Main Index: Hungarian Bible

Jozsue 7

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]   

7:1 De az Izrael fiai hűtlenül bantak vala a teljesen [Istennek ]szentelt dolgokkal, mert elvőn a teljesen [Istennek] szentelt dolgokbol Ákan, Karminak fia (ki a Zabdi fia, ki a Zera fia a Juda nemzetsegeből); felgerjede azert az Úrnak haragja Izrael fiai ellen.

7:2 Külde ugyanis Jozsue ferfiakat Jerikhobol, Aiba, a mely Bethaven mellett van, Betheltől napkelet fele, es szola nekik, mondvan: Menjetek fel es kemleljetek ki azt a földet. És felmenenek a ferfiak es kikemlelek Ait.

7:3 Majd visszaterenek Jozsuehoz, es mondanak neki: Ne menjen fel az egesz nep; mintegy ketezer ferfi, vagy mintegy haromezer ferfi menjen fel, es megverik Ait. Ne faraszd oda az egesz nepet, hiszen kevesen vannak azok!

7:4 Felmene azert oda a nepből mintegy haromezer ferfi; de elfutanak Ai ferfiai elől.

7:5 És megölenek közülök Ai ferfiai mintegy harminczhat ferfit, es üldözek őket a kaputol kezdve egesz Sebarimig, es levagtak őket a lejtőn. Azert megolvada a nepnek szive, es lőn olyanna, mint a viz.

7:6 Jozsue pedig megszaggata az ő ruhait, es földre borula arczczal az Úrnak ladaja előtt mind estveig, ő es Izrael venei, es port hintenek a fejökre.

7:7 És monda Jozsue: Ah Uram Istenem! Miert is hozad altal ezt a nepet a Jordanon, hogyha az Emoreus kezebe adsz minket, hogy elveszitsen? Vajha ugy akartuk volna, hogy maradtunk volna tul a Jordanon!

7:8 Óh Uram! mit mondjak, miutan meghatralt Izrael az ő ellensegei előtt!

7:9 Ha meghalljak a Kananeusok es e földnek minden lakoi, es ellenünk fordulnak, es kiirtjak nevünket e földről: mit cselekszel majd a te nagy nevedert?

7:10 És monda az Úr Jozsuenak: Kelj fel! Miert is borulsz te arczra?

7:11 Vetkezett Izrael, es altalhagtak szövetsegemet is, a melyet rendeltem nekik, mert elvettek a teljesen [nekem] szentelt dolgokbol is, es loptak is es hazudtak is, es edenyeik köze is dugdostak.

7:12 Ezert nem birtak megallni Izrael fiai az ő ellensegeik előtt, hatat forditottak ellensegeiknek, mert atkozottakka lettek. Nem leszek többe veletek, ha ki nem vesztitek magatok közül azt a [nekem] szentelt dolgot.

7:13 Kelj fel, es tisztitsd meg a nepet, es mondjad: Tisztitsatok meg magatokat holnapra, mert ezt monda az Úr, Izraelnek Istene: [Istennek] szentelt dolog van közötted, Izrael! Nem allhatsz meg a te ellensegeid előtt, mig el nem tavolitjatok közületek az [Istennek] szentelt dolgot.

7:14 Azert jőjjetek elő reggel nemzetsegeitek szerint; a nemzetseg pedig, a melyet bűnösnek jelent az Úr, jőjjön elő csaladonkent; a csalad pedig, a melyet bűnösnek jelent az Úr, jőjjön elő hazankent, a haz pedig, a melyet bűnösnek jelent az Úr, jőjjön elő ferfiankent.

7:15 És leszen, hogy a ki az [Istennek] szentelt dologban bűnösnek talaltatik, tűzzel egettessek meg, ő es mindene, a mije van, mivelhogy megszegte az Úrnak szövetseget, es mivel alavalo dolgot cselekedett Izraelben.

7:16 Felkele azert Jozsue es jo reggel előallita Izraelt az ő nemzetsegei szerint, es bűnösnek jelentetek a Juda nemzetsege.

7:17 Ekkor előallita a Juda csaladjait, es bűnösnek jelentetek a Zera csaladja; azutan előallita a Zera csaladjat ferfiankent, es bűnösnek jelentetek a Zabdi [haza.]

7:18 És előallita az ő hazat ferfiankent, es bűnösnek talaltatek Ákan, Karminak fia, a ki Zabdi fia, a ki a Juda nemzetsegeből valo Zeranak fia.

7:19 Monda azert Jozsue Ákannak: Fiam, adj dicsőseget, kerlek, az Úrnak, Izrael Istenenek, es tegy neki vallast, es add tudtomra, kerlek, nekem, mit cselekedtel, es el ne titkoljad tőlem!

7:20 Ákan pedig felele Jozsuenak, es monda: Bizony en vetkeztem az Úr ellen, Izrael Istene ellen, es ezt s ezt cselekedtem!

7:21 Latek ugyanis a zsakmany közt egy jo babiloni köntöst, ketszaz siklus ezüstöt es egy arany vesszőt, a melynek sulya ötven siklus vala, es megkivantam ezeket, es elvevem ezeket, es ime elrejtve vannak a földben, a satoromnak közepeben, az ezüst pedig alatta van.

7:22 Ekkor követeket külde Jozsue s ezek a satorba futanak, es ime, elrejtve vala az az ő satoraban, es az ezüst is alatta vala.

7:23 Kivivek azert azokat a sator közepeből, es vivek Jozsuehoz es Izraelnek minden fiahoz, es lerakak azokat az Úr előtt.

7:24 Jozsue pedig foga Ákant, a Zera fiat, az ezüstöt, a köntöst es az aranyvesszőt, az ő fiait es leanyait, az ő ökreit, szamarait es juhait, satorat es mindent, a mije vala, es vele leven az egesz Izrael is, vivek azokat Akor völgyebe.

7:25 És monda Jozsue: Miert rontottal meg minket? Rontson meg teged e napon az Úr! És elborita őt egesz Izrael kövekkel, es megegetek őket tűzzel, miutan megköveztek vala őket.

7:26 És nagy kőhalmot rakanak feleje; [megvan ]mind e napig. És megszűnek az Úr haragjanak gerjedezese. Ezert nevezik ezt a helyet Akor völgyenek mind e napig.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase