Main Index: Hungarian Bible

Jozsue 10

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]   

10:1 Lőn pedig, hogy a mikor meghalla Adonisedek, Jeruzsalemnek kiralya, hogy bevette vala Jozsue Ait, es elpusztitotta azt, [es] hogy a mint cselekedett vala Jerikhoval es annak kiralyaval, ugy cselekedett Aival es annak kiralyaval, es hogy bekessegre leptek Gibeon lakoi Izraellel, es közöttük vannak:

10:2 Igen megijedenek, mivelhogy nagy varos vala Gibeon, olyan mint egy a kiralyi varosok közül, sőt nagyobb vala az Ainal, ferfiai pedig mind vitezek valanak.

10:3 Külde azert Adonisedek, Jeruzsalemnek kiralya Hohamhoz, Hebronnak kiralyahoz es Pireamhoz Jarmutnak kiralyahoz es Jafiahoz, Lakisnak kiralyahoz es Debirhez, Eglonnak kiralyahoz, mondvan:

10:4 Jőjjetek fel hozzam, es segeljetek meg engem, es verjük meg Gibeont, mert bekessegre lepett Jozsueval es Izrael fiaival!

10:5 Összegyülenek azert, es felmene az Emoreusoknak öt kiralya: Jeruzsalemnek kiralya, Hebronnak kiralya, Jarmutnak kiralya, Lakisnak kiralya, Eglonnak kiralya, ők magok es minden seregök, es tabort ütenek Gibeonnal, es hadakozanak ellene.

10:6 Küldenek azert Gibeon ferfiai Jozsuehoz a taborba, Gilgalba, mondvan: Ne vond meg kezeidet a te szolgaidtol! Jőjj fel hozzank hamar es ments meg minket, es segits rajtunk, mert mind felgyűltek ellenünk az Emoreusok kiralyai, a kik a hegyen lakoznak.

10:7 Felmene azert Jozsue Gilgalbol, ő maga es az egesz hadakozo nep vele, es a seregnek minden viteze.

10:8 Monda pedig az Úr Jozsuenak: Ne felj tőlök, mert kezedbe adtam őket; senki sem all meg közülök előtted.

10:9 És rajok töre Jozsue nagy hirtelen, [miutan] egesz ejszaka ment vala Gilgalbol.

10:10 És megrettente őket az Úr Izrael előtt, es megvere őket Gibeonnal nagy vereseggel, es űze őket a Bethoronba vivő uton, es vaga őket egeszen Azekaig es Makkedaig.

10:11 Mikor pedig futnak vala ők Izrael előtt a bethoroni lejtőn, az Úr nagy köveket hullata rajok az egből egesz Azekaig, es meghalanak. Többen valanak, a kik a jegeső kövei miatt haltak vala meg, mint azok, a kiket fegyverrel öltek meg Izrael fiai.

10:12 Akkor szola Jozsue az Úrnak azon a napon, a melyen odavetette az Úr az Emoreust Izrael fiai ele; ezt mondotta vala pedig Izrael szemei előtt: Állj meg nap, Gibeonban, es hold az Ajalon völgyeben!

10:13 És megalla a nap, es vesztegle a hold is, a mig bosszut alla a nep az ő ellensegein. Avagy nincsen-e ez megirva a Jasar könyveben? És megalla a nap az egnek közepen es nem sietett lenyugodni majdnem teljes egy napig.

10:14 És nem volt olyan nap, mint ez, sem annakelőtte, sem annakutana, hogy ember szavanak engedett volna az Úr, mert az Úr hadakozik vala Izraelert.

10:15 Ezutan visszatere Jozsue es vele az egesz Izrael a taborba, Gilgalba.

10:16 Ez az öt kiraly pedig elfutott vala, es elrejtőzek Makkedaban a barlangban.

10:17 És megizenek ezt Jozsuenak, mondvan: Megtalaltatott az öt kiraly, elrejtőzve a makkedai barlangban.

10:18 És monda Jozsue: Hengergessetek nagy köveket a barlang szajahoz es rendeljetek melle ferfiakat, hogy őrizzek őket.

10:19 Ti pedig meg ne alljatok, nyomuljatok ellensegeitek utan es vagjatok utocsapataikat, es ne engedjetek őket bejutni az ő varosaikba, mert kezetekbe adta őket az Úr, a ti Istenetek.

10:20 Minekutana pedig elvegeztek Jozsue es Izraelnek fiai azoknak igen nagy vereseggel valo vereset, egeszen azok megsemmisiteseig, es az elvemaradtak a megerősitett varosokba vonultak:

10:21 Visszatere az egesz nep Jozsuehoz a taborba, Makkedaba bekesseggel; nyelvet se mozditotta senki Izrael fiai ellen.

10:22 És monda Jozsue: Nyissatok fel a barlang szajat, es hozzatok ki hozzam ezt az öt kiralyt a barlangbol!

10:23 És akkepen cselekedenek, es kihozak hozza a barlangbol ezt az öt kiralyt: Jeruzsalem kiralyat, Hebron kiralyat, Jarmut kiralyat, Lakis kiralyat, Eglon kiralyat.

10:24 Mikor pedig kihoztak vala ezt az öt kiralyt Jozsuehoz, előhivata Jozsue Izraelnek minden ferfiat, es monda a hadakozo nep vezereinek, a kik vele mentek vala: Jőjjetek elő, tegyetek labaitokat e kiralyoknak nyakara. Eljövenek azert es tevek labaikat azoknak nyakara.

10:25 És monda nekik Jozsue: Ne feljetek, es meg ne rettenjetek; legyetek batrak es erősek, mert ekkepen cselekszik az Úr minden ellensegetekkel, a kik ellen ti hadakoztok.

10:26 Azutan pedig megvere őket Jozsue, es megöle őket, es felakasztata őket öt fara, es felakasztva maradtak a fakon mind estveig.

10:27 Lőn pedig a nap lementenek idejen, parancsola Jozsue, es levevek őket a fakrol, es behanyak őket a barlangba, a melyben elbujtak vala, es nagy köveket rakanak a barlang szaja ele, mind e napig.

10:28 Makkedat is beveve Jozsue ugyanazon a napon, es fegyver elere hanya azt es annak kiralyat, es megöle őket es egy lelket sem engedett menekülni azokbol, a melyek benne valanak. Úgy cselekedek Makkedanak kiralyaval, a mint cselekedett vala Jerikhonak kiralyaval.

10:29 Általmene annakutana Jozsue es vele az egesz Izrael Makkedabol Libnaba, es hadakozek Libnaval.

10:30 És kezebe ada az Úr azt is Izraelnek, es annak kiralyat; es fegyver elere hanya azt, es egy lelket sem engede menekülni azokbol a melyek benne valanak. És ugy cselekedek annak kiralyaval, a mint cselekedett vala Jerikhonak kiralyaval.

10:31 Libnabol pedig altalmene Jozsue es vele az egesz Izrael Lakisba, es taborba szalla mellette, es hadakozek ellene.

10:32 És kezebe ada az Úr Izraelnek Lakist es beveve azt masodnapon, es fegyver elere hanya azt, es minden lelket, a mely benne vala, egeszen ugy, amint cselekedett vala Libnaval.

10:33 Akkor feljöve Horam, Gezernek kiralya, hogy megsegelje Lakist, de megvere Jozsue őt es az ő nepet annyira, hogy egy menekülőt sem hagya meg neki.

10:34 Lakisbol pedig altalmene Jozsue es vele az egesz Izrael Eglonba, es taborba szallanak ellene, es hadakozanak ellene.

10:35 És bevevek azt ugyanazon a napon, es fegyver elere hanyak azt; es megöle minden lelket, a mely benne vala, ugyanazon a napon, egeszen ugy, amint cselekedett vala Lakissal.

10:36 Felmene azutan Jozsue Eglonbol es ő vele az egesz Izrael Hebronba, es hadakozanak az ellen.

10:37 És bevevek azt, es fegyver elere hanyak azt, es annak kiralyat es minden varosat, es egy lelket sem engede menekülni azokbol, a melyek benne valanak, egeszen ugy, a mint cselekedett vala Eglonnal, elvesztven azt es minden lelket, a mely benne vala.

10:38 Fordula azutan Jozsue, es vele az egesz Izrael Debirnek, es hadakozek az ellen.

10:39 És beveve azt es annak kiralyat es minden varosat, es fegyver elere hanya őket, es megölenek minden lelket, a mely benne vala, nem hagyott menekülni valot. A mikepen cselekedett vala Hebronnal, ugy cselekedek Debirrel es annak kiralyaval, avagy a mikepen Libnaval es annak kiralyaval cselekedett vala.

10:40 Megvere azert Jozsue az egesz földet; a hegyseget es a deli videket, a siksagot es a lejtőket es mindazoknak kiralyait, menekülni valot sem hagyott; es megöle minden előt, a mint megparancsolta vala az Úr, az Izraelnek Istene.

10:41 Megvere pedig őket Jozsue Kades Barneatol fogva egesz Gazaig, a Gosennek is minden földet, egesz Gibeonig.

10:42 És mindezeket a kiralyokat es azoknak földjet egy utban hodita meg Jozsue, mivelhogy az Úr, Izraelnek Istene hadakozott vala Izraelert.

10:43 Azutan visszatere Jozsue es vele az egesz Izrael a taborba, Gilgalba.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase