23 Avvim, Para es Ofra;

18:24 Kefar-Amoni, Ofni es Gaba. Tizenket varos es azoknak falui.

18:25 Gibeon, Rama es Beeroth;

18:26 Miczpe, Kefira es Mocza;

18:27 Rekem, Jirpeel es Thareala;

18:28 Czela, Elef es Jebuzeus, azaz Jeruzsalem, Gibeath, Kirjath. Tizennegy varos es ezeknek falui. Ez a Benjamin fiainak öröksege az ő csaladjaik szerint.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase