Main Index: Hungarian Bible

Jozsue 11

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]   

11:1 Mikor pedig meghallotta [ezt] Jabin, Hasornak kiralya, külde Jobabhoz, Madonnak kiralyahoz, es Simronnak kiralyahoz, es Aksafnak kiralyahoz,

11:2 És azokhoz a kiralyokhoz, a kik [laknak vala] eszak fele a hegysegben, es a pusztaban Kinnerottol delre, es a siksagon, es Dor magaslatain a tenger fele;

11:3 A Kananeushoz napkelet es napnyugat fele, es az Emoreushoz, a Khittheushoz, a Perizeushoz, a Jebuzeushoz a hegyek köze, es a Khivveushoz a Hermon ala, Mispanak földere.

11:4 És kijövenek ők es velök az ő egesz taboruk, sok nep, olyan sok, mint a föveny, a mely a tenger partjan van, es igen sok lo es szeker.

11:5 És összegyülenek mindezek a kiralyok, es megindulanak, es taborba szallanak együttesen Meromnak vizeinel, hogy hadakozzanak Izrael ellen.

11:6 Ekkor monda az Úr Jozsuenak: Ne felj tőlök, mert holnap ilyenkorra mindnyajokat atdöfötten vetem az Izrael ele; lovaikat benitsd meg, szekereiket pedig egesd meg tűzzel.

11:7 Elmene azert Jozsue es vele az egesz hadakozo nep azok ellen a Merom vizeihez nagy hirtelen, es reajok rohananak.

11:8 És ada őket az Úr Izraelnek kezebe, es verek őket es űzek őket egeszen a nagy Sidonig es Miszrefot-Majimig, es Mispanak völgyeig napkelet fele, es leverek őket annyira, hogy senki sem maradt közülök eletben.

11:9 És ugy cselekedek velök Jozsue, a mint megmondotta vala neki az Úr: az ő lovaikat megbenita, szekereiket pedig tűzzel egete el.

11:10 Majd visszafordula Jozsue ugyanazon időben es beveve Hasort, kiralyat pedig fegyverrel megöle (Hasor ugyanis mindezeknek az orszagoknak feje volt az előtt);

11:11 És levaganak minden lelket, a mely benne vala, megölven őket fegyver elevel; nem maradt meg egy elő sem; Hasort pedig tűzzel egete meg.

11:12 És e kiralyoknak minden varosat es minden kiralyukat is meghodoltata Jozsue, es megöle őket fegyver elevel, kipusztitvan őket, a mint megparancsolta vala Mozes, az Úrnak szolgaja.

11:13 Csak epen azokat a varosokat nem egete meg Izrael, a melyek halmokon allottak vala, kiveve Hasort, egyedül ezt egete meg Jozsue.

11:14 És e varosoknak minden zsakmanyolni valojat, es a barmokat is magoknak zsakmanyolak el Izrael fiai; csak az embereket hanyak mind fegyver elere, miglen kipusztitak őket. Nem hagytak meg egy előt sem.

11:15 A mint parancsolt az Úr Mozesnek, az ő szolgajanak, ugy parancsolt Mozes Jozsuenak, es ugy cselekedek Jozsue, semmit el nem hagyott mindabbol, a mit az Úr parancsolt vala Mozesnek.

11:16 És elfoglala Jozsue mindazt a földet, a hegyseget, az egesz deli videket, az egesz Gosen földet, ugy a siksagot, mint a pusztat, es Izrael hegyet es annak siksagat.

11:17 A kopasz hegytől fogva, a mely Szeir fele emelkedik, egeszen Baal-Gadig, a Libanon völgyeben, a Hermon hegye alatt; kiralyaikat pedig mind elfoga es megvere es megöle őket.

11:18 Sok napon at viselt hadat Jozsue mindezekkel a kiralyokkal.

11:19 Nem volt varos, a mely bekessegre lepett volna Izrael fiaival, kiveve a Gibeonban lako Khivveusokat; haddal vettek azt meg mind.

11:20 Mert az Úrtol volt az, hogy megkemenyitven sziveiket, haddal menjenek Izrael ellen, hogy eltörölje őket; hogy ne legyen nekik irgalom, hanem hogy elpusztitsa őket, a mint megparancsolta vala az Úr Mozesnek.

11:21 Majd elmene Jozsue ez időben, es kiirta az Anakokat a hegyek közül Hebronbol, Debirből, Anabbol es Judanak minden hegyeből, es Izraelnek minden hegyeből; varosaikkal együtt törle el őket Jozsue.

11:22 Nem maradtak Anakok Izrael fiainak földen, csak Gazaban, Gathban es Asdodban hagyattak meg.

11:23 Elfoglala azert Jozsue az egesz földet egeszen ugy, a mint az Úr mondotta vala Mozesnek, es ada azt Jozsue öröksegül Izraelnek, osztalyreszeikhez kepest, nemzetsegeik szerint. A föld pedig megnyugovek a harcztol.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase