Main Index: Hungarian Bible

Jozsue 12

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]   

12:1 Ezek pedig ama földnek kiralyai, a kiket levertek Izraelnek fiai, es a kiknek földjet birtokba vettek a Jordanon tul, napkelet fele, az Arnon pataktol fogva a Hermon hegyeig, es az egesz mezőseget kelet felől:

12:2 Szihon, az Emoreusok kiralya, a ki lakik vala Hesbonban, a ki uralkodik vala Aroertől fogva, a mely van az Arnon patak partjan, es a patak közepetől es a Gilead feletől a Jabbok patakig, az Ammon fiainak hataraig.

12:3 És a mezősegtől a Kinneroth tengerig napkelet fele, es a puszta tengereig, a Sostengerig napkelet fele, a Beth-Jesimothi utig, es delfele a Piszga hegyoldalainak aljaig.

12:4 És Ógnak, a Basan kiralyanak tartomanya, a ki Refaim maradekai közül valo, a ki Astarotban es Edreiben lakozik vala.

12:5 És uralkodik vala Hermon hegyen, Szalkhaban es az egesz Basanban, a Gesurnak es Maakhatnak hataraig, es a fel Gileadon, Szihonnak, Hesbon kiralyanak hataraig.

12:6 Mozes, az Úrnak szolgaja es Izraelnek fiai vertek le őket, es oda adta azt [a földet] Mozes, az Úrnak szolgaja öröksegül a Ruben es Gad [nemzetsegeknek] es a Manasse nemzetseg felenek.

12:7 Ezek pedig ama földnek kiralyai, a kiket levertek vala Jozsue es az Izraelnek fiai a Jordan masik oldalan napnyugat fele, Baal-Gadtol fogva, a mely van a Libanon völgyeben, egeszen a kopasz hegyig, a mely Szeir fele emelkedik. És oda ada azt Jozsue öröksegül az Izrael nemzetsegeinek, az ő osztalyreszeik szerint:

12:8 A hegysegben es a siksagon, a mezősegen es a hegyoldalakon, a pusztan es a deli videken, a Khittheus, Emoreus, Kananeus, Perizeus, Khivveus es Jebuzeusok [földjet.]

12:9 Jerikhonak kiralya egy; Ainak, a mely oldalra vala Bethel fele, kiralya egy;

12:10 Jeruzsalemnek kiralya egy, Hebronnak kiralya egy;

12:11 Jarmutnak kiralya egy, Lakisnak kiralya egy;

12:12 Eglonnak kiralya egy, Gezernek kiralya egy;

12:13 Debirnek kiralya egy, Gedernek kiralya egy;

12:14 Hormahnak kiralya egy, Aradnak kiralya egy;

12:15 Libnanak kiralya egy; Adullamnak kiralya egy;

12:16 Makkedanak kiralya egy, Bethelnek kiralya egy;

12:17 Tappuahnak kiralya egy, Hefernek kiralya egy;

12:18 Afeknek kiralya egy, Lassaronnak kiralya egy;

12:19 Madonnak kiralya egy, Hasornak kiralya egy;

12:20 Simron Meronnak kiralya egy, Aksafnak kiralya egy;

12:21 Taanaknak kiralya egy, Megiddonak kiralya egy;

12:22 Kedesnek kiralya egy, a Karmelen levő Jokneamnak kiralya egy;

12:23 A Dor magaslatan levő Dornak kiralya egy, a Gilgal nepeinek kiralya egy;

12:24 Tirczanak kiralya egy; összesen harminczegy kiraly.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase