Main Index: Hungarian Bible

Jozsue 17

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]   

17:1 Lőn sors altal valo resze Manasse nemzetsegenek is, mert ő vala elsőszülötte Jozsefnek, Makirnak, a Manasse elsőszülöttenek, Gilead atyjanak, mivelhogy hadakozo ferfiu vala, juta neki Gilead es Basan.

17:2 Manasse többi fiainak is juta az ő csaladjaik szerint: Abiezer fiainak, Helek fiainak, Aszriel fiainak, Sekem fiainak, Hefer fiainak es Semida fiainak. Ezek Manassenak a Jozsef fianak fiugyermekei, az ő csaladjaik szerint.

17:3 De Czelofhadnak, Hefer fianak (ez Gilead fia, [ez] Makir fia, [ez] Manasse fia) nem valanak fiai, hanem csak leanyai. Ezek valanak pedig leanyainak nevei: Makhla, Noa, Khogla, Milkha es Thircza.

17:4 Ezek odajarulanak Eleazar pap ele, Jozsuenak, a Nun fianak eleibe es a fejedelmek ele, mondvan: Az Úr megparancsolta Mozesnek, hogy örökseget adjon nekünk a mi atyankfiai között. Adott vala azert nekik örökseget az Úr beszede szerint, az ő atyjoknak batyjai között.

17:5 Tiz resz esek azert Manassenak, Gilead es Basan földen kivül, a melyek tul vannak a Jordanon.

17:6 Mert a Manasse leanyai örökseget kaptak az ő fiai között; Gilead földe pedig a Manasse többi fiaie lőn.

17:7 A Manasse hatara pedig Ásertől Mikmethath fele vala, a mely Sikem előtt van. És mene a hatar jobbkez fele, Én-Tappuahnak lakoi fele.

17:8 Manassee volt Tappuah földe, de Tappuah a Manasse hatara fele az Efraim fiaie vala.

17:9 És alamegy a hatar a Kana patakjara, a pataknak deli reszere. Ezek a varosok Efraimei a Manasse varosai között. Manasse hatara pedig a pataktol eszak fele es a szele a tengernel vala.

17:10 Delről Efraime, eszakrol pedig Manassee, es ennek hatara a tenger vala. De eszak felől Áserbe ütköznek, napkelet felől pedig Issakharba.

17:11 És a Manassee vala Issakharban es Áserben: Beth-Sean es mezővarosai, Jibleam es mezővarosai, Dornak lakosai es mezővarosai, Én-Dornak lakosai es mezővarosai, Thaanaknak lakosai es mezővarosai, es Megiddo lakosai es mezővarosai, harom hegyi tartomany.

17:12 De nem birtak elfoglalni Manassenak fiai ezeket a varosokat, es sikerült a Kananeusnak ott maradni azon a földön.

17:13 De mihelyt megerősödtek vala Izrael fiai, robot ala vetek a Kananeust, de teljesseggel nem űzek ki őket.

17:14 Jozsef fiai pedig szoltak vala Jozsueval, mondvan: Miert adtal nekem egy sors szerint valo örökseget es egy osztalyreszt, holott en sok nep vagyok, mivelhogy ez ideig megaldott engem az Úr?!

17:15 Jozsue pedig monda nekik: Ha sok nep vagy te, menj fel az erdőre, es irts ott magadnak a Perizzeusoknak es Refaimnak földen, ha szoros neked az Efraim hegye.

17:16 És mondanak a Jozsef fiai: Nem elegendő nekünk ez a hegy, a Kananeusoknak pedig, a kik a völgyi sikon laknak, mindnek vas-szekerök van ; ugy azoknak, a kik Beth-Seanban es mezővarosaiban, mint azoknak, a kik a Jezreel völgyeben vannak.

17:17 Szola pedig Jozsue a Jozsef hazanak, Efraimnak es Manassenak, mondvan: Sok nep vagy te es nagy erőd van neked, nem lesz neked [csak] egy sors szerint valo reszed;

17:18 Mert hegyed lesz neked. Ha erdő az, ugy irtsd ki azt, es annak szelei is a tieid lesznek; mert kiűzöd a Kananeust, noha vas-szekere van neki, [s] noha erős az.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase