Main Index: Hungarian Bible

Jozsue 8

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]   

8:1 És monda az Úr Jozsuenak: Ne felj es ne rettegj! Vedd magadhoz mind a fegyverfoghato nepet, es kelj fel es menj fel Aiba, meglasd: kezedbe adom Ainak kiralyat es az ő nepet, varosat es földet.

8:2 Úgy cselekedjel Aival es az ő kiralyaval, a mint cselekedtel Jerikhoval es az ő kiralyaval; de zsakmanyolni valojat es barmait magatoknak zsakmanyolhatjatok! Vess lest a varosnak, annak hata megett!

8:3 Felkele azert Jozsue es az egesz fegyverfoghato nep, hogy felmenjenek Aiba, es kivalaszta Jozsue harminczezer erős ferfiut es elkülde őket ejjel.

8:4 És parancsola nekik, mondvan: Vigyazzatok! Ti lest vettek a varosnak, a varos hata megett; igen messzire ne menjetek a varostol, es mindnyajan keszen legyetek!

8:5 Én pedig es az egesz nep, a mely velem van, megközelitjük a varost. És ha kijönnek ellenünk, mint először, akkor megfutamodunk előttök.

8:6 És utanunk jönnek, mignem elszakasztjuk őket a varostol, mert azt fogjak mondani: Futnak előlünk, mint először. És a mig futunk előttök,

8:7 Ti tamadjatok elő a leshelyből, es foglaljatok el a varost, mert az Úr, a ti Istenetek adja azt a ti kezetekbe.

8:8 És ha majd beveszitek a varost, gyujtsatok fel a varost tűzzel. Az Úrnak szava szerint cselekedjetek, vigyazzatok, megparancsoltam nektek!

8:9 Elkülde azert őket Jozsue, es elmenenek a leshelyre, es megszallanak Bethel es Ai között, Aitol napnyugat fele; Jozsue pedig ez ejszakan a nep között hala.

8:10 És felkele Jozsue, jo reggel, es megszemlele a nepet, es felmene ő es Izraelnek venei a nep előtt Aiba.

8:11 És felmene a fegyverfoghato nep is mind, a mely vele vala, es elközelitenek es jutanak a varos ele, es taborba szallanak Aitol eszakra, a völgy pedig köztök es Ai közt vala.

8:12 És vőn mintegy ötezer ferfiut, es lesbe allita őket Bethel es Ai között a varosnak nyugati reszen.

8:13 Így allitak fel a nepet, az egesz tabort, a mely Aitol eszak fele, utocsapatja pedig a varostol napnyugot fele vala. Jozsue pedig bemene ez ejszakan a völgynek közepebe.

8:14 És lőn, hogy mikor meglatta vala Ainak kiralya, sietve felkelenek, es kijövenek a varos ferfiai Izrael ellen a harczra; ő es egesz nepe a megszabott helyre, a siksag elejere, mert nem tudja vala, hogy lest vetenek neki a varos hata mögött.

8:15 Jozsue pedig es az egesz Izrael mintha megverettek volna előttök futnak vala a puszta fele [vivő] uton.

8:16 És felriasztatek az egesz nep, a mely a varosban vala, hogy üldözze őket. És üldözek Jozsuet, es elszakadanak a varostol.

8:17 És nem marada ember Aiban, sem Bethelben, a ki nem jött volna Izrael utan, es ott hagyak a varost kinyitva, es üldözek Izraelt.

8:18 Az Úr pedig monda Jozsuenak: Emeld fel a kopjat, a mely kezedben van, Ai fele, mert kezedbe adom azt. És felemele Jozsue a kopjat, a mely kezeben vala, a varos fele.

8:19 A lesben levők pedig nagy hamarsaggal felkelenek helyökről, es a mint felemelte vala kezet, futasnak eredenek, es bemenenek a varosba, es bevevek azt, es nagy hamarsaggal tűzbe boritak a varost.

8:20 Ai ferfiai pedig hatratekintenek, es latak, hogy ime a varosnak füstje felszall vala az eg fele, es hogy nincsen modjukban imide vagy amoda elfutni, mert a nep, a mely fut vala a pusztanak, visszafordul vala az üldöző fele.

8:21 Jozsue ugyanis es az egesz Izrael lattak vala, hogy a lesben levők bevettek a varost, es hogy a varosnak füstje felszallott vala: visszafordulanak azert es vagak Ainak ferfiait.

8:22 Amazok pedig a varosbol jövenek ki ellenök, es igy közben valanak Izraelnek: ezek innen, amazok meg amonnan, es vagak őket mindaddig, a mig egy sem marada közülök elve, vagy a ki elszaladt volna.

8:23 Ainak kiralyat is elfogak elve, es elvivek őt Jozsue ele.

8:24 Mikor pedig leöldöse Izrael Ainak minden lakosat a mezőn, a pusztaban, a hol üldöztek vala őket, es mikor mindnyajan elhullottak vala az utolsoig fegyver ele alatt: visszafordula az egesz Izrael Ai ellen, es vaga azt fegyver elevel.

8:25 Mindazok pedig, a kik e napon elhullottak, ferfiak es asszonyok együtt, tizenket ezeren valanak; Ainak minden embere.

8:26 Jozsue ugyanis nem vona vissza a kezet, a melyet a kopjaval együtt felemelt vala, miglen megölek Ainak minden lakosat.

8:27 A barmot azonban es a mi zsakmanyolni valoja volt ennek a varosnak, maganak zsakmanyola el Izrael az Úr rendelete szerint. A mint utasitotta vala Jozsuet.

8:28 Ait pedig felgyujtata Jozsue es teve örökkevalo kőhalomma, pusztassagga mind e napig.

8:29 Ainak kiralyat pedig felakaszta fara [es ott vala] estveig; de naplementekor parancsolt Jozsue, es levevek annak holttestet a farol, es vetek a varos kapujanak bejaratahoz, es nagy rakas követ hordanak fölebe, mind e napig.

8:30 Majd oltart epite Jozsue az Úrnak, Izrael Istenenek Ebal hegyen,

8:31 Mikepen megparancsolta vala Mozes, az Úrnak szolgaja Izrael fiainak, a mint meg van irva Mozes törvenyenek könyveben; oltart ep kövekből, melyeket vas nem erintett es vivenek arra egeszen egőaldozatot az Úrnak, es aldozanak halaaldozatokat.

8:32 És felira ott kövekre a Mozes törvenyenek masat, a melyet az irt vala Izrael fiai ele.

8:33 Az egesz Izrael pedig es az ő venei, vezerei es birai ott alltak vala ketfelől a lada mellett, a Levita-papok előtt, a kik az Úrnak frigyladajat hordoztak vala, ugy a jöveveny, mint a benszülött, fele a Garizim hegye fele, fele pedig Ebal hegye fele, a mint megparancsolta Mozes az Úr szolgaja, hogy megaldana az Izrael nepet először.

8:34 Azutan pedig felolvasta a törvenynek minden igejet, az aldast es az atkot, mind ugy, a mint meg van irva a törveny könyveben.

8:35 Nem volt egy ige sem azok közül, a melyeket Mozes parancsolt vala, a melyet fel nem olvasott volna Jozsue, az Izraelnek egesz gyülekezete előtt, meg az asszonyok, gyermekek, jövevenyek előtt is, a kik jarnak vala közöttök.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase