Main Index: Hungarian Bible

Jozsue 4

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]   

4:1 Mikor pedig az egesz nep teljesen altalment vala a Jordanon, szola az Úr Jozsuenak, mondvan:

4:2 Vegyetek magatokhoz a nepből tizenket ferfiut, egy-egy ferfiut egy-egy nemzetsegből.

4:3 És parancsoljatok nekik, mondvan: Vegyetek fel innet a Jordan közepeből, arrol a helyről, a hol batorsaggal allanak a papok labai, tizenket követ, es vigyetek at azokat magatokkal, es tegyetek le a szallason, a hol meghaltok ez ejszaka.

4:4 Előhiva azert Jozsue a tizenket ferfiut, a kiket az Izrael fiai közül rendelt vala, egy-egy ferfiut egy-egy nemzetsegből;

4:5 És monda nekik Jozsue: Menjetek at az Úrnak, a ti Isteneteknek frigyladaja előtt a Jordan közepebe, s vegyen fel mindegyikőtök egy-egy követ az ő vallara, az Izrael fiai nemzetsegeinek szama szerint,

4:6 Hogy legyen ez jelül köztetek. Ha kerdezik majd ezutan a ti fiaitok, mondvan: Mire valok nektek ezek a kövek?

4:7 Mondjatok meg nekik, hogy ketfele valt a Jordannak vize az Úr frigyladaja előtt, mikor altalment a Jordanon; kette valt a Jordannak vize, es ezek a kövek emlekeztetőül lesznek az Izrael fiainak mindörökre.

4:8 És ugy cselekedenek Izrael fiai, a mint megparancsolta vala Jozsue, es felvevenek a Jordan közepeből tizenket követ, a mint megmondotta vala az Úr Jozsuenak, az Izrael fiai nemzetsegeinek szama szerint, es altalhozak magokkal az ejjeli szallasra es ott letevek azokat.

4:9 Tizenket követ allita fel Jozsue a Jordan közepen is, azon a helyen, a hol allottak vala a frigyladat vivő papok labai; ott is vannak mind e mai napig.

4:10 A papok pedig, a ladanak hordozoi, allanak vala a Jordan közepen, a mig vegbe mene mind az a dolog, a mit parancsolt vala az Úr Jozsuenak, hogy mondja meg a nepnek, egeszen ugy, a mint Mozes parancsolta vala Jozsuenak. A nep pedig sietett es altalmene.

4:11 És a mint veget ere az egesz nep altalmenetele, altalmene az Úr ladaja is es a papok is, a nep előtt.

4:12 Általmentek vala a Ruben fiai, a Gad fiai es Manasse felnemzetsege is felfegyverkezve az Izrael fiai előtt, a mikepen szolt vala nekik Mozes.

4:13 Mintegy negyven ezernyi fegyveres vitez ment vala at az Úr előtt a harczra, Jerikhonak sik mezejere.

4:14 Azon a napon felmagasztala az Úr Jozsuet az egesz Izrael szemei előtt, es felek őt, a mint feltek vala Mozest, eletenek minden napjaiban.

4:15 Mert szolt vala az Úr Jozsuenak, mondvan:

4:16 Parancsold meg a papoknak, a kik a bizonysag ladajat hordozzak, hogy jőjjenek fel a Jordanbol.

4:17 És parancsola Jozsue a papoknak, mondvan: Jőjjetek fel a Jordanbol!

4:18 És lőn, hogy a mint a papok, az Úr frigyladajanak hordozoi, feljöttek vala a Jordan közepeből, es erintik vala a papok talpai a szarazt: visszatere a Jordan vize az ő helyere, es folyt vala, mint az előtt, minden partja felett.

4:19 A nep pedig az első honak tizedik napjan jöve fel a Jordanbol, es tabort üte Gilgalban, Jerikhonak keleti hataran.

4:20 Azt a tizenket követ is, a melyeket a Jordanbol hoztak vala, Gilgalban allata fel Jozsue.

4:21 És szola Izrael fiainak, mondvan: Ha fiaitok kerdezik majd apaiktol, mondvan: Mire valok ezek a kövek?

4:22 Tudassatok majd a ti fiaitokkal, mondvan: Szarazon jött at Izrael ezen a Jordanon.

4:23 Mert kiszaritotta az Úr, a ti Istenetek a Jordan vizet ti előttetek, mig altaljövetek rajta, a mikepen cselekedett vala az Úr, a ti Istenetek a Veres tengerrel, a melyet megszaritott előttünk; mig altaljövenk rajta.

4:24 Hogy megismerje a földnek minden nepe az Úrnak kezet, hogy bizony erős az; hogy feljetek az Urat, a ti Isteneteket minden időben.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase